การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามามาเล่า วันนี้จะพาไปดูพอร์ตหุ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท นั้นลงทุนในหลักทรัพย์ไหนบ้าง ซึ่งมีการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่าง ๆ ทั้งพลังงานและสาธารณูปโภคการแพทย์ ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.EGATIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค มูลค่าเงินลงทุน 6.25 พันล้านบาท(ราคา YTD -3.23%)

ลงทุนในนาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ถืออันดับ 1) ถือ 521,375,000 หุ้น หรือ 25.00%

สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด (ถืออันดับ 5) 58,094,300 หุ้น หรือ 2.79%

2.PTT (บมจ.ปตท.) หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค มูลค่าเงินลงทุน 5.97 พันล้านบาท (ราคา YTD -23.86%)

ลงทุนในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (ถืออันดับ 11) ถือ 183,871,800 หุ้น หรือ0.64%

3.PTTEP (บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) มูลค่าเงินลงทุน 3.74 พันล้านบาท (ราคา YTD -34.34%)

ลงทุนในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (ถืออันดับ 7) ถือ 47,800,300 หุ้น หรือ 1.20%

4.KTB (ธนาคารกรุงไทย) หมวด ธนาคาร มูลค่าเงินลงทุน 2.88 พันล้านบาท (ราคา YTD -44.82%)

ลงทุนในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (ถืออันดับ 4) 326,090,300 หุ้นหรือ 2.33%

5.EGCO (บมจ. ผลิตไฟฟ้า) หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค มูลค่าเงินลงทุน 1.74 พันล้านบาท (ราคา YTD -41.31%)

ลงทุนในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ถืออันดับ 1) ถือ 133,773,662 หุ้น หรือ 25.41%

ลงทุนในนามสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (ถืออันดับ 5) ถือ 12,037,800 หุ้น หรือ 2.29%

6.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน 448 ล้านบาท (ราคา YTD 61.25%)

ลงทุนในนามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ถืออันดับ 5) ถือ13,801,400 หุ้น หรือ 1.55%

7.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน 410 ล้านบาท (ราคา YTD -27.01%)

ลงทุนในนามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ถืออันดับ 16) ถือ 8,216,000 หุ้น หรือ 0.60%

8.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค มูลค่าเงินลงทุน 374 ล้านบาท (ราคา YTD -26.18%)

ลงทุนในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ถืออันดับ 1) ถือ 652,500,000 หุ้น หรือ 45.00%

ลงทุนในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (ถืออันดับ 5) ถือ 27,905,500 หุ้น หรือ 1.92%

9.PTG(บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี) พลังงานและสาธารณูปโภค มูลค่าเงินลงทุน 361ล้านบาท (ราคา YTD 12.42%)

ลงทุนในนามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ถืออันดับ 11) ถือ 20,427,000 หุ้น หรือ 1.22%

10.CHG (บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์) หมวดการแพทย์ มูลค่าเงินลงทุน 179 ล้านบาท (ราคา YTD -6.20%)

ลงทุนในนามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ถืออันดับ 17) ถือ 73,619,100 หุ้น หรือ0.67%

11.AMATA (บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน) หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าเงินลงทุน 139 ล้านบาท (ราคา YTD -34.80%)

ลงทุนในนามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ถืออันดับ 8) ถือ11,047,000 หุ้น หรือ 1.04%

12.JMART (บมจ.เจ มาร์ท) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลค่าเงินลงทุน 106 ล้านบาท (ราคา YTD 76.05%)

ลงทุนในนามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ถืออันดับ 12) ถือ 7,166,000 หุ้น หรือ 0.79%

อย่างไรก็ตาม 12 ตัว ในพอร์ต ส่วนใหญ่ผลตอบแทนด้านราคาจะเป็นลบ แต่มีบวกเช่น JMART -PTG- JMT วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments