ดร.นิเวศน์

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะไปส่องดูว่าในรอบ 3-4 ปี (ปี 61-64) นี้ เจ้าพ่อเซียนหุ้น VI อย่าง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และครอบครัว ถือหุ้นตัวไหนกันบ้าง

ก่อนอื่นขออัพเดตก่อน มี.ค.64 นี้ ดร.นิเวศน์ ถือ 1.EASTW (บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก) 2.QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) 3.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) ส่วนลูกสาว น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร ถือ 1.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) 2.QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) และภรรยา นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร ถือ MC (บมจ.แม็คกรุ๊ป)

มาดู 10 ตัวที่ ดร.และครอบครัวเคยถือ และมีบางตัวยังถือในปัจจุบัน

1.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ดร.นิเวศน์ เคยถือตั้งแต่ปี เม.ย.13-เม.ย.61

โดยเม.ย.13 ราคาเฉลี่ย 5.17 บาท (สูงสุด 5.40 บาท, ต่ำสุด 5.00 บาท) ขณะที่ เม.ย.61 ราคาเฉลี่ย 86.82 บาท (สูงสุด 88.50 บาท, ต่ำสุด 83.00 บาท) เพิ่มขึ้น 81.65 บาท หรือ +1,579.30%

และนางเพาพิลาส (ภรรยา) เม.ย.62 (ถือ 45,000,000 หุ้น หรือ 0.50%) ต่อมา พ.ค.63 ยังถือ 0.50% ล่าสุดปิดสมุด 10 มี.ค.64 เทขายหมดแล้ว

CPALL เม.ย.62 ราคาเฉลี่ย 76.86 บาท (สูงสุด 78.25 บาท, ต่ำสุด 74.75 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 66.03 บาท (สูงสุด 68.50 บาท, ต่ำสุด 59.75 บาท) ลดลง 17.11 บาท หรือ -22.26%

2.BAFS (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ) ธุรกิจเติมน้ำมันอากาศยาน

ดร.นิเวศน์ ส.ค.61 (ถือ 5,000,000 หุ้น หรือ 0.78%) ต่อมา ธ.ค.63 ถือ 0.78% เหมือนเดิม แต่ มี.ค.64 ขายเกลี้ยง

ดร.นิเวศน์ เข้า BAFS ตั้งแต่ ก.ย.60 ราคาเฉลี่ย 46.01 บาท (สูงสุด 48.25 บาท, ต่ำสุด 43.75 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 27.21 บาท (สูงสุด 29.50 บาท, ต่ำสุด 24.80 บาท)

ไม่รู้ว่าเข้าราคาไหน แต่อนุมานว่าเข้าราคาต่ำสุด 43.75 บาท และขายที่ 29.50 บาท มูลค่าลดลง 14.25 บาท หรือ -32.57%

3.METCO (บมจ.มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย)) ธุรกิจโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

รอบ 4 ปี ดร.นิเวศน์ ก.พ.61 (ถือ 120,000 หุ้น หรือ 0.57%) เมื่อ ธ.ค.63 ยังถือ 0.57% แต่ ก.พ. 64 ไม่ปรากฎรายชื่อแล้ว

ดร.เข้า METCO ตั้งแต่ ธ.ค.54 ราคาเฉลี่ย 290.85 บาท (สูงสุด 324 บาท, ต่ำสุด 243 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 260.30 บาท (สูงสุด 274 บาท , ต่ำสุด 244 บาท)

ไมรู้ว่าเข้าราคาไหน แต่อนุมานว่าถ้าดร.นิเวศน์ ซื้อที่ราคาต่ำสุด 243.00 บาท และขายที่ราคาสูงสุด 274.00 บาท จะกำไร 31.00 บาท หรือ +12.76%

4.QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ดร.นิเวศน์ เม.ย.62 (ถือ 100,000,000 หุ้น หรือ 0.93%) ต่อมา มี.ค.63 (ถือ 250,000,000 หุ้นหรือ 2.33%) จนถึง มี.ค.64 ยังถือ 2.33%

ลูกสาว (พิสชา) เม.ย.62 (ถือ 60,000,000 หุ้นหรือ 0.56%) ต่อมา มี.ค.63 (ถือ 100,000,000 หุ้นหรือ 0.93%) จากนั้น ส.ค.63 ซื้อเพิ่ม (ถือ 150,000,000 หุ้นหรือ 1.40%) มี.ค.64 คงถือ 1.40%

ดร.นิเวศน์ เข้า QH ก.ย.58 ราคาเฉลี่ย 2.48 บาท (สูงสุด 2.66 บาท, ต่ำสุด 2.34 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 2.47 บาท (สูงสุด 2.58 บาท, ต่ำสุด 2.34 บาท) ลดลง 0.01 บาท หรือ -0.40%

5.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ดร.นิเวศน์ ต.ค.62 (ถือ 14,000,000 หุ้น หรือ 1.20%) ล่าสุด 12 มี.ค.64 ยังคงถือ 1.20%

ลูกสาว (พิสชา) ต.ค.62 (ถือ 7,000,000 หุ้น หรือ 0.60%) ต่อมา ส.ค.63 ยังถือ 0.60% ล่าสุดปิดสมุด 12 มี.ค.64 เทขายหมดแล้ว

ดร.นิเวศน์ เข้า TCAP ตั้งแต่ มี.ค.57 ราคาเฉลี่ย 35.18 บาท (สูงสุด 36.75 บาท, ต่ำสุด 31.75 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 35.73 บาท (สูงสุด 37.00 บาท, ต่ำสุด 33.00 บาท)

6.EASTW (บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก) ธุรกิจน้ำประปา

รอบ4ปี ดร.นิเวศน์ ส.ค.61 (ถือ 10,000,000 หุ้น หรือ 0.60%) จวบจน มี.ค.64 ยังถือเท่าเดิม

ดร.นิเวศน์ เข้า EASTW ตั้งแต่ ก.ย.55 ราคาเฉลี่ย 12.79 บาท (สูงสุด 14.00 บาท, ต่ำสุด 10.90 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 9.67 บาท (สูงสุด 9.90 ,ต่ำสุด 9.30 บาท) ลดลง 3.12 บาท หรือ -24.39%

7.MC (บมจ.แม็คกรุ๊ป) ธุรกิจเสื้อผ้า

นางเพาพิลาส (ภรรยา) ก.พ.63 (ถือ 10,000,000 หุ้น หรือ1.25%) ล่าสุดปิดสมุด 1 มี.ค. 64 ยังถือ 1.25%

MC ก.พ.63 ราคาเฉลี่ย 10.67 บาท (สูงสุด 12.20 บาท, ต่ำสุด 8.75 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 11.11 บาท (สูงสุด 11.80 บาท, ต่ำสุด 10.10 บาท) เพิ่มขึ้น 0.44 บาท หรือ +4.12%

8.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ธุรกิจพลังงาน

ลูกสาว (พิสชา) ก.ย.62 (ถือ 8,000,000 หุ้น หรือ 0.58% ต่อมา พ.ค.63 ยังถือ 0.58% ล่าสุดปิดสมุด 4 มี.ค. 64 ขายหมดแล้ว

BCP ก.ย.62 ราคาเฉลี่ย 27.27 บาท (สูงสุด 29.00 บาท, ต่ำสุด 26.25 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 27.48 บาท (สูงสุด 29.50 บาท, ต่ำสุด 25.50 บาท)

อนุมานว่าลูกสาว ดร.นิเวศน์ เข้าตอนต่ำสุด 26.25 บาท และขายไปที่ราคา 29.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.25บาท หรือ +12.38%

9.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ลูกสาว (พิสชา) ต.ค. 62 (ถือ 12,000,000 หุ้น หรือ 0.60%) ล่าสุดปิดสมุด 4 มี.ค. 64 ลดพอร์ต (ถือ 13,500,000 หุ้น หรือ 0.51%)

BCP ต.ค.62 ราคาเฉลี่ย 18.11 บาท (สูงสุด 19.33 บาท, ต่ำสุด 17.46 บาท) ขณะที่ มี.ค.64 ราคาเฉลี่ย 14.90 บาท (สูงสุด 15.30 บาท, ต่ำสุด 14.60 บาท) ลดลง 3.21 บาท หรือ -17.72%

10.IRC (บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)) โรงงานยางรถยนต์

ลูกสาว (พิสชา) ก.พ. 62 (ถือ 5,400,000 หุ้น หรือ 2.70%) ต่อมา ธ.ค.63 ขายเกลี้ยง

ตัวนี้ คนในนามสกุล “เหมวชิรวรากร” เข้าถือตั้งแต่ ส.ค.18 ราคาเฉลี่ย 12.43 บาท (สูงสุด 13.10 บาท, ต่ำสุด 11.70 บาท) ขณะที่ ธ.ค.63 ราคาเฉลี่ย 14.02 บาท (สูงสุด 14.40 บาท, ต่ำสุด 13.40 บาท) เพิ่มขึ้น 1.59 บาท หรือ +12.79%

ทั้งนี้ยังมีอีกหลายตัวที่ ดร.นิเวศน์ เคยถือ ตัวบิ๊กๆ เช่น JMART, KTC, HMPRO, CENTEL, MBK นอกจากนี้ ยังมี AMARIN, AS, IT, CHUO, CMO วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments