กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู 7 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในประเทศไทย ว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยเทียบกับทั้งสิ้นปี 63 และเทียบกับเมื่อเข้าตลาดใหม่ๆ มาร์เกตแคป เท่าไรและล่าสุดลดลง หรือเพิ่มขึ้นเท่าไร

1. ABPIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์)

สิ้นปี 63 ปิด 2.96 บาท ล่าสุด 9 ส.ค.64 ปิด 2.48 บาท ลด 0.48 บาท หรือ -16.22%

การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 63 คือ -35.37% , ปี 62 คือ -25.53% , อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.80% , ปี 63 คือ 9.90% , ปี 62 คือ 11.68%

เข้าตลาด (27 ก.ค.56) มาร์เกตแคป 6,300.00 ล้านบาท ขณะปัจจุบัน 1,488.00 ล้านบาท ลดลง 4,812 ล้านบาท หรือ -76.38%

(ราคา IPO ขณะนั้น 10.50 บาท @พาร์ 10.50 บาท ส่วนปัจจุบันราคา 2.48 บาท @พาร์ 2.584 บาท)

กองทุนรวมจะทำการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (บี.กริม 1) และบริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (บี.กริม 2) ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก (17 มี.ค.64) คือ 1.บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด 29.97% 2.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 9.74% 3.ธนาคาร ออมสิน 4.47 %

2.BRRGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์)

สิ้นปี 63 ปิด 6.10 บาท ล่าสุด 9 ส.ค.64 ปิด 5.75 บาท ลด 0.35 บาท หรือ -5.74%

การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 63 คือ -25.61% , ปี 62 คือ -17.17% , อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 2.95% , ปี 63 คือ 9.08% , ปี 62 คือ 7.65%

เข้าตลาด (7 ส.ค.60) มาร์เกตแคป 3,605.00 ล้านบาท ขณะปัจจุบัน 2,012.50 ล้านบาท ลดลง 1,592.50 ล้านบาท หรือ -44.17%

ราคา IPO ขณะนั้น 10.30 บาท @พาร์ 10.30 บาท ส่วนปัจจุบันราคา 5.75 บาท @พาร์ 8.55 บาท

BRRGIF ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าชีวมวล (กากอ้อย) ของ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) ทั้งนี้ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้ดังกล่าวมีอายุประมาณ 18 ปี (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2578) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก (04 มิ.ย.2564) 1.บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 33.05% 2.นาย สมชาติ โสตธิมัย 10.49% 3.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10.00%

3.JASIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน)

สิ้นปี 63 ปิด 9.50 บาท ล่าสุด 9 ส.ค.64 ปิด 9.95 บาท เพิ่ม 0.45 บาท หรือ +4.74%

การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 63 คือ -2.06% , ปี 62 คือ -3.00% , อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 10.00% , ปี 63 คือ 7.17% , ปี 62 คือ 6.38%

เข้าตลาด (16 ก.พ.58) มาร์เกตแคป 55,000.00 ล้านบาท ขณะปัจจุบัน 79,600 ล้านบาท เพิ่ม 24,600 ล้านบาท หรือ +44.73%

(ราคาIPO 10.00 บาท @พาร์ 10.00 บาท ส่วนปัจจุบันราคา 9.95 บาท @พาร์ 9.8516 บาท)

JASIF มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก (25 พ.ค. 2564) 1.บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 19.00% 2.THE BANK OF NEW YORK MELLON3.64% 3.NORTRUST NOMINEES LIMITED 3.00%

4.DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล)

สิ้นปี 63 ปิด 12.90 บาท ล่าสุด 9 ส.ค.64 ปิด 12.70 บาท ลด 0.20 บาท หรือ -1.55%

การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 63 คือ -21.34% ,ปี 62 คือ +13.89% , อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 8.29% , ปี 63 คือ 7.57% , ปี 62 คือ 4.87%

เข้าตลาด (27 ธ.ค.56) มีมาร์เกตแคป 58,080.00 ล้านบาท ขณะปัจจุบัน 135,022 ล้านบาท เพิ่ม 76,942 ล้านบาท หรือ +132.47%

และราคา IPO ขณะนั้น 10.00 บาท @พาร์ 10.00 บาท ส่วนปัจจุบันราคา 12.70 บาท @พาร์ 10.00 บาท

กองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก (14 พ.ค. 2564) 1.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 23.38% 2.สำนักงานประกันสังคม 2.22% 3.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2.13%

5.EGATIF ( กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

สิ้นปี 63 ปิด 11.90 บาท ล่าสุด (9ส.ค.64) ปิด 12.10 บาท เพิ่ม 0.20 บาท หรือ +1.68%

การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 63 คือ -4.03% ,ปี 62 คือ +10.71% , อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 7.00% , ปี 63 คือ 6.55% , ปี 62 คือ 6.37%

เข้าตลาด (13 ก.ค.58) มาร์เกตแคป 20,855.00 ล้านบาท ขณะปัจจุบัน 25,234.55 ล้านบาท เพิ่้มขึ้น 4,379.55 ล้านบาท หรือ +21.00%

และราคา IPO 10.00 บาท @พาร์ 10.00 บาท ส่วนปัจจุบันราคา 12.10 บาท @พาร์ 9.718 บาท

EGATIF ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก (01 มิ.ย. 2564) 1.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25.00% 2.บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8.09% 3.ธนาคาร ออมสิน 6.14%

6.BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท)

สิ้นปี 63 ปิด 5.40 บาท ล่าสุด 9 ส.ค.64 ปิด 4.54 บาท ลด 0.86 บาท หรือ -15.92%

การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 63 คือ -45.73% , ปี62 คือ -15.68% , อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD N/A% , ปี 63 คือ 5.26% , ปี 62 คือ 6.14%

เข้าตลาด (19 เม.ย.56) มาร์เกตแคป 62,510.40 ล้านบาท ขณะปัจจุบัน 26, 277 ล้านบาท ลดลง 36233.40 ล้านบาท หรือ -57.96%

และราคาIPO 10.80 บาท @พาร์ 10.80 บาท ส่วนปัจจุบันราคา 4.54 บาท @พาร์ 9.643 บาท

ลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก(@30 มิ.ย. 2564)1.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 33.33% 2.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6.52%3.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4.80%

7.TFFIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย)

สิ้นปี 63 ปิด 9.70 บาท ล่าสุด 9 ส.ค.64 ปิด 7.60 บาท ลด 2.10 บาท หรือ -21.65%

การเปลี่ยนแปลงของราคาปี 63 คือ -20.49% , ปี 62 คือ +20.79% , อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.38% , ปี 63 คือ 4.10% , ปี 62 คือ 3.22%

เข้าตลาด (21 ต.ค.61) มาร์เกตแคป 45,700.00 ล้านบาท ขณะปัจจุบัน 34,732 ล้านบาท ลดลง 10,968 ล้านบาท หรือ -24.00%

และราคา IPO 10.00 บาท @พาร์ 10.00 บาท ส่วนปัจจุบันราคา 7.60 บาท @พาร์ 9.9569 บาท

TFFIF ลงทุนในสิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (วันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้)ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก(01 มิ.ย.2564) 1.กระทรวงการคลัง 10.00% 2.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4.09% 3.AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 จำนวน 2.59%

อย่างไรก็ตาม ในหลักการแล้ว กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับผลตอบแทนจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไปลงทุนและจ่ายส่วนแบ่งกำไรแก่ผู้ลงทุน ฉะนั้นศึกษาให้ดีๆนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments