SET 100

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้พาไปชม หุ้น (SET 100) ที่ ค่า P/E สูงที่สุด 10 อันดับแรก ซึ่งต้องระมัดระวัง และใช้การพิจารณารอบคอบในการลงทุนนะคะ

โดยเรียงลำดับที่ ค่า P/E สูงที่สุดลงไป (ข้อมูลตัวเลข ณ 10 ก.ค.63)

1.AWC (บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป) P/E 136.02 เท่า (สูงอันดับที่ 13 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกัน อยู่ที่ 12.58 เท่า) , ค่า P/BV 1.74 เท่า (ค่า P/BVในกลุ่ม 1.12 เท่า)

2.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) P/E 132.34 เท่า (สูงอันดับที่ 14 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกัน อยู่ที่ 27.35 เท่า) ค่า P/BV 1.70 เท่า (ค่า P/BVในกลุ่ม 1.52 เท่า)

หนังสืออิป้าหามาเล่า3.GULF(บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) P/E 126.60 เท่า (สูงอันดับที่ 15 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกัน อยู่ที่ 27.35 เท่า) ค่า P/BV 16.00 เท่า (ค่า P/BVในกลุ่ม 1.52 เท่า)

4.BANPU (บมจ.บริษัท บ้านปู) P/E 124.86 เท่า(สูงอันดับที่ 16 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกัน อยู่ที่ 27.35 เท่า) , ค่า P/BV 0.53 เท่า (ค่า P/BV ในกลุ่ม 1.52 เท่า)

5.ERW (บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป) P/E 78.92 เท่า (สูงอันดับที่ 26 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)
(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกันอยู่ที่ 73.24 เท่า) ค่า P/BV 1.55 เท่า (ค่า P/BV ในกลุ่ม 1.08 เท่า)

6.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) P/E 73.52 เท่า (สูงอันดับที่ 29 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกัน อยู่ที่ 27.35 เท่า) ค่า P/BV 5.17 เท่า (ค่า P/BVในกลุ่ม 1.52 เท่า)

7.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) P/E 72.34 เท่า (สูงอันดับที่ 32 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกัน อยู่ที่ 63.83 เท่า) ค่า P/BV 1.14 เท่า (ค่า P/BV ในกลุ่ม 0.90 เท่า)

8.TQM (บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) P/E 67.50 เท่า (สูงอันดับที่ 36 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกันอยู่ที่ 17.22 เท่า) ค่า P/BV 15.78 เท่า (ค่า P/BV ในกลุ่ม 1.29 เท่า)

9.RBF (บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย) P/E 48.25 เท่า (สูงอันดับที่ 46 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกันอยู่ที่ 19.24 เท่า) ค่า P/BV 4.95 เท่า (ค่า P/BV ในกลุ่ม 1.98 เท่า)

10.VGI (บมจ.วีจีไอ) P/E 45.97 เท่า (สูงอันดับที่ 49 ของหุ้นทั้งหมด 723 หลักทรัพย์)

(ค่า P/E ในกลุ่มเดียวกันอยู่ที่ 108.75 เท่า) ค่า P/BV 5.14 เท่า (ค่า P/BV ในกลุ่ม 2.54 เท่า)

อย่างไรก็ตาม หุ้น ที่ค่า P/E สูงๆ ก็ยังเป็นที่นิยมของนักลงทุน เพียงแต่ต้องรอบคอบให้มากเป็นพิเศษนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments