ค่า D/E

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้นอันตราย ที่นักลงทุนต้องระวัง โดยเป็นหุ้นอยู่ใน SET100 และค่า D/E สูง เกิน 3 เท่า (ไม่รวมหุ้นสินเชื่อ ประกันภัย และธนาคาร)

ทั้งนี้ค่า D/E คืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คือ อัตราส่วนที่นำหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของกิจการเป็นอย่างไร

ตามตำราบอกว่า ค่า DE อยู่ที่ไม่เกิน 2 ในธุรกิจทั่วไป หากค่า DE ต่ำกว่า 1 จะถือว่ามีโครงสร้างเงินทุนที่ดี แต่ถ้ามากกว่า 2 ก็สามารถลงทุนได้ แต่ต้องศึกษาภาระหนี้ของบริษัทให้ถ่องแท้นะคะ เพราะบริษัทมีโอกาสที่จะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้สูง เนื่องจากมีหนี้สินสูง

1.JAS (บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล) ค่า D/E 24.21 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 97,833.86 ล้านบาท ,หนี้สิน 93,138.93 ล้านบาท, ส่วนผู้ถือหุ้น 3,649.21 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ -265.40 ล้านบาท , 3M/2563 กำไรสุทธิ -990.21 ล้านบาท และย้อนไป ปี 2563 กำไรสุทธิ -3,125.75 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -10.69% , 5 วัน คือ +1.43%

2.TRUE (บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น) ค่า D/E 6.25 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 618,797.53 ล้านบาท ,หนี้สิน 533,747.93 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 84,518.95ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ -581.41 ล้านบาท ,3M/2563 กำไรสุทธิ -161.18 ล้านบาท และย้อนไป ปี 2563 กำไรสุทธิ 1,048.40 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -8.72% , 5 วัน คือ -0.63%

3.DTAC (บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น) ค่า D/E 6.17 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 174,556.99 ล้านบาท ,หนี้สิน 154,439.19ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 20,117.80 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 822.14 ล้านบาท (ลดลง-45.24%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 1,501.44 ล้านบาท และย้อนไป ปี 2563 กำไรสุทธิ 5,107.12 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -6.77%, 5 วัน คือ +0.81%

4.JMART (บมจ.เจ มาร์ท) ค่า D/E 5.12 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 27,637.43 ล้านบาท ,หนี้สิน 18,060.92 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 5,498.80 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 333.46 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +218.24%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 104.78 ล้านบาท และย้อนไป ปี2563 กำไรสุทธิ 797.87 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD + 90.00% , 5 วัน คือ -2.56%

5.PTG (บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี) ค่า D/E 4.32 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 42,231.07 ล้านบาท ,หนี้สิน 33,712.22 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 8,422.60 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 531.37 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +161.40%) ,3M/2563 กำไรสุทธิ 203.28 ล้านบาท และย้อนไป ปี 2563 กำไรสุทธิ 1,894.04 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +21.38% , 5 วัน คือ -0.52%

6.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) ค่า D/E 4.27 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 353,002.88 ล้านบาท ,หนี้สิน 283,583.14 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 60,495.59 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ -7,249.72 ล้านบาท , 3M/2563 กำไรสุทธิ -1,773.52 ล้านบาท และย้อนไปปี2563 กำไรสุทธิ -21,407.34 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +25.24% , 5 วัน คือ +0.78%

7.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ค่า D/E 4.26 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 518,917.02 ล้านบาท ,หนี้สิน 404,308.15 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 99,642.85 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 2,599.06 ล้านบาท (อัตราเปลี่ยนแปลงกำไร -53.96%), 3M/2563 กำไรสุทธิ 5,645.11 ล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ 16,102.42 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +3.00 % , 5 วัน คือ -1.23%

8.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) ค่า D/E 3.63 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 363,733.31 ล้านบาท ,หนี้สิน 292,075.99 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 71,531.84 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 6,643.89ล้านบาท(ลดลง -1.66%) , 3M/2563 กำไร 6,756.19 สุทธิล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ 27,434.36 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -3.69% , 5 วัน คือ +0.89%

9.CRC (บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น) ค่า D/E 3.44 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 247,969.18 ล้านบาท , หนี้สิน 189,585.42 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 55,786.79 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 401.41 ล้านบาท (ลดลง -1.66%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 742.76 ล้านบาท และย้อนไปปี2563 กำไรสุทธิ 46.27 ล้านบาทส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +19.51% , 5 วัน คือ +11.36%

10.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) ค่า D/E 3.33 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 133,151.23 ล้านบาท , หนี้สิน 92,005.75 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 28,975.00 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 610.96 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +657.00%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 80.71 ล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ 2,174.76 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD -9.28% , 5 วัน คือ -1.12%

11.ESSO (บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)) ค่า D/E 3.28 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 65,659.22 ล้านบาท ,หนี้สิน 48,394.31 ล้านบาท , ส่วนผู้ถือหุ้น 17,257.48 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 2,788.41 ล้านบาท , 3M/2563 กำไรสุทธิ -6,306.85 ล้านบาท และย้อนไปปี2563 กำไรสุทธิ -7,911.07 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +17.57% , 5 วัน คือ +3.57%

12.BANPU (บมจ.บ้านปู) ค่า D/E 3.16 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 301,728.49 ล้านบาท ,หนี้สิน 212,509.65 ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 65,746.08 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564 กำไรสุทธิ 1,535.10 ล้านบาท (ลดลง-10.37%) , 3M/2563 กำไรสุทธิ 1,712.67 ล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ -1,786.32 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +30.00% , 5 วัน คือ +13.49%

13.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) ค่า D/E 3.13 เท่า 3M/2564 สินทรัพย์ 75,815.66 ล้านบาท ,หนี้สิน53,935.93ล้านบาท ,ส่วนผู้ถือหุ้น 17,774.93 ล้านบาท

ขณะที่ 3M/2564กำไรสุทธิ 860.25ล้านบาท(เพิ่มขึ้น19.72%) ,3M/2563 กำไรสุทธิ 718.56 ล้านบาท และย้อนไปปี 2563 กำไรสุทธิ 1,303.28 ล้านบาท ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +6.25% , 5 วัน คือ +5.15%

อ้อ! แถมให้อีกตัวค่ะ แม้ไม่อยู่ใน SET100 แต่เป็นหุ้นที่นักลงทุนนิยม คือ ITD ค่า D/E 7.10 เท่า ส่วนผลตอบแทนด้านราคาปี 64 YTD +155.86%, 5 วัน คือ +20.34%

ทั้งนี้ แม้หุ้นเหล่านี้แม้จะมาค่า D/E สูงลิบ แต่บางตัวนักลงทุนยังเชื่อมั่้นมากๆ สะท้อนผ่านราคาที่ขยับเพิ่มมากขึ้นนั้นเองคะ…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments