หุ้นพลังงาน

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปส่องพอร์ตหุ้น “ประกันสังคม” ที่มีมากถึง 80 ตัว และเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงาน 13 ตัว ซึ่งล้วนแต่เป็นหุ้นพิมพ์นิยมทั้งนั้น

1.PTT (บมจ.ปตท.) ประกันสังคมถือ 2.14% มูลค่า 22,561,987,225 บาท ปิดสมุด วันที่ 12/10/18 ประกันสังคมถือ 1.37% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 30/09/21 ประกันสังคมถือ 2.14% เพิ่มขึ้น 0.77%, PTT มีอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD -8.82%

2.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) ประกันสังคมถือ 1.56% มูลค่า 7,693,353,948 บาท ปิดสมุดวันที่ 09/08/18 ประกันสังคมถือ 0.96% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 13/08/21 ประกันสังคมถือ 1.56% เพิ่มขึ้น 0.60%, PTTEP อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี64 YTD +23.66%

3.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ประกันสังคมถืออันดับ 1 ถือ 14.40% มูลค่า 5,651,769,365 บาท ปิดสมุดวันที่ 07/09/18 ประกันสังคมถือ 14.46% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 09/09/21 ประกันสังคมถือ 14.40% ลดลง 0.06%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD +35.92%

4.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) ประกันสังคมถือ 2.00% มูลค่า 4,389,803,486 บาท ปิดสมุดวันที่ 29/08/18 ประกันสังคมถือ 1.64% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 09/09/21 ประกันสังคมถือ 2.00% เพิ่มขึ้น 0.36%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD +5.08%

5.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) ประกันสังคมถือ 4.24% มูลค่า 3,992,398,100 บาท ปิดสมุดวันที่ 03/09/18 ประกันสังคมถือ 2.31% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 30/08/21 ประกันสังคมถือ 4.24% เพิ่มขึ้น 1.93%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD -7.79%

6.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) ประกันสังคมถือ 4.68% มูลค่า 3,107,051,775 บาท ปิดสมุดวันที่ 06/09/18 ประกันสังคมถือ 3.34% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 08/09/21 ประกันสังคมถือ 4.68% เพิ่มขึ้น 1.34%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD -13.68%

7.TOP (บมจ.ไทยออยล์) ประกันสังคมถือ 2.54% มูลค่า 2,935,739,925 บาท ปิดสมุดวันที่ 14/09/18 ประกันสังคมถือ 1.58% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 10/09/21 ประกันสังคมถือ 2.54% เพิ่มขึ้น 0.96%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD +8.17%

8.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) ประกันสังคมถือ 2.41% มูลค่า 2,197,826,898 บาท ปิดสมุดวันที่ 05/09/18 ประกันสังคมถือ 1.73% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 08/09/21 ประกันสังคมถือ 2.41% เพิ่มขึ้น 0.68%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD +18.28%

9.OR (บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก) ประกันสังคมถือ 0.57% มูลค่า 1,911,201,908 บาท ปิดสมุดวันที่ 17/03/21 ประกันสังคมถือ 0.57% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 09/09/21 ประกันสังคมถือ 0.57% ไม่เปลี่ยนแปลง, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD N/A

10.BANPU (บมจ.บ้านปู) ประกันสังคมถือ 2.87% มูลค่า 1,764,309,470 บาท ปิดสมุดวันที่13/09/18 ประกันสังคมถือ 2.23% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 09/09/21 ประกันสังคมถือ 2.87% เพิ่มขึ้น 0.64%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD +25.15%

11.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) ประกันสังคมถือ 1.25% มูลค่า 1,373,125,000 บาท ปิดสมุดวันที่ 05/06/20 ประกันสังคมถือ 0.91% ปิดสมุดล่าสุด วันที่ 27/08/21 ประกันสังคมถือ 1.25% เพิ่มขึ้น 0.34%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD -13.40%

12.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) ประกันสังคมถือ 0.37% มูลค่า 199,754,720 บาท ปิดสมุดวันที่ 08/03/21 ประกันสังคมถือ 0.37% ปิดสมุดล่าสุดวันที่ 10/09/21 ประกันสังคมถือ 0.37% ไม่เปลี่ยนแปลง, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD +16.56%

13.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) ประกันสังคมถือ 0.73% มูลค่า 115,263,120 บาท ปิดสมุดวันที่ 04/09/18 ประกันสังคมถือ 1.67% ปิดสมุดล่าสุด วันที่ 08/09/21 ประกันสังคมถือ 0.73% ลดลง 0.94%, อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลังปี 64 YTD -5.63%

อย่างไรก็ตาม 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แล้ว “ประกันสังคม” จะเติมพอร์ตเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้น มีเพียง 2 ตัวที่ลดพอร์ต วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments