มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูอาณาจักรพอร์ตหุ้นของนายใหญ่ ศุภาลัย “ประทีป ตั้งมติธรรม” ในวัย 71 ปี ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชกโชน

จากลูกชายของพนักงานขายวัสดุก่อสร้าง ฐานะปานกลาง สอบเข้า รร.สวนกุหลาบและเข้าเรียนต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จบเกียรตินิยมอันดับสอง จบมาทำงานหลายบริษัท จนต่อมาร่วมทุนกับพี่ชาย ตั้งบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และปี 2532 จึงแยกตัวมาตั้ง บริษัท ศุภาลัย จำกัด และปลายปี 36 นำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่ง “ประทีป” จัดเป็นเจ้าของกิจการ ที่มีพอร์หุ้นไม่ธรรมดา มีอยู่ 9 – 12 ตัว ตามช่วงจังหวะเวลา ก่อนหน้านี้ เคยสำรวจพอร์ต นายใหญ่ ศุภาลัย มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 61 พอร์ตหุ้นมี 9 ตัว คือ SPALI ,STPI , TPIPL , MK , VNG , TTA , SITHAI , PDJ , SSI มูลค่ารวมประมาณ 13,576,828,623 บาท และถ้ารวมทั้งหมดในตระกูลตั้งมติธรรม อยู่ที่ 16,214,435,056 บาท

ไปอัพเดตพอร์ต เจ้าพ่อศุภาลัย 12 ตัว กันคะ

1.SPALI (บมจ.ศุภาลัย) มาร์เกตแคป 48,862.21 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 1 ถือ 517,084,555 หุ้น หรือ 24.13% คิดเป็นมูลค่า 11, 892,944,765 บาท (ราคา 23.00 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

2.MK (บมจ.มั่นคงเคหะการ) มาร์เกตแคป 3,644.62 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 2 ถือ 105,213,620 หุ้น หรือ 10.61% คิดเป็นมูลค่า 353,517,763 บาท (ราคา 3.36 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

3.STPI (บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ) มาร์เกตแคป 11,455.06 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 2 ถือ 117,343,300 หุ้น หรือ 7.22% คิดเป็นมูลค่า 868,340,420 บาท (ราคา 7.40 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

4.TPIPL (บมจ.ทีพีไอ โพลีน) มาร์เกตแคป 39,572.40 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 11 ถือ 261,119,900 หุ้น หรือ 1.29% คิดเป็นมูลค่า 511,795,004 บาท (ราคา 1.96 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

5.VNG (บมจ.วนชัย กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 7,991.74 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 3 ถือ 52,735,400 หุ้น หรือ 3.37% คิดเป็นมูลค่า 263,677,000 บาท (ราคา 5.00 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

6.TTA (บมจ.บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์) มาร์เกตแคป 9,476.82 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 5 ถือ 64,462,807 หุ้น หรือ 3.54% คิดเป็นมูลค่า 335,206,596 บาท (ราคา 5.20 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

7.SITHAI (บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์) มาร์เกตแคป 2,926.70 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 5 ถือ 114,118,400 หุ้น หรือ 4.21% คิดเป็นมูลค่า 123,247,872 บาท (ราคา 1.08 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

8.PDJ (บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่) มาร์เกตแคป 816.11 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ1ถือ 43,595,456 หุ้น หรือ 9.67% คิดเป็นมูลค่า 78,471,820 บาท (ราคา 1.80 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

9.SSI (บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี) ประทีปถือเป็นอันดับ 8 ถือ 768,788,680 หุ้น หรือ 2.39% คิดเป็นมูลค่า 38,439,434 บาท (ราคา 0.05 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

10.BANPU (บมจ.บ้านปู) มาร์เกตแคป 75,880.31 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 18 ถือ 28,111,300 หุ้น หรือ 0.54% คิดเป็นมูลค่า 407,613,850 บาท (ราคา 14.50 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

11.BR (บมจ.บางกอกแร้นช์) มาร์เกตแคป 2,795.15 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 6 ถือ 19,999,300 หุ้น หรือ 2.19% คิดเป็นมูลค่า 61,597,844 บาท (ราคา 3.08 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

12. DCON (บมจ.ดีคอนโปรดักส์) มาร์เกตแคป 2,208.40 ล้านบาท ประทีปถือเป็นอันดับ 10 ถือ 27,576,400 หุ้น หรือ 0.52% คิดเป็นมูลค่า 11,582,088 บาท (ราคา 0.42 บาท ณ 14 มิ.ย.62)

สรุป 12 ตัวของประทีป มูลค่ารวม 14,946,434,456 บาท (1.49 หมื่นล้านบาท)…ต้องติดตามต่อว่าเจ้าสัวประทีป จะนำตัวไหนเข้าพอร์ตอีกบ้าง …วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments