มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูกองทุนดัชนี SET50 ที่่จัดเป็นกองทุนดัชนียอดนิยมมีหลายเจ้าให้เลือกกันเลยค่ะ แต่ดั๊นจะพาไปส่อง เฉพาะประเภทกองทุน SET 50 Index Fund (คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงกับ SET50) ปัจจุบันมีกองทุนดัชนี SET 50 Index Fund 14 กอง 6 บริษัท คือ TMBAM บลจ.ทหารไทย , CIMBPrincipal บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล, SCBAM บลจ.ไทยพาณิชย์ , KTAM บลจ.กรุงไทย , บลจ.กรุงศรี, บลจ.กสิกรไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.62)

(ทั้งนี้บางกองทุน แม้จะลงทุนใน SET 50 แต่อยู่ในประเภทกองทุน (AIMC) :Equity Large Cap จึงไม่นำมารวมไว้ในที่นี่นะคะ)

1.KT-SET50-A (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า) มีค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,095,230,162 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.92% ,1 ปี -5.54% ,YTD Return 4.76% กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุดคือ PTT (20.52%), AOT(7.15%) , CPALL (4.87%) , SCC (4.07%) , ADVANC (4.06%)

2.KTSET50 RMF (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) มีค่าทรัพย์สินสุทธิ 468,231,568 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.95%% ,1 ปี -5.83%% , YTD Return 4.50 % กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุดคือ PTT (10.15%), AOT(7.07%) ,CPALL (4.81%) ,SCC (4.03%) , ADVANC (4.64%)

3.KSET50LTF (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,441,875,175 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.94% ,1 ปี -6.14% , 3 ปี 8.58%, YTD Return 4.53% กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุดคือ PTT (10.22%), AOT(7.12%) ,CPALL (4.85%) ,SCC (4.06%) , ADVANC (4.06%)

4.KFLTF50 (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,742,078,103บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.94% ,1 ปี -5.58% , 3ปี 9.15% ,YTD Return 4.70 % กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนคือ PTT (11.60%), AOT ( 8.08 %) ,CPALL (5.47%) ,SCC (4.61%) , ADVANC (4.54%)

5.K-SET50 (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,959,612,637 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ 1.91% ,1 ปี -5.37% , 3 ปี 9.45% , YTD Return 4.82% กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุดคือ PTT (11.60%), AOT( 8.14 %) , CPALL (5.52%) ,SCC (4.70%) , ADVANC (4.55%)

6.KS50RMF (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,395,303,288 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.93% ,1 ปี -5.57% , 3ปี 9.10% , YTD Return 4.73 % กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุดคือ PTT (12.05%), AOT( 8.21 %) , CPALL (5.49%) , SCC (4.70%) , ADVANC (4.55%)

7.KS50LTF (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,164,992,707 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.92% ,1 ปี -5.59% , YTD Return 4.71 % กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุดคือ PTT (11.93%), AOT( 8.18 %) , CPALL (5.46%) ,SCC (4.63%) , ADVANC (4.50%)

8.CIMB-PRINCIPAL SET50 (กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 35,848,974 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.75% ,1 ปี -5.41% , 3ปี 8.57% , YTD Return 4.14 % กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุดคือ PTT (11.64%) , AOT( 8.00 %) , CPALL (5.47%) , SCC (4.60%) , ADVANC (4.55%)

9.TMB50 (กองทุนเปิดทหารไทย SET50) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,403,579,040 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.78% ,1 ปี -5.21% , 3ปี 9.54% YTD Return 4.84 % กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุด คือ PTT (12.00%), AOT (8.38 %) ,CPALL (5.64%) , SCC (4.78%) , ADVANC (4.68%)

10.TMB50DV (กองทุนเปิดทหารไทย SET50) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,941,700,302 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.77% ,1 ปี -5.16% ,3 ปี 9.63% ,YTD Return 4.86% กองนี้จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุด คือ PTT (11.97%) , AOT (8.36 %) , CPALL (5.63%) , SCC (4.77%) , ADVANC (4.67%)

11.TMB50RMF (กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,725,865,909 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.85% ,1 ปี -5.96%, 3 ปี 8.72% , YTD Return 4.53 % กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุด คือ PTT (12.23%) , AOT( 8.54 %) , CPALL (5.75%) , SCC (4.87%) , ADVANC (4.77%)

12.SCBSET50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,293,051,096 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.77% ,1 ปี -5.29% , 3 ปี 9.62% ,YTD Return 4.89% กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุด คือ PTT (11.71%), AOT( 8.18 %) , CPALL (5.51%) , SCC (4.66%) , ADVANC (4.57%)

13.SCBRMS50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,022,437,126 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.80% ,1 ปี-5.88% , 3ปี 8.79% ,YTD Return 4.71% กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุด คือ PTT (11.87%), AOT( 8.29 %) , CPALL (5.58%) , SCC (4.72%) , ADVANC (4.63%)

14.SCBSET50P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 57,621,693 บาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน คือ -1.73% , 1 ปี -4.96% , YTD Return 5.10% กองนี้ไม่จ่ายเงินปันผล หุ้น 5 ตัวแรกที่ลงทุนมากที่สุด คือ PTT (11.71%), AOT( 8.18 %) , CPALL (5.51%) , SCC (4.66%) , ADVANC (4.57%)

และล่าสุด บลจ.ธนชาต เปิดขายกองทุน SET50 แบบไม่จ่ายปันผล เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันนี้ – 22 พ.ค. 62

(YTD Return % หมายถึง Year-to-date Return หรือ ผลตอบแทนกองทุนนับตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่เราเรียกข้อมูล-16 พ.ค.62)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมของ กองทุนดัชนี SET50 ช่วงนี้จะไม่สดใสนัก แต่เชื่อว่าในระยะยาว น่าจะมีโอกาส ดีขึ้นตามลำดับคะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments