กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า เชื่อว่าเพื่อนหลายคนคงจะมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ Provident Fund ถือว่าโชคดีนะคะ เพราะเป็นการออมเงินไปในตัวด้วย แถมครบเวลาได้เงินสมทบจากนายจ้างด้วย ซึ่งวันนี้จะพาไปส่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่นำเงินไปลงทุนใน”หุ้น”มากที่สุด 5 กองทุน

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กระจายเงินถือในหุ้น 15 ตัว มูลค่ารวมประมาณ 4,812,130,866 บาท ประกอบด้วย EGCO (บมจ. ผลิตไฟฟ้า) มูลค่า 737,625,000 บาท ,TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) มูลค่า 722,321,820 บาท, ROBINS (บมจ.โรบินสัน) มูลค่า 617,919,900 บาท,

M (บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป) มูลค่า 520,069,600 บาท, BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) มูลค่า 392,767,950บาท, SPCG (บมจ.เอสพีซีจี) มูลค่า 323,603,910บาท, SPALI (บมจ.ศุภาลัย) มูลค่า 318,028,410 บาท, JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) มูลค่า 214,407,180 บาท, MACO (บมจ.มาสเตอร์ แอด) มูลค่า 203,605,740 บาท,

ERW (บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป) มูลค่า 192,387,870 บาท, TASCO (บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์) มูลค่า 171,021,700 บาท, PSL (บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง) มูลค่า 152,504,690 บาท, JMART (บมจ.เจ มาร์ท) มูลค่า 91,945,256 บาท ,TPCH (บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง) (mai) มูลค่า 78,556,830 บาท ,UV (บมจ.ยูนิเวนเจอร์) มูลค่า 75,365,010 บาท

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่ารวมประมาณ 2,197,073,857 บาท ถือ 15 ตัว
คือ STA (บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี) 411,690,440 บาท, PSL (บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง) 280,292,005บาท, TVO (บมจ.น้ำมันพืชไทย) 214,043,150 บาท, HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) 210,853,500 บาท, PSH (บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง) 195,774,100 บาท, LPN (บมจ.บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์)188,665,100 บาท,

PRM (บมจ.พริมา มารีน) 135,469,050 บาท,TKN (บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง) 126,688,960 บาท, COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) 109,096,810 บาท, SPCG (บมจ.เอสพีซีจี) 105,983,640 บาท, STPI (บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ) 59,536,680 บาท ,SEAFCO
(บมจ.บริษัท ซีฟโก้) 59,481,495 บาท , BIG (บมจ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น) 47,446,654 บาท ,MALEE (บมจ.มาลีกรุ๊ป) 43,937,465 บาท , FN (บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท)8,114,808 บาท

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่ารวมประมาณ 1,074,037,441 บาท ถือ 6 ตัว M (บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป) 517,976,150 บาท , MEGA (บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์) 199,850,700 บาท ,HUMAN (บมจ.ฮิวแมนิก้า) 166,891,060 บาท, PSL (บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง) 119,101,850 บาท , MONO (บมจ.โมโน เทคโนโลยี) 37,138,123 บาท ,SKN (บมจ.ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์) 33,079,558 บาท

4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่าประมาณ 507,762,890 บาทถือ 4 ตัว คือ CK (บมจ.ช.การช่าง) 217,123,020 บาท ,TVO (บมจ.น้ำมันพืชไทย) 118,841,900 บาท , LPN (บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์) 101,777,650 บาท ,TKN (บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง) 70,020,320 บาทกองทุน

5.สำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่าประมาณ 67,296,095 บาท ถือ 2 ตัว HPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล) 54,324,260 บาท , MIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล) 12,971,835 บาท

ส่วน ที่น่าสนใจคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ถือ 1 ตัว HUMAN (บมจ.ฮิวแมนิก้า) ค่า 47,175,240 บาท, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ถือ1 ตัว คือ MIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล) มูลค่า 12,178,010 บาท

อย่างไรก็ตาม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหล่านี้จะมีนโยบายการกระจายการลงทุนที่แตกต่างกันไป บางกองทุนอาจลงในสินทรัพย์ เสี่ยง (หุ้น) น้อยแต่ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆในสัดส่วนที่มากกว่าคะ วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments