มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ดีเดย์ 1 ต.ค. นี้สรรพสามิตเก็บภาษีนํ้าตาลเพิ่มเป็นรอบที่ 2 และแม้หลายสำนักจะมองว่า “8 หุ้นน้ำหวาน” จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมาย ดั๊นเลยจะพาไปดูทรงของหุ้นกลุ่มนี้กันค่ะ ผลงานปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันเล๊ย!

1.CBG (บมจ.คาราบาวกรุ๊ป) หุ้น 5 ปี (เข้าตลาด พ.ย.57) ปลายปี 61 มาร์เกตแคป 30,750 ล้านบาท ณ 27 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 77,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46,750 ล้านบาท ค่าP/E จาก 35.96 เท่าขยับ มาอยู่ที่ 44.55 เท่าในปัจจุบัน ขณะไตรมาส 2 กำไรสุทธิ์ 971.61 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.97บาท ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 30.75 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 81.25 บาท เพิ่มขึ้น 50.50 บาท หรือ 164.22%

2.ICHI (บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป) หุ้น 5 ปี (เข้าตลาด เม.ย. 57) ปลายปี 61 มาร์เกตแคป 3,874 ล้านบาท ณ 27 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 7,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,056 ล้านบาท ค่าP/E จาก 32.45 เท่า ขยับลงมาอยู่ที่ 27.13 เท่าในปัจจุบัน ขณะไตรมาส 2 กำไรสุทธิ์ 250.99 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.19บาท ราคาสิ้นปี 61ปิดที่ 2.98 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 6.45 บาท เพิ่มขึ้น 3.47 บาท หรือ 116.44%

3.TACC (บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์) หุ้นเกือบ 4 ปี (เข้าตลาด ธ.ค.58) ปลายปี 61 มาร์เกตแคป 1,532.16 ล้านบาท ณ 27 ก.ย.62 มาร์เก็ตแคป 2,918.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1386.24 ล้านบาท ค่าP/E จาก 16.59 เท่าขยับ มาอยู่ที่ 27.16 เท่าในปัจจุบัน ขณะไตรมาส 2 กำไรสุทธิ์ 76.03 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.13บาท ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 2.52 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 4.74 บาท เพิ่มขึ้น 2.22 บาท หรือ 88.09%

4.SAPPE (บมจ.เซ็ปเป้) หุ้น 5 ปี (เข้าตลาด มิ.ย.57) ปลายปี 61 มาร์เกตแคป 4,169.84 ล้านบาท ณ 27 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 7,487.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3317.86 ล้านบาท ค่าP/E จาก 11.00 เท่าขยับ มาอยู่ที่ 20.37 เท่าในปัจจุบัน ขณะไตรมาส 2 กำไรสุทธิ์ 250.96 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.82บาท ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 13.70 บาท ณ 27ก.ย.62 ปิดที่ 23.70 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท หรือ 72.99%

5.OISHI (บมจ.โออิชิ กรุ๊ป) หุ้น 15 ปี (เข้าตลาด ส.ค. 47) ปลายปี 61 มาร์เกตแคป 14,156.25 ล้านบาท ณ 27ก.ย.62 มาร์เกตแคป21,843.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,687.5 ล้านบาท ค่าP/E จาก 13.94 เท่าขยับ มาอยู่ที่ 16.45 เท่าในปัจจุบัน ขณะไตรมาส 2 กำไรสุทธิ์ 1,149.92 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 6.30บาท ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 75.50 บาท ณ 27ก.ย.62 ปิดที่ 116.50 บาท เพิ่มขึ้น 41.00 บาท หรือ 54.30%

6.OSP (บมจ.โอสถสภา) หุ้น 1 ปี (เข้าตลาด ต.ค. 61) ปลายปี 61 มาร์เกตแคป 73,591.88 ล้านบาท ณ 27 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 109,636.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36,045 ล้านบาท ค่าP/E จาก 30.29 เท่าขยับ มาอยู่ที่ 34.70 เท่าในปัจจุบัน ขณะไตรมาส 2 กำไรสุทธิ์ 1,598.66 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.53บาท ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 24.50 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น12.50 บาท หรือ 51.02%

7.TIPCO (บมจ.ทิปโก้ฟูดส์) หุ้น 30 ปี (เข้าตลาด ก.ย. 32) ปลายปี 61 มาร์เกตแคป 3,546.96 ล้านบาท ณ 27ก.ย.62 มาร์เกตแคป 4,222.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 675.61 ล้านบาท ค่าP/E จาก 90.70 เท่า ขยับลงมาอยู่ที่ 26.40 เท่าในปัจจุบัน ขณะไตรมาส 2 กำไรสุทธิ์ 170.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.35บาท ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 7.35 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 8.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.45 บาท หรือ 19.72%

8.MALEE (บมจ.มาลีกรุ๊ป) หุ้น 27 ปี (เข้าตลาด มี.ค.35) ปลายปี 61 มาร์เกตแคป 2,240 ล้านบาท ณ 27 ก.ย.62 มาร์เกตแคป 2,226 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท ค่าP/E N/A ขณะไตรมาส 2 กำไรสุทธิ์ -114.64 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น -0.42บาท ราคาสิ้นปี 61 ปิดที่ 8.00 บาท ณ 27 ก.ย.62 ปิดที่ 8.00 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นที่สังเกตว่า 8 หุ้น น้ำหวานนั้น 7 ตัว ราคาในปี 62 นั้น ขยับขึ้นเกือบยกแผง และมีถึง 5 ตัวที่บวกเกิน 50% วันนี้ไปแล้วค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments