หุ้นไฟฟ้า

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า ผ่านไปแล้ว 7 เดือนกว่า ๆ วันนี้จะพาไปส่องดูว่า 10 หุ้นโรงไฟฟ้า ว่าแต่ละตัว ผลตอบแทนเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ (ตัวเลขสำคัญ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2563 และเรียงจาก ผลตอบแทนYTD มากไปหาน้อยนะค่ะ)

1.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) มาร์เกตแคป 45,118.07 ล้านบาท

ผลตอบแทนYTD 11.90% , 5 วัน 9.90% , 60 วัน 36.03% ,120 วัน 34.06%

P/E 155.61 เท่า (สูงเป็นลำดับ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 2.00 เท่า (สูงเป็นลำดับ 12 ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

2.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) มาร์เกตแคป 176,242.50 ล้านบาท

ผลตอบแทน YTD 8.00% , 5 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง , 60 วัน 25.17% , 120 วัน -1.05%

P/E 27.87 เท่า (สูงเป็นลำดับ 11 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 7.09 เท่า (สูงเป็นลำดับ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

หนังสืออิป้าหามาเล่า3.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) มาร์เกตแคป 354,661 ล้านบาท

ผลตอบแทน YTD 1.30% , 5 วัน -0.36% , 60 วัน -12.08% , 120 วัน -11.50%
P/E 122.66 เท่า (สูงเป็นลำดับ 5 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 15.51 เท่า (สูงเป็นลำดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

4.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 36,456 ล้านบาท

ผลตอบแทนYTD -1.36% , 5 วัน 8.50% , 60 วัน 14.21% , 120 วัน-4.82%

P/E 7.94 เท่า (สูงเป็นลำดับ 35 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 1.30 เท่า (สูงเป็นลำดับ 25ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

5.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) มาร์เกตแคป 31,183.95 ล้านบาท

ผลตอบแทนYTD -3.70% , 5 วัน 1.30% , 60 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง , 120 วัน 1.30%

P/E 16.56 เท่า (สูงเป็นลำดับ 19 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 2.05 เท่า (สูงเป็นลำดับ 10 ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

6.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 129,693 ล้านบาท

ผลตอบแทนYTD -5.24% , 5 วัน 1.53% , 60 วัน 18.45 % , 120 วัน -12.72%

P/E 69.01 เท่า (สูงเป็นลำดับ 6 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 4.85 เท่า (สูงเป็นลำดับ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

7.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 87,000.00 ล้านบาท

ผลตอบแทน YTD -12.73% , 5 วัน 0.42% , 60 วัน -6.98% , 120 วัน -7.34%

P/E 15.58 เท่า (สูงเป็นลำดับ 21 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 1.47 เท่า (สูงเป็นลำดับ 18 ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

8.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 44,850.02 ล้านบาท

ผลตอบแทน YTD -16.95% , 5 วัน -2.65% , 60 วัน -3.92% ,120 วัน -5.16%

P/E 16.67 เท่า (สูงเป็นลำดับ 18 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 1.09 เท่า (สูงเป็นลำดับ 32 ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

9.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) มาร์เกตแคป 199,496 ล้านบาท

ผลตอบแทน YTD -17.49% , 5 วัน 3.28% , 60 วัน 3.28% , 120 วัน -9.00%

P/E 36.18 เท่า (สูงเป็นลำดับ 8 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 2.04 เท่า (สูงเป็นลำดับ 11ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

10.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) มาร์เกตแคป 124,772 ล้านบาท

ผลตอบแทน YTD -27.74% , 5 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง , 60 วัน -11.24% , 120 วัน -22.30%

P/E 14.02 เท่า (สูงเป็นลำดับ 23 ในกลุ่มอุตสาหกรรม) P/BV 1.28 เท่า (สูงเป็นลำดับ 27ในกลุ่มอุตสาหกรรม)

อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านั้น เคยเป็นที่นิยมและให้ผลตอบแทนที่เร้าใจนักลงทุนมาก ๆ และบางตัวยังมีอนาคตนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments