หุ้น กระทรวงคลัง

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเม้าเรื่ององค์กรที่ถือหุ้น (วงเงินลงทุน) มากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ นั้นคือ “กระทรวงการคลัง” คะ เลยจะพาไปส่องกันว่า “คลัง” ถือหุ้นตัวไหนบ้างและเทียบราคาของหุ้นปี60 -61และปัจจุบัน

1.PTT (บมจ.ปตท.) ถือเป็นอันดับ 1 ถืออยู่ 51.11% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ต.ค.61) มูลค่าประมาณ 689,795,934,188 บาท ด้านราคา 44 บาท (29ธ.ค.60), 48 บาท (29มิ.ย.61) และ 48.25 บาท (19ม.ค.62)

2.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) ถือเป็นอันดับ 1 ถืออยู่ 70.00% ( ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 ธ.ค.61) มูลค่าประมาณ 677,500,000,000 บาท ด้านราคา 68 บาท (29ธ.ค.60), 63 บาท (29มิ.ย.61) และ 68.50 บาท(19ม.ค.62)

3.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) ถือเป็นอันดับ 1 ถืออยู่ 25.92% ( ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 เม.ษ.61) มูลค่าประมาณ25,683,277,331 บาท ด้านราคา 3.02 บาท (29ธ.ค.60), 2.30 บาท (29มิ.ย.61) และ 2.18 บาท (19ม.ค.62)

4.THAI (บมจ.การบินไทย) ถือเป็นอันดับ 1 ถืออยู่ 51.03% ( ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มี.ค.61) มูลค่าประมาณ13,701,352,050 บาท ด้านราคา 17.30 บาท (29 ธ.ค.60) , 17.60 บาท (29 มิ.ย.61) และ 12.50 บาท(19 ม.ค.62)

5.TFFIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย) ถือเป็นอันดับ 1 ถืออยู่ 10.00% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ต.ค.61) มูลค่าประมาณ 4,661,400,000 บาท ด้านราคา 10.30บาท (31 ต.ค.61) และ 10.20 บาท (19 ม.ค.62)

6.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ถือเป็นอันดับ 1 ถืออยู่14.46% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 ก.ย.61) มูลค่าประมาณ 4,432,529,236 บาท ด้านราคา 40.75 บาท (29 ธ.ค.60) , 32.00 บาท (29มิ.ย.61) และ 32.25 บาท (19 ม.ค.62)

7.MCOT (บมจ.อสมท) ถือเป็นอันดับ 1 ถืออยู่ 65.80% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มี.ค.61) มูลค่าประมาณ 4,023,992,796 บาท ด้านราคา 11.60 บาท (29ธ.ค.60) , 9.15 บาท (29มิ.ย.61) และ 8.95 บาท (19ม.ค.62)

8.PDI (บมจ. ผาแดงอินดัสทรี) ถือเป็นอันดับ 2 ถืออยู่13.81% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่: 3 พ.ค.61) มูลค่าประมาณ374,400,000 บาท ด้านราคา 16.20 บาท (29ธ.ค.60) , ราคา 16.60 บาท (29มิ.ย.61) และ 12.00 บาท (19ม.ค.62)

9.MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นอันดับ 3 ถืออยู่ 15.92% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วัน
ที่ 27 เม.ย.61) มูลค่าประมาณ336,000,000 บาท ด้านราคา 16.20 บาท (29ธ.ค.60) , 15.00 บาท (29มิ.ย.61) และ 16.80
บาท (19ม.ค.62)

10.NEP (บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม) ถือเป็นอันดับ 2 ถืออยู่ 12.72% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มี.ค.61) มูลค่าประมาณ 91,712,837 บาท ด้านราคา 0.44 บาท (29 ธ.ค.60) , 0.41 บาท (29 มิ.ย.61) และ 0.31 บาท (19 ม.ค.62)

11.RPH (บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์) ถือเป็นอันดับ 4 ถืออยู่ 2.69%( ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 ส.ค.61) มูลค่าประมาณ 70,560,000 บาท ด้านราคา 4.76 บาท (29ธ.ค.60) , 4.84 บาท (29 มิ.ย.61) และ 4.82 บาท (19 ม.ค.62)

รวมทั้งหมด 11 ตัว ที่ “กระทรวงการคลัง” เข้าไปถือหุ้น มีมูลค่ารวมประมาณ 1,424,288,152,082 (1.42 ล้านล้านบาท) ซึ่งเดิมแล้ว “กระทรวงการคลัง” ถืออยู่ 10 ตัว มีเพิ่มเติมภายหลังคือ TFFIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย) และในจำนวน 11 ตัว “กระทรวงการคลัง” ถือใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง 6 ตัว ค่ะ

อย่างไรก็ตาม หุ้นทุกตัวที่ “กระทรวงการคลัง” เลือกเข้าไปถือใช่ว่าจะแจ่มทุกตัวนะคะ ลองพิจารณาให้รอบคอบกันตัดสินใจเลือกเข้าไปลงทุน วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments