หุ้นกู้การบินไทย

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ตอนนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย วนหนี้สินก็ต้องพักก่อน (แม่บอกให้พักก่อน อิอิ) วันนี้จะพาไปส่องหุ้นกู้การบินไทยเฉพาะในส่วนที่มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 5 แห่งและบล.อีก 1 แห่ง ที่ถือลงทุนด้วย (มูลค่ารวม 2.2 พันล้านบาท)

1.บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) มีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยมากที่สุดถึง 10 กองทุน และอีก 1 กองทุนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วย

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) 0.35% , NAV ล่าสุด 11.8322 บาท/หน่วย ขณะเมื่อ 15 พ.ค. 63 อยู่ที่ 11.8711 บาท/หน่วย
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ฟันด์ (UDAILY) 0.57% , NAV ล่าสุด 10.1276บาท/หน่วย ขณะเมื่อ15 พ.ค. 63 อยู่ที่ 10.18บาท/หน่วย
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF) 2.60% , NAV ล่าสุด 13.1177บาท/หน่วย ขณะเมื่อ15 พ.ค. 63 อยู่ที่ 13.4628
กองทุนเปิด พันธบัตร เพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF) 2.76%
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK) 2.91%
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ (UIDPLUS) 3.28%
กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585) 5.31%
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF) 8.00%
กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ ( TBF) 14.99%
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (TFIF) NAV 16.33%
กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIFPVD) 9.18%

หนังสืออิป้าหามาเล่า

2.บลจ.ธนชาต มี5กองทุน สัดส่วน(% of NAV)ณ 18 พ.ค. 63

1 กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (T-TSB) 0.81%
2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 1เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) 0.70%
3 กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF) 0.78%
4 กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ 1ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030) 2.97%
5 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 1 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(TFixed3Y11M1AI) 17.42%

3.บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มี 5 กองทุน
– กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) 0.65%
-กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า( LHDEBT) 0.78 %
-กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHDEBTPVD) 1.02%
-กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง (LHIP-D) 1.68%
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน (LHSMART-D) 4.47%

4.บลจ.พรินซิเพิล มี 1 กองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) 0.01%

5.บลจ.ทิสโก้ มี 1 กองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9 (TCHLINK9 ) 9.20%
(อ้างอิงtiscoasset)

ส่วน อีกหนึ่ง บล. คือบล.เออีซี (AEC)

ที่วันก่อนเพิ่้งออกมาแจงเหตุถูกสั่งหยุดธุรกิจ เหตุ NC และ NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ จากการลงทุนในหุ้นกู้ “การบินไทย” รวมถึงหุ้นกู้อื่น

ทั้งนี้ค่า NAV ของกองทุนส่วนใหญ่จะลดลง เช่นกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ฟันด์ (UDAILY) 0.57% , NAV ล่าสุด 10.1276 บาท/หน่วย ขณะเมื่อ15 พ.ค. 63 อยู่ที่ 10.18บาท/หน่วยกองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF) 2.60% , NAV ล่าสุด 13.1177 บาท/หน่วย ขณะเมื่อ15 พ.ค. 63 อยู่ที่ 13.4628 บาท/หน่วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ได้ออกประกาศหน้าเว็บไซต์แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้การบินไทย ออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยบางบลจ.ให้มีผลตั้งแต่วันที่18 พ.ค. 2563 และบางบลจ.มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563

หลังจากทำ Set Aside แล้ว เมื่อกองทุนดังกล่าวได้รับชำระเงินคืนก็จะนำงินนั้นมาเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนให้เฉพาะผู้ถือหน่วย ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้ทำการ Set Aside ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจัดการจะไม่นำการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยไปรวมในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน

ใครที่ไปลงทุนในกองทุนเหล่านี้ไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะค่ะ แต่ที่ไม่ธรรมดาคือมีบางบลจ. พลิกวิฤกต ประกาศว่า บลจ.ของตนไม่มีการลงทุนในหุ้นกูับินไทยเลย มั่นใจได้นะค่ะ อิอิ วันนี้ไปละค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments