หุ้น GIC

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปยลพอร์ตหุ้น กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ หรือ GIC Private Limited ซึ่งมีชื่อเดิมว่า Government of Singapore Investment Corporation

จากข้อมูลของ Straits Times เปิดเผยว่า GIC เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ของโลก มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ราว 4.40 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 13 ล้านล้านบาท

โดย GIC ลงทุนในสหรัฐมากที่สุดคิดเป็น 34% ของสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด ตามด้วยเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่น 19% ยุโรป (12%) ญี่ปุ่น (12%) และอังกฤษ (6%)…(อ้างอิง stockradars)

ขณะนี้ GIC มีมูลค่าพอร์ตประมาณ 52,175,286,773 บาท (5.2 หมื่นล้านบาท) กระจายอบู่ใน 20 หลักทรัพย์

1.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) มูลค่า 9,509,784,975 บาท

ถืออันดับ 7 (1.79%)เพิ่มจาก ปี 61 ถือ 1.12%

2.PTT (บมจ.ปตท.) มูลค่า 7,225,396,200 บาท

ถืออันดับ 9 (0.77%) เพิ่มจาก ปี 61 ถือ 0.83%

3.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) มูลค่า 7,142,589,480 บาท

ถืออันดับ 5 (3.19%) ลดลงจากปี 2561 ถือ 4.00%

4.AWC (บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป) มูลค่า 6,122,125,152 บาท

ถืออันดับ 5 (5.76%) ลดลงจาก มี.ค.63 ถือ 7.08%

5.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) มูลค่า 4,065,001,200 บาท

ถืออันดับ 7 (0.78%) เพิ่มจาก ส.ค.62 ถือ 0.69%

6.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) มูลค่า 2,887,495,620 บาท

ถืออันดับ 20 (0.98%) ลดจาก ก.ย. 62 ถือ 1.07%

7.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) มูลค่า 2,684,354,550 บาท

ถืออันดับ 10 (1.23%) เพิ่มจาก ปี 61 ถือ 1.15%

8.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) มูลค่า 2,288,593,800 บาท

ถืออันดับ 10 (1.31%) ลดลงจาก ปี 61 ถือ 1.65%

9.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) มูลค่า 1,690,650,761 บาท

ถืออันดับ 10 (0.90%) เพิ่มขึ้นจาก ปี 61 ถือ 0.71%

10.TU (บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) มูลค่า 1,437,836,400 บาท

ถืออันดับ 12 (1.98%) เพิ่มจาก ปี 61 ถือ 1.14%

11.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) มูลค่า 1,203,486,989 บาท

ถืออันดับ 8 (1.59%) ลดลงจาก ปี 61 ถือ 1.63%

12.BAM (บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์) มูลค่า 1,013,528,000 บาท

ถืออันดับ 3 (1.57%) ลดลงจาก เม.ย.63 ถือ 1.69%

13.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) มูลค่า 987,508,272 บาท

ถืออันดับ 13 (1.02%) เพิ่มขึ้นจาก มิ.ย. 63 ถือ 0.71%

14.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) มูลค่า 855,820,450 บาท

ถืออันดับ 3 (6.60%) เพิ่มจากปี 2561 ถือ 4.02%

15.TOP (บมจ.ไทยออยล์) มูลค่า 764,215,200 บาท

ถืออันดับ 7 (1.04%) เพิ่มจากปี 2561 ถือ 0.72%

16.BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) มูลค่า 739,120,305 บาท

ถืออันดับ 18 (0.60%) ลดลงจาก ก.ค. 62 ถือ 0.81%

17.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) มูลค่า 707,782,403 บาท

ถืออันดับ 9 (0.87%) เพิ่มจาก ปี 62 ถือ 0.52%

18.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์) มูลค่า528,830,560 บาท

ถืออันดับ 12 (0.65%) ลดจาก ปี 62 ถือ 8.01%

19.SHREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้) มูลค่า 262,253,696 บาท

ถืออันดับ 2 (19.46%) ลดลงจาก ปี 61 ถือ 19.84%

20.FUTUREPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค) มูลค่า 58,912,761 บาท

ถืออันดับ 25 (0.59%) ลดลงจาก ปี 61 ถือ 0.62%

อย่างไรก็ตาม กองทุนระดับโลกแบบนี้ถ้ามีการเคลื่อนไหวต่อหุ้นตัวไหนแบบเป็นพิเศษก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบ้างค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments