ศรพล ตุลยะเสถียร

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้น 1% จากสิ้นปีก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และmai ในปี 2562 อยู่ที่ 53,192 ล้านบาท ลดลง 7% จากปีก่อน ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 44,791 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทยลดลงจากปีก่อน โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงมีสภาพคล่องสูงสุด และเป็นผู้นำด้านการระดมทุนในภูมิภาคอาเซียน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เช่นเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดอาเซียน โดยผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิด้วยมูลค่าที่ลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ไทยทำสถิติสูงสุดใหม่ในด้านมูลค่าซื้อขายด้วยมูลค่าซื้อขายต่อวันสูงสุดที่ 2 แสนล้านบาท (ณ วันที่ 28พฤษภาคม 2562)

เนื่องจากการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยใน MSCI และตลอดทั้งปีมีสภาพคล่องสูงที่สุดในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังคงเป็นผู้นำในด้านการระดมทุนครั้งแรก (IPO) โดยการเข้าจดทะเบียนของ AWC มีมูลค่าระดมทุนสูงที่สุดในภูมิภาค และสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์ไทย นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO) ด้วยมูลค่ารวม 3.1 แสนล้านบาทซึ่งมากกว่ามูลค่า IPO เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้น 4.8% จากปีก่อน

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

– ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นปี 2562 ปิดที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้น 1% จากสิ้นปีก่อน โดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ ให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
– ในปี 2562 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 44,791 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน
– มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในปี 2562 อยู่ที่ 53,192 ล้านบาท ลดลง 7% จากปีก่อน
– Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ระดับ 16.9 เท่า และ 19.4 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.2 เท่า และ 16.2 เท่าตามลำดับ
– อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ระดับ 3.3% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.8%
– มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 16.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% จากสิ้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่เข้าจดทะเบียน (IPO) และบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO)
– ในปี 2562 มูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 90,839 ล้านบาท ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO) มีมูลค่ารวม 311,133 ล้านบาท
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
– ในปี 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 428,368 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.5% จากปีก่อน

Facebook Comments