กองทุนรวม

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปซอกแซกว่า มีกองทุนไหนบ้างที่มีพอร์ต การเข้าไปถือหุ้น มีมูลค่ามากที่สุด คัดมา 10 อันดับนะคะ

1.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี

มูลค่าพอร์ต 135,230,484,920 บาท เข้าไปถือหุ้น 10 ตัว โดย 5 ตัวที่เข้าไปถือมูลค่ามากที่สุดคือ 1.PTT (6.08%) 2.SCB (11.56%) 3.KTB (2.18%) 4.BCP (7.33%) 5.ESSO (4.11%) โดยในปี 62 ทั้ง 5 ตัว ราคาติดลบทุกตัว

2.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดยบลจ.กรุงไทย

มูลค่าพอร์ต 135,230,484,596 บาท เข้าไปถือหุ้น 11 ตัว โดย 5 ตัวที่เข้าไปถือมูลค่ามากที่สุดคือ 1.PTT (6.08%) 2.SCB (11.56%) 3.KTB (2.18% ) 4.BCP (7.33%) 5.ESSO(4.11%)โดยในปี 62 ทั้ง 5 ตัว ราคาติดลบทุกตัว

3.กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

มูลค่าพอร์ต 126,218,480,861 บาท ถือตัวเดียว KTB มูลค่า 7,696,248,833 บาท หรือ 55.07% โดยในปี 62 ราคาติดลบ

4.กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว โดยบลจ.บัวหลวง

มูลค่าพอร์ต 40,266,014,342 บาท เข้าไปถือหุ้น 49 ตัว โดย 5 ตัวที่เข้าไปถือมูลค่ามากที่สุดคือ 1.CPALL (0.79%) 2.BDMS (0.57%) 3.BBL( 0.66%) 4.EGCO (1.96%) 5.BJC (1.72%) โดยปี 62 ราคาบวกคือ CPALL-BDMS อีก 3 ตัว ติดลบ

5.กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล โดยบลจ.กรุงศรี

มูลค่าพอร์ต 17,080,929,115 บาท เข้าไปถือหุ้น 22 ตัว โดย 5 ตัวที่เข้าไปถือมูลค่ามากที่สุดคือ 1.INTUCH (1.21%) 2.TISCO (2.78%) 3.BBL (0.59%) 4.LH (0.99%) 5.DTAC (0.82%) โดยปี 62 ราคาบวก 3 ตัว INTUCH-TISCO-DTAC

6.กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส โดยบลจ.ทหารไทย

มูลค่าพอร์ต 11,118,990,456 บาท เข้าไปถือหุ้น 3 ตัว คือ 1.TLGF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท) 2.SPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย)3.CPTGF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท) โดยปี 62 ราคาบวกทั้ง 3 ตัว

7.กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 โดยบลจ.บัวหลวง

มูลค่าพอร์ต 10,690,087,381 บาท เข้าไปถือหุ้น 33 ตัว โดย 5 ตัวที่เข้าไปถือมูลค่ามากที่สุดคือ 1.EGCO (1.03%) 2. BJC (0.93%) 3.TOA(1.07%) 4.M (1.34%) 5.BGRIM (0.65%) ปี 62 บวก 2ตัว TOA-BGRIM

8.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 โดยบลจ.ไทยพาณิชย์

มูลค่าพอร์ต 7,907,083,164 บาท เข้าไปถือหุ้น 16 ตัว โดย 5 ตัวที่เข้าไปถือมูลค่ามากที่สุดคือ 1.GULF (0.56%) 2.SAWAD (1.37%) 3.BTS( 0.55%) 4.BGRIM (0.68%) 5.VGI (0.54%) ปี 62 บวก ทั้ง 5 ตัว

9.กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ โดยบลจ.กสิกรไทย

มูลค่าพอร์ต 7,324,011,810 บาท เข้าไปถือหุ้น 14 ตัว โดย 5 ตัว ที่เข้าไปถือมูลค่ามากที่สุดคือ 1.CPNREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) 2.TFFIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย) 3.DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล) 4.GVREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์) 5.TPRIME (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้)

10.กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลมูลค่า โดยบลจ.บัวหลวง

มูลค่าพอร์ต 6,868,246,340 บาท เข้าไปถือหุ้น 6 ตัว คือ 1.GULF (0.50%) 2.TOA (1.51%) 3.WHA (1.62% ) 4.BTS (0.62%) 5.MAKRO (0.60%) 6.LH (0.64%) ปี 62 บวก 3 ตัว GULF-TOA-BTS

ทั้งนี้ บรรดาหุ้นที่กองทุนต่าง ๆ เข้าไปลงทุนนั้น ล้วนแต่เป็นพวกพิมพ์นิยม ทั้งน๊าน แต่ทีเด็ดคือ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30” นั้น 5 ตัวแรกบวกรัว ๆ กันไปเลยคร้าาา …วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments