โอสถานุเคราะห์

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้ มาอัพเดตพอร์ต “โอสถานุเคราะห์” ล่าสุดประมาณ 6.5 หมื่นล้านบาท ผ่าน 9 บุคคล หุ้น 13 ตัว คนสำคัญที่สุดคือ นิติ โอสถานุเคราะห์ โคตรเซียนนักลงทุนในตำนาน คนเดียวปาไป4.6 หมื่นล้าน (ข้อมูล สัปดาห์ที่ 3 ของ เดือน มี.ค.62)

พอร์ต “โอสถานุเคราะห์” นั้น นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ถือ 11 ตัว

1.OSP (บมจ.โอสถสภา) 16,698,687,500 บาท

2.MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) 13,997,773,051 บาท

3.HMPRO (บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 9,445,519,582 บาท

4.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) 3,556,819,700 บาท

5.CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) 1,553,568,973 บาท

6.BKI -บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 725,142,012 บาท

7.TFMAMA -บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 526,825,088 บาท

8.SNP (บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท) 91,689,550 บาท

9.IRC (บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)) 72,969,500 บาท

10.SE-ED (บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น) 11,760,443 บาท

11.OGC (บมจ.โอเชียนกลาส) 11,704,500 บาท

ส่วนที่เหลืออีก 8คนประกอบด้วย 1.นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ถือ OSP (บมจ.โอสถสภา) 4,005,429,975 บาท 2.นาย เพชร โอสถานุเคราะห์ ถือ OSP (บมจ.โอสถสภา) 4,005,429,975 บาท และSSTRT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย) 2,593,635 บาท 3. นางสาวเกสรา โอสถานุเคราะห์ ถือ OSP (บมจ.โอสถสภา) 2,337,816,250 บาท

4.นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ถือ OSP 2,337,816,250 บาท 5.นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์ ถือ OSP 2,337,816,250 บาท 6.น.ส. ปวริศรา โอสถานุเคราะห์ ถือ CSR (บมจ.เทพธานีกรีฑา) 10,280,000 บาท 7. ด.ญ. ปวราภา โอสถานุเคราะห์ ถือ CSR (บมจ.เทพธานีกรีฑา) 10,111,920 บาท

และ8.นางสมพร โอสถานุเคราะห์ แม่ของนาย นิติ ถือ MINT (บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) 1,437,333,944 บาท

ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนส.ค.61ก่อน OSP เข้าตลาดฯ พอร์ต “โอสถานุเคราะห์” 3.1 ล้านบาท และ วันนี้ (มี.ค.62 ) 6.5หมื่นล้านบาท …วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments