หุ้นอสังหา

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่องหุ้นอสังหาฯ อีกรอบนะคะ ไปดูว่าแต่ละตัวอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) / อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นอย่างไรกันบ้าง เรียงจากอัตรากำไรขั้นต้นมากไปหาน้อยนะคะ

1.SENA (บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์) อัตรากำไรขั้นต้น 45.43%, ปี 62 อยู่ที่ 50.63% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 47.09%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 34.27% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 24.64% ปี 62 อยู่ที่ 16.80% ปี 61 อยู่ที่ 16.96%

ขณะเงินปันผลปี 63 จ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +20.35%

2.ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) อัตรากำไรขั้นต้น 39.84% ปี 62 อยู่ที่ 47.46% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 40.71%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 30.62% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 22.72% ปี 62 อยู่ที่ 21.44% ปี 61 อยู่ที่ 20.06%

ขณะเงินปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้งรวม 0.49 บาท โดยครั้งที่ 1 จ่าย 0.10 บาท/หุ้น ครั้งที่ 2 จ่าย 0.39 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +8.61%

3.NOBLE (บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์) อัตรากำไรขั้นต้น 38.86% ปี 62 อยู่ที่ 36.95% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 43.70%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 23.77% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 17.10% ปี 62 อยู่ที่ 20.10% ปี 61 อยู่ที่ 19.15%

ขณะเงินปันผลปี 63จ่าย 2 ครั้งรวม 1.60 บาท โดยครั้งที่ 1 จ่าย 1.10 บาท/หุ้น ครั้งที่ 2 จ่าย 0.50 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +2.83%

4.SPALI (บมจ.ศุภาลัย) อัตรากำไรขั้นต้น 38.05% ปี 62 อยู่ที่ 39.38% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 37.53%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 27.83% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 20.27% ปี 62 อยู่ที่ 22.55% ปี 61 อยู่ที่ 22.36%

ขณะเงินปันผลปี63จ่าย 2 ครั้งรวม 1.00 บาท โดยครั้งที่ 1 จ่าย 0.50 บาท/หุ้น ครั้งที่ 2 จ่าย 0.50 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +3.41%

5.AP (บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)) อัตรากำไรขั้นต้น 31.55% ปี 62 อยู่ที่ 32.77% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 33.80%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 16.56% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 13.25% ปี 62 อยู่ที่ 12.28% ปี 61 อยู่ที่ 13.38%

ขณะเงินปันผลปี 63 จ่ายปันผล 0.45 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +13.79%

6.PSH (บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง) อัตรากำไรขั้นต้น 32.03% ปี 62 อยู่ที่ 35.43% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 35.83%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 14.23% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 9.39% ปี 62 อยู่ที่ 13.35% ปี 61 อยู่ที่ 13.36%

ขณะเงินปันผลปี 63จ่าย 2 ครั้งรวม 0.94 บาท โดยครั้งที่ 1 จ่าย 0.31 บาท/หุ้น ครั้งที่ 2 จ่าย 0.65 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +2.40%

7.QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) อัตรากำไรขั้นต้น 30.86% ปี 62 อยู่ที่ 33.68% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 35.73%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 25.66% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 19.47% ปี 62 อยู่ที่ 22.16% ปี 61 อยู่ที่ 20.98%

ขณะเงินปันผลปี 63 จ่ายปันผล2ครั้งรวม 0.12 บาท/หุ้น ครั้งที่ 1 จ่าย 0.04 บาท/หุ้น ครั้งที่ 2 จ่าย 0.08 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +6.90%

8.SC (บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น) อัตรากำไรขั้นต้น 30.83% ปี 62 อยู่ที่ 32.83% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 31.09%

ด้าน EBIT Margin ปี63 อยู่ที่ 13.37% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 9.96% ปี 62 อยู่ที่ 11.39% ปี 61 อยู่ที่ 11.39%

ขณะเงินปันผลปี 63จ่ายปันผล 0.18 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +10.79%

9.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์) อัตรากำไรขั้นต้น 30.61% ปี 62 อยู่ที่ 31.60% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 35.07%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 27.14% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 21.02% ปี 62 อยู่ที่ 27.06% ปี 61 อยู่ที่ 26.029%

ขณะเงินปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้งรวม 0.50 บาท โดย ครั้งที่ 1 จ่าย 0.20 บาท/หุ้น ครั้งที่ 2 จ่าย 0.30 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +8.18%

10.ANAN (บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์) อัตรากำไรขั้นต้น 30.17% ปี 62 อยู่ที่ 26.25% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 30.04%

ด้าน EBIT Margin ปี63 อยู่ที่ 31.88% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ -3.94% ปี 62 อยู่ที่ 6.83% ปี 61 อยู่ที่ 18.76%

ขณะเงินปันผลปี 63 ยังไม่มีข้อมูล ส่วนผลตอบแทนด้านราคา ปี 64 YTD +14.74%

11.LPN (บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์) อัตรากำไรขั้นต้น 29.94% ปี 62 อยู่ที่ 32.15% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 30.92%

ด้าน EBIT Margin ปี63 อยู่ที่ 13.85% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 9.61% ปี 62 อยู่ที่ 12.51% ปี 61 อยู่ที่ 12.10%

ขณะเงินปันผลปี 63 จ่าย 2 ครั้งรวม 1.40 บาท โดยครั้งที่ 1 จ่าย 1.00 บาท/หุ้น ครั้งที่ 2 จ่าย 0.40 บาท/หุ้น ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +6.87%

12.SIRI (บมจ.แสนสิริ) อัตรากำไรขั้นต้น 23.84% ปี 62 อยู่ที่ 25.32% ส่วนปี 61 อยู่ที่ 29.21%

ด้าน EBIT Margin ปี 63 อยู่ที่ 9.02% ส่วนอัตรากำไรสุทธิปี 63 อยู่ที่ 4.72% ปี 62 อยู่ที่ 8.80% ปี 61 อยู่ที่ 7.42%

ขณะที่เงินปันผลปี 63 จ่ายปันผล 0.04 บาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +9.88%

และถ้านำมาจัดเรียงกำไรขั้นต้นสูงสุดคือ

1.SENA 45.43%
2.ORI 39.84%
3.NOBLE 38.86%
4.SPALI 38.05%
5.AP 31.55%
6.PSH 32.03%
7.QH 30.86%
8.SC 30.83%
9.LH 30.61%
10.ANAN 30.17%
11.LPN 29.94%
12.SIRI 23.84%

กำไร EBIT Margin มากสุดคือ

1.SENA 34.27%
2.ANAN 31.88%
3.ORI 30.62%
4.SPALI 27.83%
5.LH 27.14%
6.QH 25.66%
7.NOBLE 23.77%
8.AP 16.56%
9.PSH 14.23%
10.LPN 13.85%
11.SC 13.37%
12.SIRI 9.02%

กำไรสุทธิสูงสุด

1.SENA 24.64%
2.LH 21.02%
3.ORI 22.72%
4.SPALI 20.27%
5.QH 19.47%
6.NOBLE 17.10%
7.AP 13.25%
8.PSH 9.39%
9.SC 9.96%
10.LPN 9.61%
11.SIRI 4.72%
12.ANAN -3.94%

อย่างไรก็ตาม หุ้นอสังหาปีนี้ถือว่าทรงดีมาก บวกยกแผงทุกตัว นำโดย 1.SENA +20.35% 2.ANAN +14.74% 3.AP +13.79% 4.SC +10.79% และ5.SIRI +9.88% วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments