ลงทุนหุ้น

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้ขอย้อนอดีตเล็ก ๆ นะคะ เผอิญไปดูหุ้นตัวดีดแรง ๆ ที่สุดในปี 62 ก็เลยสงสัยตงิด ๆ ว่า แล้วผ่านปี 63 มา 1 เดือนแล้ว 10 หุ้นจอมดีดเหล่านี้ ยังเด้งดึ้ง ๆ ๆ อยู่ไหมน้า เมื่อลงมือควานหาข้อมูลแล้วพบว่า ใน 10 ตัว ยังมีถึง 8 ตัว ยังบวกต่อค่ะ ไม่ธรรมดาเลยนะเนี้ย ขนาด SET ลงโหด ๆ ไม่พูดมากค่ะ เจ็บคอ อิอิ ไปชมกันเลย

1.TQM (บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น) ปี 62 บวกไป 193.86% ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 66.00 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 73.75 บาท บวกเพิ่ม 7.75 บาท หรือ 11.74%

ทำธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก ในการให้บริการนายหน้าประกันภัย มีบริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือใหญ่สุด 50.90%

2.CBG (บมจ.คาราบาวกรุ๊ป) ปี 62 บวกไป 170.40% ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 84.00 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 88.75 บาท บวกเพิ่ม 4.75 บาท หรือ 5.65%

ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ เครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด ถือใหญ่สุด 25.01%

3.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) ปี 62 บวกไป 98.11% ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 52.50 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 62.00 บาท บวกเพิ่ม 9.50 บาท หรือ 18.09%

ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. ถือใหญ่สุด 33.99%

4.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ปี 62 บวกไป 83.91% ส่วนในปี 63 นั้น ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 166.00 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 192.50 บาท บวกเพิ่ม 26.50 บาท หรือ 15.96%

ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ถือใหญ่สุด 35.44 %

5.BFIT (บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์) ปี 62 บวกไป 8.24% ส่วนในปี 63 นั้น ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 31.75 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 30.00 บาท ลดลง 1.75 บาท หรือ -5.51%

ธุรกิจเงินทุน มีบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 45.34%

6.PTG (บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี) ปี 62 บวกไป 83.91% ส่วนในปี 63 นั้น ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 16.10 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 13.90 บาท ลดลง 2.20 บาท หรือ-13.66%

ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT มีบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือใหญ่สุด 25.12%

7.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) ปี 62 บวกไป 81.25% ส่วนในปี 63 นั้น ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 20.00 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 21.90 บาท บวกเพิ่ม 1.90 บาท หรือ 9.50%

ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้- บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ -ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มี บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 55.81 %

8.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) ปี 62 บวกไป 74.50% ส่วนในปี 63 นั้น ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 26.50 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 27.00 บาท บวกเพิ่ม 0.50 บาท หรือ 1.88%

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ มีนายสุระ คณิตทวีกุล ถือใหญ่สุด 29.39%

9.OSP (บมจ.โอสถสภา) ปี 62 บวกไป 67.71% ส่วนในปี 63 นั้น ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 40.50 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 44.25 บาท บวกเพิ่ม 3.75 บาท หรือ 9.25%

ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง มี ORIZON LIMITED ถือใหญ่สุด 17.88%

10.SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) ปี 62 บวกไป 66.54% ส่วนในปี 63 นั้น ราคาสิ้นปี 62 ปิดที่ 68.50 บาท สิ้นเดือนม.ค.63 ปิดที่ 75.00 บาท บวกเพิ่ม 6.50 บาท หรือ 9.48%

ธุรกิจ กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” มีน.ส. ธิดา แก้วบุตตา ถือใหญ่สุด 20.10%

สรุป 10 ตัว ยังบวกตัว 8 ตัว ส่วนอีก 2 ตัว (BFIT-.PTG) ลดลง ซึ่ง 8 ตัว ที่ยังบวกต่อเนื่อง นั้นน่าสนใจว่าผ่านเดือนหนักๆอย่างม.ค. มาได้ น่าจับตาว่าจะวิ่งต่อหรือไม่ค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments