พลังงาน

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ช่วงนี้ดูเหมือนหุ้นกลุ่มพลังงาน (ยอดฮิต) จะดูไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่นะคะ เหตุจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง กดดันทำให้หุ้นกลุ่มนี้ ซึมๆ เศร้าๆ ทางอิป้าเลยเลี้ยวไปส่องดูว่ากลุ่มขาใหญ่ 5 อันดับที่ถือหุ้นใหญ่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค เป็นใครกันบ้าง และเจ็บ จุก กันแค่ไหนค่ะ

ขาใหญ่รายที่ 1 กระทรวงการคลัง 745,496,262,007 บาท (มูลค่าลดลง -1.97 %) โดยกระทรวงการคลัง ถืออยู่ 11 ตัว ประกอบด้วย 1.PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่า 726,293,073,563 บาท (ลดลง -1.97 %) 2. AOT-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 650,000,000,000 บาท (ลดลง -0.76 % ) 3.TMB-ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 26,365,134,252บาท (ลดลง -1.69 %)

4.THAI-บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 14,926,676,217 บาท (ลดลง -2.19 %) 5. TFFIF-กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 4,661,400,000 บาท คงที่ 6. BCP-บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4,535,611,311 บาท (ลดลง -1.49%) 7. MCOT-บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 4,182,239,704 บาท (เพิ่มขึ้น +0.54%)

8.PDI-บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 399,360,000บาท (ลดลง -1.54 %) 9. MFC-บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 330,000,000 (เพิ่มขึ้น +1.23%) 10.NEP-บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 94,671,315 บาท (ลดลง -3.03 % )11.RPH-บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 77,175,000 บาท (ลดลง -2.78%)

ขาใหญ่รายที่ 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 523,764,336,247 บาท (มูลค่าลดลง-1.86%) โดยปตท. ถืออยู่ คือ 6 ตัว 1.PTTEP-บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 357,676,747,482บาท (ลดลง-1.43%) 2.PTTGC-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 171,624,412,285บาท (ลดลง-1.25%)

3.TOP-บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 79,360,979,823บาท (ลดลง-4.7%) 4.IRPC-บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 57,936,198,140บาท (ลดลง-0.84%) 5.GPSC-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 19,027,510,931 บาท (ลดลง-0.88%) 6.TIP-บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,872,000,000 บาท (0.00%)

ขาใหญ่รายที่ 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 270,974,194,731 บาท มูลค่าลดลง-1.77% ถืออยู่ 461 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น PTT-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTTEP-บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) CPALL-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) BBL-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) KBANK-ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ขาใหญ่รายที่ 4 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 93,627,916,925 บาท (มูลค่าลดลง-2.00%) ถืออยู่ 11 ตัว ประกอบด้วย 1.PTT-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 86,410,551,125บาท (ลดลง-1.97%) 2.SCB-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 54,774,549,450บาท (เพิ่มขึ้น+0.36%) 3.KTB-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 6,250,209,792บาท (ลดลง-0.49%)

4.BCP-บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,330,914,400บาท (ลดลง-1.49%)5.THAI-บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)2,211,503,599บาท (ลดลง-2.19%) 6.ESSO-บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2,017,832,500บาท (ลดลง-3.87%) 7.SCCC-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 697,975,361บาท (ลดลง-0.83%)

8. BKI-บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 548,275,035บาท (ลดลง-0.86%) 9.STEC-บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 286,345,230บาท (ลดลง-1.20%) 10.AMATA-บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 167,051,820บาท (ลดลง-2.47%) 11.KWC-บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 77,758,540บาท (0.00%)

ขาใหญ่รายที่ 5.กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 93,627,916,925 บาท (มูลค่าลดลง-2.00 %) ถืออยู่ 11 ตัว สัดส่วนในหุ้นแต่ละตัว เท่ากับของกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เมื่อส่องทั้งหมดใน หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค แล้ว ส่วนใหญ่มูลค่าหุ้นจะติดลบคะ แต่มีบางตัวที่ยังยืนบวกได้ เช่น บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ถือ หุ้น ใน GLOW+บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 68,532,200,365 (มูลค่าเพิ่มขึ้น +0.58%) และบริษัทENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V. ที่ถือหุ้นใน GLOWเช่นกัน 18,917,226,490 บาท (เพิ่มขึ้น+0.58%)

อย่างไรก็ตาม เชื่อได้ว่า หุ้นกลุ่มพลังงาน ยังคงแข็งแกร่งคะ ช่วงนี้อาจต้องอดทน ซุ่มซ่อนรอคอยไปก่อนนะคะ…ไปละ บ๊ายย

———————————-

ติดตามที่ :

#หุ้น #กองทุนรวม #fund #set #Mutualfund #epahamalao #อิป้าหามาเล่า #ตลาดหุ้น #ตลาดหุ้นไทย #mai #ลงทุน #ออมเงิน

Facebook Comments