หุ้นกลุ่มพลังงาน

หุ้นมาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า พาไปส่อง 20 หุ้นตัวบิ๊กเบิ้มสุดในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) โดยไปดูว่า ราคาล่าสุดเทียบกับต่ำสุดและสูงสุด ห่างกันเท่าไรนะคะ

1.PTT (บมจ.ปตท.) ปิดล่าสุด 38.75 บาท ปี 64 ต่ำสุด 37.00 บาท (1ก.พ.) ห่างจากราคาสุด 1.75 บาท หรือ 4.51%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 45.00 บาท (13 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 6.25 บาท หรือ 16.13%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 42.50 บาท ล่าสุดปิดที่ 38.75 บาท ลดลง 3.75 บาท หรือ -8.82%

2.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ปิดล่าสุด 34.00 บาท ปี 64 ต่ำสุด 31.00 บาท (19 เม.ย.) ห่างจากต่ำสุด 3.00 บาท หรือ 8.82%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 38.00 บาท (8 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 4.00 บาท หรือ 11.76%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 34.25 บาท ล่าสุดปิด 34.00 บาท ลด 0.25 บาท หรือ -0.73%

3.PTTEP (ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) ปิดล่าสุด 118.50 บาท ปี 64 ต่ำสุด 96.25 บาท (4 ม.ค.) ห่างจากต่ำสุด 22.25 บาท หรือ 18.78%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 125.00 บาท (16 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 6.50บาท หรือ 5.48%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 98.25 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 118.50 บาท เพิ่ม 20.25 บาท หรือ +20.61%

4.OR (บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก) ปิดล่าสุด 29.75 บาท ปี 64 ต่ำสุด 27.50 บาท (13 พ.ค.) ห่างจากต่ำสุด 2.25 บาท หรือ 7.56%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 36.50 บาท (15 ก.พ.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 6.75 บาท หรือ 22.69%

ปิดเทรดวันแรก 29.25 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 29.75 บาท เพิ่ม 0.50 บาท หรือ +1.71%

5.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) ปิดล่าสุด 60.25 บาท ปี 64 ต่ำสุด 48.25 บาท (4 ม.ค.) ห่างจากต่ำสุด 12.00 บาท หรือ 19.92%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 71.75 บาท ( 17 ก.พ.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 11.50 บาท หรือ 19.09%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 49.25 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 60.25 บาท เพิ่ม 11.00 บาท หรือ +22.33%

6.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) ปิดล่าสุด 73.75 บาท ปี 64 ต่ำสุด 67.25 บาท (13 พ.ค.) ห่างจากต่ำสุด 6.50 บาท หรือ 9.67%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 88.00 บาท (13 ก.พ.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 14.25 บาท หรือ 19.32%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 73.75 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 75.50 บาท เพิ่ม 1.75 บาท หรือ +2.37%

7.TOP (บมจ.ไทยออยล์) ปิดล่าสุด 53.00 บาท ปี 64 ต่ำสุด 50.50 บาท (4 ม.ค.) ห่างจากต่ำสุด 2.50 บาท หรือ 4.95%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 66.00 บาท (8 มี.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 13.00 บาท หรือ 24.53%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 52.00 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 53.00 บาท เพิ่ม 1.00 บาท หรือ +1.92%

8.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) ปิดล่าสุด 41.75 บาท ขณะที่ปี 64 ต่ำสุด 39.25 บาท (17พ.ค.) ห่างจากต่ำสุด 2.50 บาท หรือ 6.37%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 56.00 บาท (13 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 14.25 บาท หรือ 34.13%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 48.50 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 41.75 บาท ลด 6.75 บาท หรือ -13.92%

9.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) ปิดล่าสุด 170.50 บาท ขณะที่ปี 64 ต่ำสุด 168.50 บาท (24 พ.ค.) ห่างจากต่ำสุด 2.00 บาท หรือ 1.19%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 213.00 บาท (6 ม.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 42.50 บาท หรือ 24.93%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 192.50 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 170.50 บาท ลด 22.00 บาท หรือ -11.43%

10.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) ปิดล่าสุด 3.80 บาท ขณะที่ปี 64 ต่ำสุด 3.24 บาท (29 ก.พ.) ห่างจากต่ำสุด 0.56 บาท หรือ 17.28%

ส่วนสูงสุดปีนี้คือ 4.32 บาท (12 พ.ค.) เทียบกับปัจจุบันห่างกัน 0.52 บาท หรือ 13.68%

สิ้นปี 63 ปิดที่ 3.72 บาท ณ 7 ก.ค.64 ปิด 3.80 บาท เพิ่ม 0.08 บาท หรือ 2.15%

11.BANPU (บมจ.บ้านปู) ปิดล่าสุด 13.40 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 16.50 ต่ำสุด 9.50
12.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) ปิดล่าสุด 44.50 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 57.50 ต่ำสุด 44.50
13.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) ปิดล่าสุด 17.40 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 21.60 ต่ำสุด 14.80
14.TTW (บมจ.ทีทีดับบลิว) ปิดล่าสุด 11.80 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 12.50 ต่ำสุด 11.40
15.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) ปิดล่าสุด 5.50 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 6.00 ต่ำสุด 4.16
16.GUNKUL (บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) ปิดล่าสุด 4.78 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 5.10 ต่ำสุด 2.48
17.SPRC (บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง) ปิดล่าสุด 9.05 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 10.80 ต่ำสุด 8.00
18.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) ปิดล่าสุด 14.20 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด16.60 ต่ำสุด 13.00
19.ACE (บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้) ปิดล่าสุด 3.86 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 4.26 ต่ำสุด 3.44
20.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) ปิดล่าสุด 4.34 บาท ขณะที่ปี 64 สูงสุด 4.62 ต่ำสุด 4.24

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้หุ้นกลุ่มพลังงานดูจะได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายนอก ต้องเลือกตัวให้ถูกนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments