หุ้นกลุ่มแบงก์

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า เคยเขียนเรื่องพอรต์แบงก์ต่าง ๆ ไปแล้วในปีที่ผ่านมานะคะ วันนี้เลยจะไปอัพเดตกันว่า มีแบงก์ไหนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด โดยข้อมูลตัวเลขต่าง อ้างอิง ณ วันที่ 10 ม.ค.63

1.ธนาคารกรุงไทย มูลค่าพอร์ต 60,470,125,736 บาท (-2.26%) ลงทุนใน 8 ตัว คือ BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) 6.85% , KTC (บมจ.บัตรกรุงไทย) 49.45% , TIP (บมจ.ทิพยประกันภัย ) 10.00% , TNPC (บมจ.ไทยนามพลาสติกส์ ) 3.79% , TWP (บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์) 3.05% , HPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล) 10.00% , CPTGF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท) 9.77% , SPRIME (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท ) 1.03%

2.ธนาคารกรุงเทพ มูลค่าพอร์ต 50,640,444,174 บาท (+1.89%) ลงทุนใน 45 ตัว โดย 10 ตัวใหญ่ที่ลงทุนมากที่สุดประกอบด้วย IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) 4.83% , GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) 2.23% , BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ) 4.61% ,VGI (บมจ.วีจีไอ )8.41% , BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) 1.99% , BKI (บมจ.กรุงเทพประกันภัย) 9.97% , BLA (บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต) 7.61% , FTREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้) 4.03% , TPIPL ( บมจ.ทีพีไอ โพลีน) 3.43% , JASIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน) 1.58%

3.ธนาคารออมสิน มูลค่าพอร์ต 18,639,635,471 บาท (+0.75) ลงทุนใน 34 ตัวโดย 10 ตัวใหญ่ที่ลงทุนมากที่สุด ประกอบด้วย BBL (ธนาคารกรุงเทพ) 0.83% , CPNREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) 3.07% , KTB (ธนาคารกรุงไทย ) 0.88% , SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์) 0.50% , TIP (บมจ.ทิพยประกันภัย ) 11.20% , EGATIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 6.14% , SSPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร) 73.00% , WHART (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท) 3.13% , DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล) 0.55% , MCOT ( อสมท.) 11.48%

4.ธนาคารธนชาต มูลค่าพอร์ต 15,713,948,097 บาท (+0.85%) ลงทุนใน 4 ตัว คือ BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 0.79% , MBK (บมจ.เอ็ม บี เค) 3.41% , PRG (บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี) 3.27% , THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) 65.18%

5.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มูลค่าพอร์ต 7,703,151,730 บาท (-0.34%) ลงทุนใน 5 ตัว คือ HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 30.23% , QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) 24.98% , LHFG (บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป) 21.88% , LHPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) 2.77% , Q-CON (บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์) 21.16%

อย่างไรก็ตาม ยังมี ธนาคารเกียรตินาคินที่มีพอร์ตการลงทุน 2,184,935,048 บาท วันนี้ ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments