มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า เมื่อปีที่แล้ว (2561) ดั๊น เคยนำเสนอเรื่องราวของ 10 ผู้หญิงที่ถือครองหุ้นมูลค่าสูงที่สุดในแผ่นดินไปแล้ว วันนี้จะพาไปอัพเดต 10 เศรษฐีนีรวยหุ้นที่สุดในประเทศ! มีหน้าใหม่เข้ามาด้วยหลายคนเลยค่ะ

อันดับ 1 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี “นายหญิงอาณาจักรเสี่ยเจริญ” มูลค่า 47,426,846,927 บาท ถือ 2 ตัว คือ AWC (บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป) 19.77% และ SEG (บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์) 37.38%

อันดับ 2 นางดาวนภา เพชรอำไพ “เจ้าแม่เมืองไทย แคปปิตอล” มูลค่า 43,920,000,000 บาท ถือ MTC (บมจ.มืองไทย แคปปิตอล) 33.96% ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 49.00 บาท ราคา 8 พ.ย.62 ปิดที่ 61.25 บาท เพิ่มขึ้น 12.25 บาท หรือ 25%

ในปี 61 ดาวนภา อยู่อันดับ 1 มูลค่าหุ้น 35,640,000,000 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 8,280,000,000 บาท

อันดับ 3 น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ “บอสหญิงบาวแดง” มูลค่า 17,167,500,000 บาท ถือ CBG (บมจ. คาราบาวกรุ๊ป) 21% ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 30.75 บาท ราคา ณ 8 พ.ย.62 ปิดที่ 84.25 บาท เพิ่มขึ้น 53.50 บาท หรือ 173.98%

ในปี 61 ณัฐชไม อยู่อันดับ 5 มูลค่าหุ้น 9,607,500,000 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 7,560,000,000 บาท

อันดับ 4 น.ส.ธิดา แก้วบุตตา “ขุ่นแม่ศรีสวัสดิ์” มูลค่า 15,523,392,932 บาท ถือ SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ ) 20.1% และ SCN (บมจ.สแกน อินเตอร์) 1%

ในปี 61 ธิดาอยู่อันดับ 4 ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้น 11,500,223,359 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 4,023,169,573 บาท

อันดับ 5 น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ “หมอปุย ลูกหมอเสริฐ” มูลค่า 14,345,324,618 บาท ถือ 2 ตัว BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) 6.49% และ BA (บมจ.การบินกรุงเทพ) 3.51%

ในปี 61 ปรมาภรณ์ อยู่อันดับ 2 มูลค่าหุ้น 15,735,549,652 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นลดลง 1,390,225,034 บาท

อันดับ 6 นางยุพิน ธีระโกเมน “บอสหญิงเอ็มเค” มูลค่า 13,953,355,353 บาท ถือตัวเดียว M (บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป) 19.81%

ในปี 61 ยุพิน อยู่อันดับ 3 มูลค่าหุ้น 13,086,970,543 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 866,384,810 บาท

อันดับ 7 นางบุศทรี หวั่งหลี “ลูกสาวนายห้างประจักษ์ ตั้งคารวคุณ” มูลค่า 8,171,350,000 บาท ถือตัวเดียว TOA (บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)) 9%

ในปี 61 บุศทรี อยู่อันดับ 10 มูลค่าหุ้น 6,391,000,000 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 1,780,350,000 บาท

อันดับ 8 น.ส.จรีพร จารุกรสกุล “เจ้าแม่ WHA” มูลค่า 7,426,274,082 บาท ถือ 3 ตัว 1.WHA (บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) 10.24 % 2.WHAUP (บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) 0.9% 3.WHART (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท) 0.7%

ในปี 61 จรีพร อยู่อันดับ 9 มูลค่าหุ้น 6,520,233,738 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 906,040,344 บาท

อันดับ 9 น.ส.กุณฑี สุริยวนากุล “บิ๊กโกลบอล” มูลค่า 7,151,736,587 บาท ถือ GLOBAL (บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์) 11.76%

ในปี 61 กุณฑี อยู่อันดับ 6 มูลค่าหุ้น 8,853,097,089 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นลดลง 1,701,360,502 บาท

อันดับ 10 นางมุกดา บุญเสี่ยง มูลค่า 7,000,173,285 บาท ถือ 2 ตัว 1.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) 4.5% 2. SUSCO (บมจ. ซัสโก้) 1.27%

ในปี 61 มุกดา อยู่อันดับ 7 มูลค่าหุ้น 8,301,244,007 บาท และในปี 62 มูลค่าหุ้นลดลง 1,301,070,722 บาท

ทั้งนี้ 10 อันดับใน ปี 61 อันดับ 1 นางดาวนภา 35,640,000,000 บาท 2.น.ส.ปรมาภรณ์
15,735,549,652 บาท 3.นางยุพิน 13,086,970,543 บาท 4.น.ส.ธิดา 11,500,223,359 บาท 5.น.ส. ณัฐชไม 9,607,500,000 บาท 6.น.ส.กุณฑี 8,853,097,089 บาท 7.นางมุกดา 8,301,244,007 บาท 8.น.ส.วิอร 6,907,207,803 บาท 9.น.ส.จรีพร 6,520,233,738 บาท 10.นางบุศทรี 6,391,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 10 อันดับ นี้ล้วนแต่เป็นหน้าเดิมๆ เกือบทั้งหมด มีเพียงคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่เข้ามาเป็นปีแรกและขึ้นสู่อันดับ 1 เลยค่ะ..วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments