มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเม้าการบินไทยอีกรอบนะคะ THAI เป็นหุ้นสายการบินตัวแรกที่เข้าตลาดหุ้น เข้ามา 28 ปีแล้วเริ่มเสนอขายหุ้นในราคา 60 บาท จากราคาพาร์ 10 บาท

และหุ้น THAI เคยพุ่งสูงสุดถึง 80.00 บาท ในช่วงระหว่างการซื้อขายระหว่างวันที่ 6 พ.ค.2543 และต่ำสุด 2.74 บาท ในวันที่ 24 มี.ค.2563

ไปเจาะดูราคารายปีกันเลยคะ (2535-2563) และมีบอกด้วยว่าปีนั้นเป็นของรัฐบาลไหน พร้อมผลประกอบการในปีนั้น ๆ ด้วยค่ะ

ปี 2535 รัฐบาลสุจินดา (7 เม.ย.-24 พ.ค.) รัฐบาลอานันท์ (เม.ย.-ก.ย.) รัฐบาลชวน ตั้งแต่ 23 ก.ย. (กำไร 3,068 ล้านบาท)

วันที่ 24 ก.ค. ปิดที่ 61.00 บาท สิ้นปี ปิดที่ 53.00 บาท ลดลง 8.00 บาท หรือ -13.11% (สูงสุด 64.00 บาท ต่ำสุด 49.00 บาท)

ปี 2536 รัฐบาลชวน (กำไร 1,018 ล้านบาท)

ต้นปี ปิดที่ 52.00 บาท สิ้นปีปิดที่ 55.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท หรือ 6.73% (สูงสุด 68.00 บาท ต่ำสุด 37.50 บาท)

ปี 2537 รัฐบาล ชวน (กำไร 3,117 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 54.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 54.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง (สูงสุด 63.00 บาท ต่ำสุด 42.00 บาท)

ปี 2538 รัฐบาลชวน (ถึง 13 ก.ค.38) ต่อด้วยรัฐบาล บรรหาร (กำไร 3,236 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 54 .00 บาท สิ้นปีปิดที่ 43.50 บาท ลดลง 10.50 บาท หรือ -19.44% (สูงสุด 61.50 บาท ต่ำสุด 39.50 บาท)

หนังสืออิป้าหามาเล่า

ปี 2539 รัฐบาลบรรหาร (ถึง 25 พ.ย.39) ต่อด้วยรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ตั้งแต่ 25 พ.ย.เป็นต้นไป (กำไร 3,383 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 44.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 37.25 บาท ลดลง 7.25 บาท หรือ -16.29% (สูงสุด 58.00 บาท ต่ำสุด 33.75 บาท)

ปี 2540 รัฐบาล พล.อ.ชวลิต (ถึง พ.ย.) ต่อด้วยรัฐบาล ชวน (เริ่ม พ.ย.) (กำไร 2,763 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 36.25 บาท สิ้นปีปิดที่ 53.50 บาท เพิ่มขึ้น 17.25 บาท หรือ 47.58% (สูงสุด 64.00 บาท ต่ำสุด 27.75 บาท)

ปี 2541 รัฐบาล ชวน (กำไร 3,696 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 53.00 บาท สิ้นปีปิดที่ 47.00 บาท ลดลง 6.00 บาท หรือ -11.32% (สูงสุด 72.00 บาท ต่ำสุด 28.25 บาท)

ปี 2542 รัฐบาล ชวน (กำไร 5,313 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 46.75 บาท สิ้นปีปิดที่ 56.50 บาท เพิ่มขึ้น 9.75 บาท หรือ 20.85% (สูงสุด 80.00 บาท ต่ำสุด 44.25 บาท)

ปี 2543 รัฐบาล ชวน (กำไร 4717 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 56.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 32.00 บาท ลดลง 24.50 บาท หรือ -43.36% (สูงสุด 58.00 บาท ต่ำสุด 30.00 บาท)

ปี 2544 รัฐบาล ชวน (ถึง พ.ย.44) รัฐบาล ทักษิณ (เริ่ม พ.ย.44) (กำไร 1,929 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 32.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 19.50 บาท ลดลง 13.00 บาท หรือ -40.00% (สูงสุด 38.00 บาท ต่ำสุด 16.40 บาท)

ปี 2545 รัฐบาล ทักษิณ (กำไร 10,181.91 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 19.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 32.50 บาท เพิ่มขึ้น 13.00 บาท หรือ 66.66% (สูงสุด 47.00 บาท ต่ำสุด 19.40 บาท)

ปี 2546 รัฐบาล ทักษิณ (กำไร 12,453.49 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 31.75 บาท สิ้นปีปิดที่ 45.75 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท หรือ 44.09% (สูงสุด 70.00 บาท ต่ำสุด 25.00 บาท)

ปี 2547 รัฐบาล ทักษิณ (กำไร 10,076.83 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 50.00 บาท สิ้นปีปิดที่ 48.50 บาท ลดลง 1.50 บาท หรือ -3.00% (สูงสุด 68.00 บาท ต่ำสุด 45.25 บาท)

ปี 2548 รัฐบาล ทักษิณ (กำไร 6,776.65 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 49.25 บาท สิ้นปีปิดที่ 44.00 บาท ลดลง 5.25 บาท หรือ -10.65% (สูงสุด 49.50 บาท ต่ำสุด 34.00 บาท)

ปี 2549 รัฐบาล ทักษิณ (ถึง ก.ค.49) ต่อด้วย รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ (เริ่ม ต.ค.49) (กำไร 6,342.06 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 43.00 บาท สิ้นปีปิดที่ 44.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ 2.96 % (สูงสุด 52.00 บาท ต่ำสุด 36.00 บาท)

ปี 2550 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ (กำไร 1,839.07 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 40.75 บาท สิ้นปีปิดที่ 39.25 บาท ลดลง 1.50 บาท หรือ -3.68% (สูงสุด 48.50 บาท ต่ำสุด 35.50 บาท)

ปี 2551 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ (ถึง ม.ค.51) ต่อด้วย รัฐบาล สมัคร (เริ่ม ม.ค.-ก.ย.51) ต่อด้วย รัฐบาล สมชาย (9ก.ย. – 2ธ.ค.51) ต่อด้วยรัฐบาล อภิสิทธิ์ (เริ่ม9 ธ.ค.51) (ขาดทุน 21,314.38 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 38.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 7.75 บาท ลดลง 30.75 บาท หรือ -79.87% (สูงสุด 39.25 บาท ต่ำสุด 6.60 บาท)

ปี 2552 รัฐบาล อภิสิทธิ์ (กำไร 7,415.82 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 8.00 บาท สิ้นปีปิดที่ 18.60 บาท เพิ่มขึ้น 10.60 บาท หรือ 132.50% (สูงสุด 24.40 บาท ต่ำสุด 6.35 บาท)

ปี 2553 รัฐบาล อภิสิทธิ์ (กำไร 14,791.67 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 18.80 บาท สิ้นปีปิดที่ 49.00 บาท เพิ่มขึ้น 30.20 บาท หรือ 160.63% (สูงสุด 57.25 บาท ต่ำสุด 16.60 บาท)

ปี 2554 รัฐบาล อภิสิทธิ์ (ถึง ส.ค.54 ) ต่อด้วย รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ (ผลประกอบการขาดทุน 10,162.11 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 48.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 20.00 บาท ลดลง 28.50 บาท หรือ -58.76% (สูงสุด 52.25 บาท ต่ำสุด 17.60 บาท)

ปี 2555 รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ (กำไร 6,510.22 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 19.80 บาท สิ้นปีปิดที่ 22.10 บาท เพิ่มขึ้น 2.30 บาท หรือ 11.61% (สูงสุด 27.75 บาท ต่ำสุด 19.50 บาท)

ปี 2556 รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ (ขาดทุน 11,999.94 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 22.30 บาท สิ้นปีปิดที่ 13.80 บาท ลดลง 8.50 บาท หรือ -38.11% (สูงสุด 35.00 บาท ต่ำสุด 13.80 บาท)

ปี 2557 รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ (ถึง พ.ค.57) รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (เริ่ม ส.ค.57) (ขาดทุน 15,572.55 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 13.30 บาท สิ้นปีปิดที่ 14.60 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท หรือ 9.77% (สูงสุด 17.40 บาท ต่ำสุด 12.20 บาท)

ปี 2558 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (ขาดทุน 13,046.93 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 14.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 9.20 บาท ลดลง 5.30 บาท หรือ -36.55% (ราคาสูงสุด 16.20 บาท ต่ำสุด 7.40 บาท)

ปี 2559 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (กำไร 46.82 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 8.95 บาท สิ้นปี ปิดที่ 22.70 บาท เพิ่มขึ้น 13.75 บาท หรือ 153.63% (สูงสุด 32.00 บาท ต่ำสุด 7.95บาท)

ปี 2560 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (ขาดทุน 2,072.05 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 23.00 บาท สิ้นปีปิดที่ 17.30 บาท ลดลง 5.70 บาท หรือ -24.78% (สูงสุด 24.10 บาท ต่ำสุด 16.50 บาท)

ปี 2561 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (ขาดทุน 11,569.13 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 17.50 บาท สิ้นปีปิดที่ 12.10 บาท ลดลง 5.40 บาท หรือ -30.85% (สูงสุด 17.80 บาท ต่ำสุด 12.00 บาท)

ปี 2562 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ (ขาดทุน 12,016.47 ล้านบาท)

ต้นปีปิดที่ 12.20 บาท สิ้นปีปิดที่ 6.85 บาท ลดลง 5.35 บาท หรือ -43.85% (สูงสุด 14.00 บาท ต่ำสุด 6.60 บาท)

ปี 2563 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ต้นปีปิดที่ 6.90 บาท ล่าสุด (14 พ.ค.63) ปิดที่ 4.78 บาท ลดลง 2.12 บาท หรือ -30.72% (สูงสุด 7.85 บาท ต่ำสุด 2.74 บาท)

อย่างไรก็ตาม เรื่องของการบินไทย ยังต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะ ว่าท้ายสุด สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะหาทางออกอย่างไร วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments