ลดดอกเบี้ย

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ช่วงนี้อยู่ในสภาวะดอกเบี้ยขาลงอย่างแท้ทูรนะคะ ตามตำราแล้ว มี 3 – 4 กลุ่มที่น่าจะได้อานิสงส์ เช่น กลุ่มเช่าซื้อ-ลิสซิ่ง กลุ่มธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ดั๊นเลยออกไปควานหาตัวเจ๋ง ๆ ที่ราคาขยับพุ่งหลังจากวันที่ประกาศลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) พบว่า มี 9 ตัวที่น่าสนใจค่ะ (เรียงตามเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ขยับขึ้นมานะคะ)

1.CHAYO (บมจ.ชโย กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 4,599.00 ล้านบาท ธุรกิจติดตามและเร่งรัดหนี้สินและบริหารสินทรัพย์ วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 6.50 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิดที่ 7.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาทหรือ 12.30% (ในรอบปีเคยสูงสุด 7.40 บาท ต่ำสุด 3.54 บาท)

2.SINGER (บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย) มาร์เกตแคป 2,509.41 ล้านบาท วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 5.65 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิดที่ 6.25บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาทหรือ 10.61% (ในรอบปีเคยสูงสุด 9.55 บาท ต่ำสุด 4.60 บาท)

3.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) มาร์เกตแคป 21,501.91 ล้านบาท ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 22.70 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิดที่ 24.20 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 6.60% (ในรอบปีเคยสูงสุด 24.30บาท ต่ำสุด 11.10 บาท)

4.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) มาร์เกตแคป 66,411.64 ล้านบาท วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 54.25 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิดที่ 57.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาทหรือ 5.06% (ในรอบปีเคยสูงสุด 59.50 บาท ต่ำสุด 49.50 บาท)

5.BAM (บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์) มาร์เกตแคป 95,345.25 ล้านบาท ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 28.50 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิดที่ 29.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาทหรือ 3.50% (ในรอบปีเคยสูงสุด 29.75 บาท ต่ำสุด 17.20 บาท)

6.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 102,891.04 ล้านบาท วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 75.00 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิด 77.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 2.66% (ในรอบปีเคยสูงสุด 78.75 บาท ต่ำสุด 43.18 บาท)

7.ASK (บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง) มาร์เกตแคป 9,061.31 ล้านบาท วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 25.25 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิดที่ 25.75 บาทเพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ 1.98% (ในรอบปีเคยสูงสุด 27.00 บาท ต่ำสุด 22.20 บาท)

8.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) มาร์เกตแคป 81,665.85 ล้านบาท วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 100.50 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิดที่ 102.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาทหรือ 1.49% (ในรอบปีเคยสูงสุด 107.00 บาท ต่ำสุด 83.00 บาท)

9.KKP (บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน) มาร์เกตแคป 59,272.58 ล้านบาท วันลดดอกเบี้ย (5 ก.พ.63) ปิด 69.00 บาท ล่าสุด 7 ก.พ.63 ปิดที่ 70.00 บาทเพิ่มขึ้น 1.00 บาทหรือ 1.44% (ในรอบปีเคยสูงสุด 74.00 บาท ต่ำสุด 63.25 บาท)

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกคาดหวังว่าจะได้รับอานิสงส์ด้วย คือกลุ่มอสังหาฯ แต่อิป้าลองสำรวจ ราคายังไม่ขยับเท่าไรนะคะ เลยไม่ได้นำมาเสนอ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments