หุ้น

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดู 10 หุ้นผลงานสุดติ่ง สามารถทำกำไรในงบครึ่งปี 64 สูงสุดเมื่อเทียบกับงบครึ่งปี 63 ซึ่งกำไรเพิ่มขนาดนี้ส่งผลในราคาหุ้นส่วนใหญ่ขยับขึ้นตามด้วย

1.ECL (บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง) งบครึ่งปี 64 กำไร 89.26 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 0.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,817%

วันที่ประกาศงบ (11 ส.ค.64) ราคาปิด 1.74 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 1.90 บาท เพิ่ม 0.16 บาท หรือ +9.19%

ECL ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และสินเชื่อให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ (Car Loan) บริการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ มี PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD. ถือใหญ่สุด (25.40%) และมีคนในตระกูล “วีระพงษ์” ถืออีก 5 คนรวมกัน 22.50%

2.TVI (บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์) งบครึ่งปี 64 กำไร 306.16 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 4.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,701%

วันที่ประกาศงบ (16 ส.ค.64) ราคาปิด 7.00 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64) ปิด 8.15 บาท เพิ่ม 1.15 บาท หรือ +16.43%

TVI ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งได้ดังนี้ 1.การประกันภัยรถยนต์ 2.การประกันอัคคีภัย 3.การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4.การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีบริษัท มาแฟม จำกัด ถือใหญ่สุด 48.07% และมีคนในตระกูลอัศวะธนกุล ร่วมถือหุ้นใหญ่อีก 3 คน รวมแล้ว 11.82%

3.SRICHA (บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น) งบครึ่งปี 64 กำไร 241.11 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 4.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,647%

วันที่ประกาศงบ (13ส.ค.64) ราคาปิด 20.50 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 20.60 บาท เพิ่ม 0.10 บาท หรือ +0.49%

SRICHA ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มี บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัดถือใหญ่สุด 46.89% และคนดังอย่างนาย ธีรพล นพรัมภาอดีต เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ถือในอันดับ 6 ที่ 1.85%

4.IT (บมจ.ไอที ซิตี้) งบครึ่งปี 64 กำไร 89.21 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 2.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,630%

วันที่ประกาศงบ (11ส.ค.64) ราคาปิด 6.15 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 6.20 บาท เพิ่ม 0.50 บาท หรือ +8.13%

IT ประกอบธุรกิจค้าปลีก จำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตอุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม ตลอดจนสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ อย่างไอโอที และเกมมิ่ง แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ โดยเป็นการ spin off มาจาก SVOA และมี บมจ.เอสวีโอเอ ถือใหญ่สุด 30.48% และ นายพิชัย นีรนาทโกมล บอสบริษัท คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ CSC ถืออันดับ 2 ที่ 21.83%

5.RCL (บมจ.อาร์ ซี แอล) งบครึ่งปี 64 กำไร 6,130.67 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 227.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,597%

วันที่ประกาศงบ (13 ส.ค.64) ราคาปิด 59.00 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 57.50 บาท ลด 1.50 บาท หรือ +2.54%

RCL ประกอบธุรกิจสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย มีบริษัท โงวฮก จำกัดถือใหญ่สุด (25.20%) และ คนดังอย่างนาย ธีรพล นพรัมภาอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ถือในอันดับ 8 ที่ 1.42%

6.PPM (บมจ.พรพรหมเม็ททอล) งบครึ่งปี 64 กำไร 46.20 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 2.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,898%

วันที่ประกาศงบ (16 ส.ค.64) ราคาปิด 1.70 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 2.98 บาท เพิ่ม 1.28 บาท หรือ +75.29%

PPM จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง ลวดเหล็ก ลวดสเตนเลส มีนาง กนกกร แทนไกรศรถือใหญ่สุด (26.64%) และ มีคนนามสกุล
พรพิไลลักษณ์ และ โฆษิตวงศ์สกุล ร่วมถืออีกตระกูลละ 2คน

7.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) งบครึ่งปี 64 กำไร 14,348.42 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 724.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,881%

วันที่ประกาศงบ (5 ส.ค.64) ราคาปิด 40.25 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 44.00 บาท เพิ่ม 3.75 บาท หรือ +9.32%

IVL ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัดถือใหญ่สุด (62.43%) และธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)อันดับ 3
(4.83%)สำนักงานประกันสังคมอันดับ 4(1.40%)

8.GREEN (บมจ.กรีน รีซอร์สเซส) งบครึ่งปี 64 กำไร 52.99 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 2.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,847%
วันที่ประกาศงบ 10.ส.ค.64 ราคาปิด 1.71 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 1.89 บาท เพิ่ม 0.18 บาท หรือ +10.53%

GREEN ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก มีลูกชายเสี่ยอ้วน (ชัยสิทธิ์) นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ถือใหญ่สุด 12.97% และมีลูกชายอีก 2 คน ร่วมถือในสัดส่วนรวม 17.98% รวม 3 คน คือ 30.95%

9.GBX (บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์) งบครึ่งปี 64 กำไร 76.85 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 4.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,711%

วันที่ประกาศงบ (11 ส.ค.64) ราคาปิด 1.19 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 1.45 บาท เพิ่ม 0.26 บาท หรือ +21.85%

ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นและธุรกิจค้าทองคำแท่ง มีตระกูล “คูหาเปรมกิจ” เป็นเจ้าของมี 4 คนเข้าร่วมถือห้นใหญ่รวม 42.60%

10.SMT (บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)) งบครึ่งปี 64 กำไร 107.03 ล้านบาท ขณะที่งบครึ่งปี 63 กำไร 5.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,688 %

วันที่ประกาศงบ (5 ส.ค.64) ราคาปิด 6.85 บาท ล่าสุด 13 ก.ย.64 ปิด 6.05 บาท ลด 0.80 บาท หรือ -11.68%

SMT ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก มีคนในตระกูลไชยกุล ถือหุ้นมากกถึง 6 คน รวม 27.45%

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 10 อันดับ มี 9 ตัวที่ราคาหุ้นดีดขึ้นนับจากวันที่ประกาศงบครึ่งปี และมี 1 ตัวที่ราคายังย่อลึกไปถึง -11.68% วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments