SET100

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่องหุ้นดัง (SET100) ว่า มีหุ้นตัวไหนที่ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และ CEO เป็นคนเดียวกันบ้าง ถ้าสังเกตให้ดีหุ้นที่ IPO ตั้งแต่ปี 62 เป็นต้นไป ทุกบริษัทแยกบุคคลที่เป็นประธานกรรมการออกจากบุคคลที่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วนะคะ (อ้างอิง smarttoinvest) และใน SET100 จะมี 14 ตัว ที่มีผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และ CEO เป็นคนเดียวกันคะ (เรียงจากมาร์เกตแคปมากไปหาน้อยนะคะ)

1.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) มาร์เกตแคป 410,660.25 ล้านบาท

มีนายสารัชถ์ รัตนาวะดี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (35.44%) และยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ และมีนาย วิเศษ จูภิบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ

GULF ยังมีบริษัทในเครือสารัชถ์ ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อีก 3 รายคือ คือ GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED 9.86%,GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD. 7.45%, บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 4.69% รวมกับของสารัชถ์ คือ 57.44%

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทดังๆ อย่าง (บมจ.) ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1.88% และ (บมจ.) ธนาคารกรุงเทพ 1.35%

Free float: 26.71% , สิ้นปี 63 ปิดที่ 34.25 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 หรือ +2.19%

2.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) มาร์เกตแคป 244,315.00 ล้านบาท

มีนายสมโภชน์ อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (23.50%) และยังเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีนายสมใจนึก เองตระกูล (อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตอธิบดี กรมศุลกากร กรมสรรพสามิตและกรมสรรพากร) เป็นประธานกรรมการบริษัท

EA ยังมีคนนามสกุล อาหุนัย ปรากฎในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 3 คน คือ น.ส. สุภาภรณ์ (น้องสาวสมโภชน์) ถือ 0.65% ,นายพลสิทธิ์ (หลานสมโภชน์) ถือ 0.51%,นาย พีรพล (หลานสมโภชน์) ถือ 0.50% และอีกคนสำคัญนางบลังก้า ซูหลาน หวาง (ภรรยาสมโภชน์) ถือ 0.67% รวมกับของสมโภชน์ เท่ากับ 25.83%

Free float: 39.67%, สิ้นปี 63 ปิดที่ 49.25 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 65.50 บาท เพิ่มขึ้น 16.25 บาท หรือ +32.99%

3.MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล) มาร์เกตแคป 139,920.00 ล้านบาท

มีนางดาวนภา เพชรอำไพ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (33.96%) และยังเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมี พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานกรรมการ

MTC มีนายชูชาติ เพ็ชรอำไพ (สามีดาวนภา) ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 2 คือ 33.49% รวมกัน 2 คน สามีภรรยาคือ 67.45%

Free float: 32.11% สิ้นปี 63 ปิดที่ 59.00 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 66.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือ 11.86%

4.KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) มาร์เกตแคป 66,560.51 ล้านบาท

มีนายพิธาน องค์โฆษิต เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (14.01%) และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีนายบัญชา องค์โฆษิต (พ่อพิธาน) เป็นประธานกรรมการ

KCE ยังมีคนนามสกุุล องค์โฆษิต ร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 3 คนคือ นายอรรถสิทธิ์ 6.08%, น.ส.ชุตินาถ 5.63%, นางจันทิมา 0.69% เมื่อรวมกับของพิธานแล้วเท่ากับ 26.41%

และยังคนในตระกูล ภิรมย์ภักดีร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 2 คนคือน.ส.จวบจันทร์ 0.61% และน.ส. พรภิรมย์ 0.53%

Free float: 58.08%, สิ้นปี 63 ปิดที่ 41.50 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 56.50 บาท เพิ่มขึ้น 15.00 บาท หรือ +36.14%

5.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) มาร์เกตแคป 56,700.00 ล้านบาท

มีนายสุระ คณิตทวีกุล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (25.05%) และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ มีนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย เป็นประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้น อันดับ 2 ของ COM7 น่าสนใจเพราะคือนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี (หมอนักลงทุน) ถือ 16.79%

COM7 ยังเป็นหุ้นที่มี 5 กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 2.54%, กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 1.24% ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 1.07%, กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 อยู่ที่ 0.98% ,กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.72%

Free float: 46.42% ,สิ้นปี 63 ปิดที่ 39.00 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.25 หรือ +21.15%

6.WHA (บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 49,025.62 ล้านบาท

มีน.ส.จรีพร จารุกรสกุล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (21.64%) และเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีคนในคอบครัวจรีพร ร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 1 คนคือน.ส.ชัชชมนต์ อนันตประยูร (ลูกสาว) 8.29%,นายวุฒิ จารุกรสกุล 0.82% รวมกับของจรีพร เท่ากับ 30.75%

Free float: 56.78%, สิ้นปี 63 ปิดที่ 3.04 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 3.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.24 หรือ +7.89%

7.BCH (บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล) มาร์เกตแคป 35,660.60 ล้านบาท

มีนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (32.63%) และยังควบทั้งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

BCH ยังมีภรรยาและลูกๆ ของนายแพทย์เฉลิม ร่วมถือหุ้นใหญ่อีกรวม 4 คน (17.36%) คือ พ.ญ.สมพร 7.29%,น.ส.พรสุดา 3.37%, น.ส.พรลักษณ์ 3.37%, นายกันตพร 3.33% ซึ่งถ้ารวมสัดส่วนหุ้นของนายแพทย์เฉลิมด้วยจะเป็น 49.99%

และยังมีคนนามสกุล “หาญพาณิชย์” ร่วมเป็นกรรมการบริษัท อีก 5 คน (นางสมพร-น.ส.พรลักษณ์-นายกันตพร-นายพินิจ-นางสาวพรสุดา)

และยังมีสำนักงานประกันสังคมถือหุ้นอยู่ด้วย (6.01%) และสำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด (0.57%)

Free float: 44.00%, สิ้นปี 63 ปิดที่ 13.60 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 14.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท หรือ +5.15%

8.RS (บมจ.อาร์เอส) มาร์เกตแคป 25,528.04 ล้านบาท

มีนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (22.09%) และยังเป็นประธานกรรมการบริษัท,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,กรรมการผู้จัดการ

และมีนายเคน-โสรัตน์ วณิชวรากิจ นักลงทุนชื่อดัง ถืออันดับ 2 (10.08%) และยังมี 2 พี่น้องลูกเจ้าพ่อคิงส์ พาวเวอร์ ร่วมถือหุ้นด้วยคือ น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 4.88% นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 4.88%

Free float: 60.60% , สิ้นปี 63 ปิดที่ 17.30 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 8.95 บาท หรือ +51.73%

9.PLANB (บมจ.แพลน บี มีเดีย) มาร์เกตแคป 25,430.82 ล้านบาท

มีนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (25.09%) และเป็นประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี อดีตรองผบ.ตร. เป็นประธานกรรมการ

ยังมีคนนามสกุุลโลจนะโกสินทร์ ร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 1 คน คือน.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ (น้องสาวปรินทร์) 1.76% รวมกับของ ปรินทร์ เท่ากับ 26.85%

Free float: 48.29% สิ้นปี 63 ปิดที่ 6.25 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 6.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ +4.80%

10.JMART (บมจ.เจ มาร์ท) มาร์เกตแคป 25,187.83 ล้านบาท

มีนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (18.65%) และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีนาย พิศณุ พงษ์อัชฌา (พ่อตา อดิศักดิ์) เป็น ประธานกรรมการ

JMART ยังมีญาติของอดิศักดิ์ร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 3 คนคือ น.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา (ภรรยาของอดิศักดิ์) 11.70%, นายเอกชัย สุขุมวิทยา (ลูกอดิศักดิ์) 11.04%, น.ส. จุฑามาศ สุขุมวิทยา (ลูกอดิศักดิ์) 7.94% และรวมกับของอดิศักดิ์ จะเท่ากับ 49.33%

JMART ยังมีนักลงทุนคนดังร่วมถือหุนใหญ่ด้วย คือ นายพีรนาถ โชควัฒนา 2.88% ,น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 1.44% ,นายสินโชค พิริโยทัยสกุล 0.63%

Free float: 53.92%, สิ้นปี 63 ปิดที่ 20.00 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 27.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.25 บาท หรือ +36.25%

11.AP (บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)) มาร์เกตแคป 23,751.54 ล้านบาท

มีนาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (21.30%) และเป็นอีก 2 ตำแหน่งคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ ซึ่งมีนาย นริศ ชัยสูตร อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังเป็น ประธานกรรมการ

AP มี 9 กองทุน อยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (2.55%), กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (1.30%), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (1.29%), กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล (1.17%), กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (0.67%), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.67%), กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (0.63%), กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.63%), กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ (0.55%)

Free float: 68.77% ราคาสิ้นปี 63 ปิดที่ 7.25 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 7.55 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ +4.14%

12.AMATA (บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน) มาร์เกตแคป 20,010.00 ล้านบาท

มีนายวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (24.40%) และยังเป็นอีก 3 ตำแหน่ง คือประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

AMATA เป็นอีก 1 หุ้น ที่มีกองทุนเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มากที่สุด ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 2.04%, กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 0.96%, กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 0.95%, กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 0.83%, กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0.83%, กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.71%, กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 0.71%, กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว 0.62%, กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ 0.58%

โดย มีนายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ทำงานเป็นผู้บริหารบริษัทในเครืออมตะหลายแห่งเป็นรองประธานกรรมการ และมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ น้องชายนายวิกรม ร่วมเป็นกรรมการ

Free float: 73.75% ราคา สิ้นปี 63 ปิดที่ 16.30 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 17.40 บาท เพิ่มขึ้น 1.10 บาท หรือ +6.75%

13.ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) มาร์เกตแคป 18,151.18 ล้านบาท

มีนายพีระพงศ์ จรูญเอก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (28.28%) และยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนาย ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นประธานกรรมการ

ยังมีคนนามสกุุล จรูญเอก ร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 3 คน (ภรรยาและลูก) คือ นางอารดา 19.06% , ด.ช.พีระ 4.14%, ด.ญ.รดา 4.14% รวมกับของพีระพงศ์ คือ 55.62% และเมื่อรวมกับบริษัท ทุนพีรดา จำกัด อีก 4.71% จะเท่ากับ 60.33%

ต่อมา 25 ม.ค.64 บมจ.ออริจิ้น ขายบิ๊กล็อต 503 ล้านหุ้นให้โฮลดิ้งครอบครัวจรูญเอก “ทุนพีรดา” เข้าถือเพิ่มเป็น 25% เพื่อความคล่องตัวการบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัว

แต่สิ่งที่น่าใจคือมีเสี่ยปู่ เซียนหุ้นคนดัง และภรรยา (นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 5.37% และนาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 1.53%) รวมเป็น 6.9%

Free float: 30.80% สิ้นปี 63 ปิดที่ 1.55 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 1.40 บาท ลดลง 0.15 บาท หรือ -1.99%

14.MAJOR (บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป) มาร์เกตแคป 17,177.62 ล้านบาท

มี นาย วิชา พูลวรลักษณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (29.62%) และยังเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ซึ่งมีนายสมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ และยังมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ร่วมเป็นกรรมการด้วย

MAJOR ยังมีคนนามสกุุล พูลวรลักษณ์ ร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 4 คนคือ นายวิศรุต 2.28%,นางภารดี 2.05%, นายวิชญะ 1.86%, นายวุฒิลักษณ์ 1.13%เมื่อรวมกับของวิชาเท่ากับ 36.94%

ยังมี GIC PRIVATE LIMITED 6.60% และสำนักงานประกันสังคม 1.43%

Free float: 49.70% สิ้นปี 63 ปิดที่ 18.30 บาท ณ วันที่ 11 ก.พ.64 ปิด 19.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือ +4.92%

อย่างไรก็ดี ถ้าสังเกตให้ดีหุ้นแต่ละตัว ล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมิใช่น้อย และพิจารณาดูแล้วส่วนใหญ่ราคาเป็นบวก เมื่อเทียบกับปี 63 ถึง 13 ตัว มีเพียง ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) เท่านั้่นที่ยังติดลบอยู่ และวันนี้ไปล่ะค่ะ…บ๊ายยย

Facebook Comments