อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ หรือ Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นไทยเกือบ 20 ตัว มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท เราไปอัพเดตกันว่า ขนาดพอร์ตของ GICตอนนี้เท่าไร และลงทุนในหุ้นตัวไหนบ้างค่ะ

1.PTT(บมจ.ปตท.)โดย GIC ถือในลำดับที่ 9 ถือ 240,433,200 หุ้น หรือ 0.84% มูลค่า 11,420,577,000 บาทตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 46.00 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 47.50 บาท ปรับเพิ่ม 1.50 บาท

2.CPALL(บมจ.ซีพี ออลล์) โดย GIC ถือในลำดับที่ 8 ถือ 132,549,641 หุ้น หรือ1.48% มูลค่า 10,835,933,151 บาท ตัวนี้ สิ้นปี 61 ราคา 68.75 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 81.75 บาท ปรับเพิ่ม 13.00 บาท

3.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์) โดยGIC ถือในลำดับที่ 3 ถือ 836,880,654 หุ้น หรือ 7% มูลค่า 9,456,751,390 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 9.90 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 11.30 บาท ปรับเพิ่ม 1.40 บาท

4.CPF (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) โดย GIC ถือในลำดับที่ 6 ถือ 314,403,688 หุ้น หรือ 3.65% มูลค่า 8,960,505,108 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 24.60 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 28.50 บาท ปรับเพิ่ม 3.90 บาท

5.KBANK (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย) โดย GIC ถือในลำดับที่ 8 ถือ 40,722,900 หุ้น หรือ 1.7% มูลค่า 7,859,519,700 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 185.00 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 193.00 บาท ปรับเพิ่ม 8.00 บาท

6.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) โดย GIC ถือในลำดับที่ 11 ถือ 39,812,400 หุ้น หรือ 1.17% มูลค่า 5,255,236,800 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 133.50 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 132.00 บาท ปรับลดลง 1.50 บาท

7.BBL (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ)โดย GIC ถือในลำดับที่ 13 ถือ 18,173,600 หุ้น หรือ 0.95% มูลค่า 3,652,893,600 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 203.00 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 201.00 บาท ปรับลดลง 2.00 บาท

8.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) โดย GIC ถือในลำดับที่ 11 ถือ 35,120,350 หุ้น หรือ 0.78% มูลค่า 2,212,582,050 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61ราคา 71.25 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 63.00 บาท ปรับลด 8.25 บาท

9.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) โดย GIC ถือในลำดับที่ 7 ถือ 43,766,690 หุ้น หรือ 0.78% มูลค่า 2,078,917,775 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 54.25 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 47.50 บาท ปรับลดลง 6.75 บาท

10.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) โดย GIC ถือในลำดับที่ 11 ถือ 9,807,051 หุ้น หรือ 1.35% มูลค่า 1,681,909,246 บาท ตัวนี้สิ้นปี61 ราคา 187.50 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 171.50 บาท ปรับลดลง 16.00 บาท

11.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) โดย GIC ถือในลำดับที่ 13 ถือ 121,661,818 หุ้น หรือ 0.8% มูลค่า 1,459,941,816 บาท ตัวนี้ สิ้นปี 61 ราคา 9.70 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 12.00 บาท ปรับเพิ่ม 2.30 บาท

12.TU (บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) โดย GIC ถือในลำดับที่ 15 ถือ 74,768,100 หุ้น หรือ 1.57% มูลค่า1,398,163,470 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 16.20 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 18.70 บาท ปรับเพิ่ม 2.50 บาท

13.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) โดย GIC ถือในลำดับที่4 ถือ 43,570,343 หุ้น หรือ 4.87% มูลค่า 1,252,647,361 บาท ตัวนี้ สิ้นปี 61 ราคา 20.60 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 28.75 บาท ปรับเพิ่ม 8.15 บาท

14.BTS (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) โดย GIC ถือในลำดับที่ 15 ถือ 87,317,886 หุ้น หรือ 0.74% มูลค่า 1,021,619,266 บาท ตัวนี้สิ้นปี61 ราคา 9.55 บาท (ข้อมูล ณ 11 มิ.ย.62) ราคา 11.70 บาท ปรับเพิ่ม 2.15 บาท

15.TOP (บมจ. ไทยออยล์ ) โดย GIC ถือในลำดับที่ 9 ถือ 13,279,700หุ้น หรือ 0.65% มูลค่า 803,421,850 บาท- ตัวนี้ สิ้นปี61 ราคา66.25 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 60.50 บาท ปรับลดลง 5.75 บาท

16.SHREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้) โดย GIC ถือในลำดับที่ 2 ถือ 68,652,800 หุ้น หรือ 19.46% มูลค่า 484,002,240 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 9.05 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 7.05 บาท ลดลง 2.00 บาท

17.CPNREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท)โดย GIC ถือในลำดับที่ 20 ถือ16,232,137 หุ้น หรือ 0.73% มูลค่า 478,848,041 บาท ตัวนี้สิ้นปี61 ราคา 25.50 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 29.50 บาท ปรับเพิ่ม 4.00 บาท

18.FUTUREPF (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค) โดย GIC ถือในลำดับที่ 24 ถือ 3,264,915 หุ้น หรือ 0.62% มูลค่า 84,887,790 บาท ตัวนี้สิ้นปี 61 ราคา 22.60 บาท (ข้อมูล 11 มิ.ย.62) ราคา 26.00 บาท ปรับเพิ่ม 3.40 บาท

ทั้งหมด 18 ตัว มูลค่ารวมเท่ากับ 70,398,357,654 บาท (7หมื่นล้านบาท) ซึ่งกองทุนรัฐสิงคโปร์ (GIC) นั้น เป็นขาใหญ่เบอร์ต้นๆ จากตปท.จะเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยเลยค่ะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ..บ๊ายย

ขอบคุณภาพกราฟหุ้นจาก mgronline

Facebook Comments