มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า …บทความนี้เกิดจากเห็นกูรู โค้ช อาจารย์ มากหน้าหลายตา เปิดคอร์สสอนหุ้น กันหนุกหนานมากค่ะ อิป้าเลยไปค้นข้อมูลว่า ในระดับมหาวิทยาลัยของเมืองไทยมีที่ไหนบ้าง ที่เปิดหลักสูตรสอนหุ้น-การลงทุน กันบ้าง สนนราคาก็ไม่ธรรมดาค่ะ บางมหา’ลัยกดไปกว่าครึ่งล้านเลยล่ะค่ะ โอ๊ยยย!!!อิป้าจะเป็นลม

1.มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสารสนเทศการลงทุน สอนเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนและทฤษฎีเกี่ยวกับการเงินวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์หุ้น และคณิตศาสตร์ประกันภัย สอนสำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์-ผู้จัดการกองทุน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 370, 400 บาท หรือ 46, 300 บาท/เทอม

2.วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต สอนการลงทุนในตลาดทุน และความเสี่ยง การจัดพอร์ตโฟลิโอ ให้เหมาะสมกับตนเองเมกะเทรนด์..แนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจไทย และตลาดหุ้นไทยอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะสั้น และระยะยาว ค่าอบรม ท่านละ 47,000 บาทถ้วน ตลอดหลักสูตร

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน สอนเศรษฐศาสตร์เชิงการประยุกต์ เรียนรู้เศรษฐกิจและเข้าใจภาคธุรกิจ วิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลกอนาคต รู้จังหวะในการลงทุน เน้นความพร้อมในการทำงาน สร้างนักเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อไปทำธุรกิจ ทำการค้า ทำการลงทุนเรียนกับโปรแกรมจำลองการเล่นหุ้น เทอมแรก 24,580 บาทตลอดหลักสูตร 4 ปี 285,830 บาท

4.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน แห่งแรกกับหลักสูตรปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เรียนรู้ทักษะการวางแผนรอบด้าน ทั้งแผนการเงิน การลงทุน การวางแผนประกัน การวางแผนภาษีมรดก และการวางแผนเกษียณ รองรับเนื้อหาในการสอบใบอนุญาต CFP เทอมแรก 26,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 404,000 บาท

5.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน สอนความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ สอนความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ทางมหาวิทยาลัยมีกองทุนให้นักศึกษาได้นำไปเทรดหุ้น เพื่อได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง เช่น ลงตลาดทุน เล่นหุ้นที่นักศึกษาสนใจ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 273,350 บาท

6.มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สอนระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน เรียนรู้การเทรดหุ้น ค่าเงิน ระบบการเงินต่างๆ มีแข่งบริหารพอร์ตหุ้น แข่งจัดการเงินในการลงทุน ร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ AIRA มาลงทุนที่มหาวิทยาลัยเปิดเป็นห้องค้าที่ไม่ใช้แค่ห้องจำลองค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 250, 500 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย33, 400 – 36, 800 บาท/เทอม

7.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน…สอนวิเคราะห์ การวางแผน และควบคุมการเงิน วิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานธุรกิจ และจัดการการเงินของตนเอง มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารอนุพันธ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 256,000 บาท

8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน สอนการวิเคราะห์กิจกรรมในตลาดการเงิน ซึ่งได้แก่ ตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารอนุพันธ์ มุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือในการวิเคราะห์มาประยุกต์เข้ากับความรู้ด้านการเงินทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

9.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขากลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร สอนวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และได้เรียนรู้แบบเจาะลึกการบริหารพอร์ตการลงทุน การวัดผลในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์จำลองการเทรดหุ้น พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์จริงในตลาดการเงิน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 540,000 บาท

ส่วนระดับปริญญาโท มีดังต่อไปนี้คะ

10.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์การลงทุน วิเคราะห์การลงทุนนี้ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาตามคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล (CFP, CFA level II and FRM) เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพธุรกิจการเงิน การลงทุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาชาวไทย 400, 000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 422, 500 บาท

11.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง จุดเด่นที่สำคัญคือ ได้รับการรับรองจาก CFA Institute ซึ่งเป็นสถาบันจัดสอบและมอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานระดับโลก ให้เป็น CFA โปรแกรมพาร์ทเนอร์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 450,000 บาท

ทั้งนี้ อิป้า ขอบคุณข้อมูล จาก https://www.u-review.in.th. และจากเว็บของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดด้วยนะคะ…วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments