บัวหลวง

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปสแกนพอร์ตหุ้นตัวใหญ่ BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มารเก็ตแคป 402,765.85 ล้านบาท ทีถือหลักทรัพย์อยู่ทั้งสิ้น 46ตัว (มูลค่าประมาณ 51,898,832,544 บาท)ในหลากหลายหมวดธุรกิจ แต่ดั๊นลงละเอียดแค่ 10 อันดับที่ถือมูลค่ามากที่สุดในพอร์ตนะคะ (ผลงานดีนะคะ 1 เดือนบวกเกือบทุกตัว)

1.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ “แบงค์บัวหลวง” ถือเป็นอันดับ 3 ถืออยู่ 270,905,264 หุ้น (4.83%) มูลค่าประมาณ 13,206,631,620 บาท ราคา IVL ต้นปี 62 อยู่ที่ 54.00 ล่าสุด 1ก.พ.62 ปิดที่ 48.75 โดย1เดือนราคารูดลง 5.25 บาท

2.VGI (บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย) หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์ “แบงค์บัวหลวง” ถือเป็นอันดับ 3 ถือ 719,974,432 หุ้น (8.41%) มูลค่าประมาณ 5,651,799,291 บาท ราคาต้นปี 62 อยู่ที่ 7.85 บาท ล่าสุด 1 ก.พ.62 ปิดที่ 7.85 บาท โดย 1 เดือนราคาเจ๊า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค “แบงค์บัวหลวง” ถืออยู่เป็นอันดับ 6 ถือ 64,000,000 หุ้น (3.00%) มูลค่าประมาณ 5,664,000,000 บาท โดยราคาต้นปี 62 อยู่ที่ 83.50 บาท ล่าสุด 1 ก.พ.62 ปิดที่ 88.50 บาท โดย 1 เดือนราคาดีดเพิ่มขึ้น 5 บาท


4.BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์ “แบงค์บัวหลวง” ถืออยู่เป็นอันดับ 5 ถือ 545,466,733 หุ้น (4.60%) มูลค่าประมาณ 5,509,214,003 บาท ราคา ต้นปี 62 อยู่ที่ 9.50 บาท ล่าสุด 1ก.พ.62 ปิดที่ 10.10 บาท โดย 1 เดือนราคาดีดเพิ่มขึ้น 0.60 บาท

5.BLA (บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต) หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต “แบงค์บัวหลวง” ถืออยู่เป็นอันดับ 3 ถือ130,022,480 หุ้น (7.61%) มูลค่าประมาณ 3,673,135,060 บาท ราคา ต้นปี 62 อยู่ที่ 26.50ล่าสุด 1 ก.พ.62 ปิดที่ 28.25 บาท โดย 1 เดือนราคาดีดเพิ่มขึ้น 1.75 บาท

6.BKI (บมจ.กรุงเทพประกันภัย) หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต “แบงค์บัวหลวง” ถืออยู่เป็นอันดับ 1 ถือ 10,613,194 หุ้น (9.97%) มูลค่าประมาณ 3,512,967,214 บาท ราคา ต้นปี 62 อยู่ที่ 329.00 ล่าสุด 1ก.พ.62 ปิดที่ 331.00 โดย 1เดือนราคาดีดเพิ่มขึ้น 2 บาท

7.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์ “แบงค์บัวหลวง” ถืออยู่เป็นอันดับ 6 ถือ 303,448,709 หุ้น (1.99%) มูลค่าประมาณ 3,125,521,702 บาท ราคา ต้นปี 62 อยู่ที่ 9.95 บาท ล่าสุด 1 ก.พ.62 ปิดที่ 10.30 บาท โดย1เดือนราคาดีดเพิ่มขึ้น 0.35 บาท

8.TPIPL (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง “แบงค์บัวหลวง” ถืออยู่เป็นอันดับ 8 ถือ 657,693,240หุ้น(3.26%) มูลค่าประมาณ 1,433,771,263 บาท ราคา ต้นปี 62 อยู่ที่ 1.98 ล่าสุด 1ก.พ.62 ปิดที่ 2.18…โดย1เดือนราคาดีดเพิ่มขึ้น 0.2 บาท


9.BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์ “แบงค์บัวหลวง” ถืออยู่เป็นอันดับ 5 ถือ 105,000,000 หุ้น (5.00%) มูลค่าประมาณ 1,281,000,000 บาท ราคาต้นปี 62 อยู่ที่ 11.60 บาท ล่าสุด 1 ก.พ.62 ปิดที่ 12.20 บาท โดย 1 เดือนราคาดีดเพิ่มขึ้น 0.6 บาท

10.CK (บมจ.ช.การช่าง) หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง “แบงค์บัวหลวง” ถืออยู่เป็นอันดับ 5 ถือ 38,950,000 หุ้น (2.30%) มูลค่าประมาณ 1,022,437,500 บาท ราคาต้นปี 62 อยู่ที่ 24.80 บาท ล่าสุด 1 ก.พ. 62 ปิดที่ 26.25 บาท โดย 1 เดือนราคาดีดเพิ่มขึ้น 1.45 บาท

ส่วนที่เหลือ 11-46 ประกอบด้วย 11.JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 12.DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 13.RS(บมจ. อาร์เอส) 14.FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 15.ASK (บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง) 16.ASP (บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) 17.SUC (บมจ.สหยูเนี่ยน) 18.VNG (บมจ.วนชัย กรุ๊ป) 19.TCCC (บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี)

20.BR (บมจ.บางกอกแร้นช์) 21.SHANG (บมจ.แชงกรี-ลา โฮเต็ล) 22.TSTH (บมจ.ทาทา สตีล (ประเทศไทย)) 23.WACOAL (บมจ.ไทยวาโก้) 24.SAMTEL (บมจ.สามารถเทลคอม) 25.SMPC (บมจ.สหมิตรถังแก๊ส) 26.KWC (บมจ.กรุงเทพโสภณ) 27.PK (บมจ.พัฒน์กล) 28.SNP (บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท) 29.BCT (บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์)) 30.POST (บมจ.บางกอกโพสต์)


31.GRAMMY (บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) 32.MILL (บมจ.มิลล์คอน สตีล) 33.TWP (บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์) 34.BOL (บมจ.บิซิเนส ออนไลน์) 35.TTTM (บมจ.ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์) 36.SMIT (บมจ.สหมิตรเครื่องกล) 37.SAMART (บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น) 38.UT (บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ) 39.TWPC (บมจ.ไทยวา) 40.TNPC (บมจ.ไทยนามพลาสติกส์)

41.PDI (บมจ.ผาแดงอินดัสทรี) 42.TFI (บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่) 43.SIAM(บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล) 44.PPP (บมจ.บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์) 45.PE (บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์) 46.TREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ทั้งนี้ ในเดือน มี.ค. 61 พอร์ตของ “แบงค์บัวหลวง” เคยอยู่ที่ 6.3 หมื่นล้าน ใน 49 หลักทรัพย์…(อ้างอิง www.thebangkokinsight.com 30เม.ษ 61)

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงเทพ นั้น เป็นพี่เบิ้มหัวตารางของกลุ่มแบงค์ ที่มีการกระจายความเสี่ยง เข้าไปถือหุ้นหลากหลายประเภท ไว้ช่วง6เดือนค่อยกลับมาส่องใหม่อีกครั้งนะคะ…วันนี้ไปละ บ๊ายย

Facebook Comments