หุ้นอาหารเสริม

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า เห็นช่วงนี้เรื่องของอาหารเสริมกำลังดัง ถูกพูดถึงกันเกรียวกราว ดั๊นเลยไปควานหาว่าในตลาดหลักทรัพย์ มีหุ้นตัวไหนที่ผลิตอาการเสริมบ้างค่ะ ได้มี 6 ตัว ลองไปอ่านกันเพลินๆ กันค่ะ

1.MEGA (บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์)

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 35.75 บาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 ปิด 41.25 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท หรือ 15.38%

กำไรสุทธิ ปี 60 อยู่ที่ 1,112.80 ล้านบาท ,ปี 61 อยู่ที่ 1,206.01 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 1,138.52 ล้านบาท และ 9 เดือนปี 63 อยู่ที่ 965.38 ล้านบาท

มาร์เกตแคปปี 60 อยู่ที่ 38,070.94 ล้านบาท ,ปี 61 อยู่ที่ 24,875.90 ล้านบาท, ปี 62 อยู่ที่ 22,668.61 ล้านบาท, ปี 63 อยู่ที่ 31,169.33 ล้านบาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 อยู่ที่ 35,965 ล้านบาท

ผลตอบแทนด้านราคาย้อนหลังปี 62 อยู่ที่ -9.57% , ปี 63 อยู่ที่ 37.50%

MEGA จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ,พัฒนาผลิตทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ

MEGA มีนายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานกรรมการ และมีนายวิเวก ดาวัน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MEGA ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 49.81% และ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6.61% และ นายวิเวก ดาวัน 5.27%

2.DOD (บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค)

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 8.80 บาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 ปิด 9.15 บาท เพิ่มขึ้น 0.35 บาท หรือ 3.97%

กำไรสุทธิปี 61 อยู่ที่ 305.26 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 86.71 ล้านบาท และ 9 เดือนปี 63 อยู่ที่ 173.14 ล้านบาท

มาร์เกตแคปปี 61 อยู่ที่ 5,576.00 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 2,993.00 ล้านบาท, ปี 63 อยู่ที่ 3,608.00 ล้านบาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 อยู่ที่ 3,752.00 ล้านบาท

ผลตอบแทนด้านราคาย้อนหลังปี 62 อยู่ที่ -46.32% , ปี 63 อยู่ที่ +20.55%

DOD ทำธุรกิจจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และตราสินค้าของบริษัท “Dai a to” (ได เอโตะ)

DOD มี ม.ล.เติมแสง สรรพโส เป็นประธานกรรมการ และนายธนิน ศรีเศรษฐี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

DOD ถือหุ้นใหญ่ คือ ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ 40.54% และน.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี 12.89%

3.APCO (บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์)

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 3.76 บาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 ปิด 3.70 บาท ลดลง 0.06 บาท หรือ -1.59%

กำไรสุทธิ ปี60 อยู่ที่ 108.21 ล้านบาท ,ปี 61 อยู่ที่ 94.75 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 57.90 ล้านบาท และ 9 เดือน ปี 63 อยู่ที่ 52.80 ล้านบาท

มาร์เกตแคปปี 60 อยู่ที่ 3,600 ล้านบาท , ปี 61 อยู่ที่ 2,400 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 1,944 ล้านบาท,ปี 63 อยู่ที่ 2,256 ล้านบาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 อยู่ที่2,220 ล้านบาท

ผลตอบแทนด้านราคาย้อนหลังปี 62 อยู่ที่ -19.0% , ปี 63 อยู่ที่ +16.05%

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและความงาม และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ

มีนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม เป็นประธานกรรมการ และนายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ถือหุ้นใหญ่ คือ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 49.26% นางอรุณี วิริยะจิตรา 15.37%

4.IP (บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา)

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 13.10 บาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 ปิด 16.80 บาท เพิ่มขึ้น 3.70 บาท หรือ 28.24%

กำไรสุทธิปี 61 อยู่ที่ 29.68 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 43.47 ล้านบาท และ 9 เดือนปี 63 อยู่ที่ 49.25 ล้านบาท

มาร์เกตแคปปี 62 อยู่ที่ 1,308.10 ล้านบาท, ปี 63 อยู่ที่ 2,698.60 ล้านบาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 อยู่ที่ 3461.00 ล้านบาท

ผลตอบแทนด้านราคาย้อนหลังปี 62 อยู่ที่ -9.29% ,ปี 63 อยู่ที่ +106.30%

ธุรกิจพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

มีนายอุดม คชินทร เป็นประธานกรรมการ และนายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ถือหุ้นใหญ่ คือนาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร 49.93% ,นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 6.89%

5.BEAUTY (บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้)

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 1.58 บาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 ปิด 1.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือ 8.86%

กำไรสุทธิปี 60 อยู่ที่ 1,229.32 ล้านบาท ,ปี61 อยู่ที่ 991.59 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 232.58 ล้านบาท และ 9 เดือนปี 63 อยู่ที่ -123.79 ล้านบาท

มาร์เกตแคปปี 60 อยู่ที่ 62,456.88 ล้านบาท ,ปี 61 อยู่ที่ 19,690.71 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 5,051.54 ล้านบาท, ปี 63 อยู่ที่ 4,750.85 ล้านบาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 อยู่ที่ 5172.00 ล้านบาท

ผลตอบแทนด้านราคาย้อนหลังปี 62 อยู่ที่ -74.35% , ปี63 อยู่ที่ -5.95%

BEAUTY ธุรกิจจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว และเริ่มรุกอาหารเสริม ปี 2563 รายได้พุ่งกว่า 20%

มีนายวิชิต อู่อ้น และนายสุวิน ไกรภูเบศ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ถือหุ้นใหญ่ คือ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ 11.72% , นาย สุวิน ไกรภูเบศ 9.5%

6.7UP (บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์)

บริษัท บียอนด์ เฮลท์ แคร์ (BHC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 7UP เข้าลงทุนในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (AWL) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 107,999 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 10,799,900 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน โดย บริษัท ออสเวลไลฟ์ ธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง

ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 0.43 บาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 ปิด 0.56 บาท เพิ่มขึ้น 0.13 บาท หรือ 30.23%

กำไรสุทธิ ปี60 อยู่ที่ -211.19 ล้านบาท ,ปี61 อยู่ที่ -79.53 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 86.61 ล้านบาท และ 9 เดือนปี 63 อยู่ที่ 97.96 ล้านบาท

มาร์เกตแคปปี 60 อยู่ที่ 1,318.33 ล้านบาท ,ปี 61 อยู่ที่ 1,333.02 ล้านบาท ,ปี 62 อยู่ที่ 1,545.10 ล้านบาท,ปี 63 อยู่ที่ 1,942.45 ล้านบาท ล่าสุด 22 ม.ค.63 อยู่ที่ 2,530 ล้านบาท

ผลตอบแทนด้านราคาย้อนหลังปี 62 อยู่ที่ +15.91% , ปี63 อยู่ที่-15.69%

7UP ทำธุรกิจด้านพลังงาน เช่น สถานีบริการแก๊สและน้ำมัน แต่ให้บริษัทลูกเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

มี น.ต.ศิธา ทิวารีเป็น ประธานกรรมการ และนายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ถือหุ้นใหญ่ คือ ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE.LTD.14.01 %,นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง 5.38% (ลูกชายอดีตผบ.ตร.)

นอกจากนี้ยังมี บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) JSP ที่อยู่ในวงการยามานานกว่า 50 ปีแล้ว ปัจจุบันมีไลน์อัพสินค้าทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ สุขภาพโอสถ,อิวิตอน (Eviton) และอื่น ๆ วางขายในช่องทางต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ทีวี ช็อปปิ้ง, เชนร้านสินค้าความงามและในโรงพยาบาล เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯในเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม หุ้นอาหารเสริม-ยา อิงกับสุขภาพของคน ทำให้สอดรับกับเทรนด์ดูแลสุขภาพมากขึ้น แต่จะลงทุนตัวไหนศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments