หุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่อง “มนุษย์ทองคำ” ที่เป็นบิ๊กบอสของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี มาร์เกตแคป สูงสุด 7 อันดับแรก ตามไปดูว่าเขาเหล่านั้นเป็นใคร รวมไปถึงจะพาไปดูว่า ทางตลาดฯเขาทำข้อสรุปเกี่ยวกับผลตอบแทนของยอดซีอีโอเหล่านี้ กันด้วยนะคะ

1.PTT (บมจ.ปตท.) มาร์เกตแคป 1,406,728 ล้านบาท (ล่าสุด 30 พ.ย.61) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย “เฮียชาญศิลป์” เพิ่มรับหัวโขน ซีอีโอ ได้ 2 เดือนนิดๆ เอง เหลือวาระงานอีก 1 ปี 6 เดือน จบเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผ่านหลักสูตรหาคอนเน็คชั่นมากมาย จึงมีมิตรสหายเกือบทุกวงการ

2.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) มาร์เกตแคป 910,713 ล้านบาท (ล่าสุด 30 พ.ย. 61) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Economics อเมริกา เคยเป็นรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ก่อนจะมาเป็นบิ๊กที่ ทอท. ตั้งแต่ 21 เมษายน 2558 สร้างประวัติศาสตร์การเป็นผู้นำ ทอท.อายุ 40 ปีต้น ๆ เท่านั้น

3.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) มาร์เกตแคป613,097ล้านบาท (ล่าสุด 30 พ.ย. 61) นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วัย 54 ปี ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับบทซีอีโอหนุ่มตั้งแต่ปี 57 แทนที่ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

4.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) มาร์เกตแคป 530,698 ล้านบาท (ล่าสุด 30 พ.ย. 61) นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากเด็กจบภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทำงานโปรแกรมเมอร์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 6 ปี แล้วไปเรียนโท บริหารธุรกิจ ที่จุฬาฯก่อนเป็นพนักงานขายบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แล้วขึ้นซีอีโอเมื่อปี57

5.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) มาร์เกตแคป 530,400 ล้านบาท (ล่าสุด 30 พ.ย. 61) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รับตำแหน่ง 25 มีนาคม 58 ต่อจากกานต์ ตระกูลฮุน) จบตรีวิศวะเหมืองแร่ จุฬาฯ จบโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School เขาเป็นลูกหม้อSCCตั้งแต่ ปี 28 วิศวกร บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด จากนั้นไต่เต้าอีก33ปี เป็นบิ๊กบอสในที่สุด

6.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) มาร์เกตแคป 524,038 ล้านบาท (ล่าสุด 30 พ.ย. 61) นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วัย 59 ปี (รับตำแหน่ง1 ต.ค. 61) ซีอีโอหมาดๆ 2เดือน เขาเป็นผู้บุกเบิกพลังงานรุ่นแรกผู้อยู่เบื้องหลังตั้งไข่โครงการบงกช แหล่งปิโตรเลียมใหญ่ที่สุดกลางอ่าวไทย (อ้างอิงเว็บกรุงเทพธุรกิจ)

7.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) มาร์เกตแคป 71,971ล้านบาท (ล่าสุด 30 พ.ย. 61) นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปริญญาโทด้าน M.B.A. (Finance) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 37 จากนั้นในปี 59 รับการโปรโมทเป็นบิ๊กบอสคนล่าสุด

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ได้สรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยต่อคน อยู่ในช่วงระหว่าง 20,000 บาทถึง 6.99 ล้านบาท คิดเป็นค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยเท่ากับ 600,000 บาท โดยหมวดธุรกิจที่มีค่าตอบแทนกรรมการสูงสุด คือ1. หมวดธุรกิจ Banking (BANK) 2.หมวดธุรกิจ Energy & Utilities (พลังงานและสาธารณูปโภค)3. หมวดธุรกิจ Transportation & Logistics (ขนส่งและโลจิสติกส์)

ส่วน ค่าตอบแทนผู้บริหารเฉลี่ยต่อคนนั้น โดยค่าตอบแทนผู้บริหารเฉลี่ยต่อคน อยู่ในช่วงระหว่าง 60,000 บาทถึง 50.81 ล้านบาท คิดเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ล้านบาท หมวดธุรกิจที่มีค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด 3 อันดับแรก คือ1. หมวดธุรกิจ Banking (แบงค์ ) 2. หมวดธุรกิจ Construction Materials (วัสดุก่อสร้าง) 3. หมวดธุรกิจ Commerce (พาณิชย์)

ส่วนบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารในปี 2559โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนที่บริษัทจดทะเบียนจ่ายให้แก่ผู้บริหารมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. เงินเดือน บาเหน็จ/โบนัส และเงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (PV) คิดเป็นร้อยละ 61.81 2. เงินเดือนและบาเหน็จ/โบนัส คิดเป็นร้อยละ 30.31 และ 3. เงินเดือน คิดเป็นร้อยละ 4.72

ที่สุดแล้ว แม้จะไม่ระบุออกมาชัดๆ ว่าซีอีโอมือทองเหล่านี้ได้ค่าตอบแทนเดือนละเท่าไร แต่เชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 6-7 หลักแน่นอนค่ะ…ไปละบ๊าย

Facebook Comments