vranda

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ (กลาง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDA และคุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ซ้ายสุด) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของ VRANDA ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี โดยราคาเปิดที่ 11.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 15% จากราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น

Facebook Comments