เซียนหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอ่านเรื่องหนุกๆ กันนะคะ ไปส่องว่าบรรดาเซียนหุ้น รุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก เขามีหุ้นในพอร์ตตัวไหนที่เหมือนกันบ้าง (ใจตรงกัน)

ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย.63 และเป็นหุ้นที่ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่เกิน 0.5% นะคะ (บางท่านถือไม่ถึง 0.5% จะไม่นำมารวม)

โดยนำมาจากพอร์ต นักลงุทนชื่อดัง เหล่านี้ คือ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และครอบครัว (สุดยอดเซียนหุ้นVI) , นายนิติ โอสถานุเคราะห์ (นักลงทุนในตำนาน) , นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา (นักลงทุนโลว์โปรไฟล์) , นายสถาพร งามเรืองพงศ์ (ฮง เซียนหุ้นอัจฉริยะ) , นายนเรศ งามอภิชน , น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี (คุณหมอนักลงทุน) , นาย อนุรักษ์ บุญแสวง (โจ ลูกอีสาน) , นาย พีรนาถ โชควัฒนา (ทายาทตระกูลดัง) , นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ (เสี่ยเคน) , นายทวีฉัตร จุฬางกูร (พอร์ตหุ้นมากที่สุด) , นายมิน เธียรวร และลูกชาย (นักลงทุนรุ่นเก๋า มือการเงินเจ้าสัวซีพี) , นายธำรงชัย เอกอมรวงศ์ (หยง เกิดมาเทรด) , นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม (นักลงทุนรุ่นใหม่) , นายพะเนียง พงษธา (กูรูวีไอร้อยล้าน)

1.CPALL (บมจ. ซีพี ออลล์) องค์กร 32 ปี เข้าตลาดฯ 17 ปี

นายปริญญา เธียรวร ถือ 1.11% (ช่วงปี 61-62 ถือแค่ 0.78%)
นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ถือ 0.88% (เริ่มถือตั้งแต่ปี 60)
นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร (ภรรยา ดร.นิเวศน์) ถือ 0.50% (ถือยาวหลายปีในสัดส่วน 0.50%)

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือ บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด 30.17% อันดับ 2 คือบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8.89%
++++++++++++++++++
2.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) องค์กร 61 ปี เข้าตลาดฯ 45 ปี

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ถือ 1.20% (ถือในสัดส่วนนี้ติดต่อกันมากกว่า 3 ปี)
นายปริญญา เธียรวร (ลูกชายมิน เธียรวร) ถือ 0.54% (3 ปีหลังลดสัดส่วนลงจาก 1.12% เป็น 0.86% และ 0.54%)
น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร (ลูกสาว ดร.นิเวศน์) ถือ 0.60% (ถือในสัดส่วนนี้ติดต่อกันมากกว่า 3 ปี)

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11.35% อันดับ 2 คือ บมจ. เอ็ม บี เค 11.15%

หนังสืออิป้าหามาเล่า

3.KTC (บมจ.บัตรกรุงไทย) องค์กร 24 ปี เข้าตลาดฯ 18 ปี

นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา ถือ 15.07% (ปี 61 ถือ 16.80% ปี 62 ถือ 15.66%)
นายสถาพร งามเรืองพงศ์ ถือ 4.98% (ถือในสัดส่วนนี้ติดต่อกันมากกว่า3ปี)
นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ ถือ 0.66% (ปี 61-62 ถือ 0.88%)

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด 49.29% อันดับ 2 คือ นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 15.07%
++++++++++++++++++
4.QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) องค์กร 37 ปี เข้าตลาดฯ 29 ปี

นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร ถือ 2.33% (ปี 61- 62 ถือ 0.93%)
นายปริญญา เธียรวร ถือ 1.68% (เริ่มถือปี 62 ถือ 0.93%)

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 24.98% อันดับ 2 คือบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6.66%
++++++++++++++++++
5.CBG (บมจ.คาราบาวกรุ๊ป) องค์กร 19 ปี เข้าตลาดฯ 6 ปี

นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ถือ 2.07% (ปี 61 ถือ4.10% ปี 62 ถือ 4.11%)
นายพะเนียง พงษธา ถือ 0.77% (ปี 61 ถือ 1.00% ปี 62 ถือ 1.04%)

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือ บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด 25.01% อันดับ 2 คือ น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 21.00%
++++++++++++++++++
6.EASTW (บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก) องค์กร 28 ปี เข้าตลาดฯ 23 ปี

นายมิน เธียรวร ถือ 1.98% (ปี 61ถือ 2.01% ปี 62 ถือ 1.98%)
นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร ถือ 0.60% (ถือในสัดส่วนนี้ติดต่อกันมากกว่า3ปี)
น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี เคยถือ 0.58% เมื่อปี 62

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือการประปาส่วนภูมิภาค 40.20% อันดับ 2 คือ MANILA WATER (THAILAND) 18.72%
++++++++++++++++++
7.SAMART (บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น) องค์กร 31 ปี เข้าตลาดฯ 27 ปี

นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ถือ 2.65% (ปี 61 ถือ 2.49% ปี 62 ถือ 2.55%)
นาย นเรศ งามอภิชน ถือ 0.60% (ถือในสัดส่วนนี้ติดต่อกันมากกว่า 3 ปี)

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 14.78% อันดับ 2 คือ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 12.55%
++++++++++++++++++
8.JUBILE (บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์) องค์กร 27 ปี เข้าตลาดฯ 11 ปี

นายพีรนาถ โชควัฒนา ถือ 0.98% (ปี 61 ถือ 0.71% ปี 62ถือ 0.75%)
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ถือ 0.84% (มี.ค.63 ถือ 0.80%)

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือ นายวิโรจน์ พรประกฤต 7.57% นาง สุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 7.03%
++++++++++++++++++
9.IP (บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา) องค์กร 14 ปี เข้าตลาดฯ 8 เดือน

ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

นาย พะเนียง พงษธา ถือ 4.20% (ปี 62 ถือ 2.11%)
นายธำรงชัย เอกอมรวงศ์ ถือ 2.90% (สัดส่วนเท่าเดิมตั้งแต่ปี62)
นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม ถือ 2.61% (ปี62 ถือ 3.39%)

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร 51.87% นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 6.36%
++++++++++++++++++
10.TCMC (บมจ.ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) องค์กร 53 ปี เข้าตลาดฯ 42 ปี

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายพรมและวัสดุปูพื้น ตกแต่ง โรงแรม โรงภาพยนต์ สนามบิน พระราชวังและบ้าน เป็นต้น เครื่องหมายการค้า Royal Thai และ Carpets Inter

น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือ 3.39% (ปี 62 ถือ 3.91%)
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ถือ 1.89% (ปี 62 ถือ 0.70%)
นายณภัทร ปัญจคุณาธร (นักลงทุนVI) ถือ 0.66% (ปี 62 ถือ 0.55%)
นางปิยะรัตน์ บุญแสวง ถือ 0.50%

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด คือ นาย พิมล ศรีวิกรม์ 12.97% นายวิกร ศรีวิกรม์ 6.78%

อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของการเขียนบทความนี้ ไม่ใช่ให้ไปลงทุนตามเซียนนะคะ เพียงแต่ให้เป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อต่อยอดต่อไปค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments