ผู้ถือหุ้นใหญ่

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปอ่านเรื่องสนุกๆ กันนะคะ คือดั๊น ดั๊นอยากรู้ว่า ถ้าวันหนึ่งอยากเท่ มีชื่อติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 10 หุ้นยอดนิยม บิ๊กแคปที่สุดของตารางต้องใช้เงินเท่าไร? (ตัวเลขราคา-ข้อมูล อ้างอิง settrade ณ 14 พ.ค.64)

1.PTT (บมจ.ปตท.) มาร์เกตแคป1,149,661 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคาYTD -5.29%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ถือ 199,110,100 หุ้น หรือ 0.70% คิดเป็นเงิน 8,014,181,525 บาท (8.01 พันล้านบาท) คิดจากราคา 40.25 บาท/หุ้น

เงิน 8 พันล้านบาท เทียบเท่า SA บมจ.ไซมิส แอสเสท มาร์เกตแคป 8,003 ล้านบาท YTD +29.73%

2.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) มาร์เกตแคป 853,571 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคาYTD -4.02%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือ 50,211,200 หุ้น หรือ 0.35% คิดเป็นเงิน 3,000,119,200 บาท (3 พันล้านบาท) คิดจากราคา 59.75 บาท/หุ้น

เงิน 3 พันล้านบาท เทียบเท่า SQ บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ มาร์เกตแคป 3,004 ล้านบาท YTD +52.33%

3.DELTA (บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)) มาร์เกตแคป 598,743 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคาYTD -1.23%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 8,025,909 หุ้น หรือ 0.64% คิดเป็นเงิน 3,852,436,320 บาท (3.85 พันล้านบาท) คิดจากราคา 480.00 บาท/หุ้น

เงิน 3.85 พันล้านบาท เทียบเท่า SCG บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) มาร์เกตแคป 3,839 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +14.86%

4.SCC (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย) มาร์เกตแคป 556,800ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +22.75%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งถือ 7,647,800 หุ้น หรือ 0.64% คิดเป็นเงิน 3,548,579,200 บาท (3.54 พันล้านบาท) คิดจากราคา 464.00 บาท/หุ้น

เงิน 3.54 พันล้านบาท เทียบเท่า TMD บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย มาร์เกตแคป 3,555 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +3.49%

5.CPALL (บมจ.ซีพี ออลล์) มาร์เกตแคป 514,283 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD -1.72%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ถือ 100,000,000 หุ้น หรือ1.11% คิดเป็นเงิน 5,725,000,000 บาท (5.72 พันล้านบาท) คิดจากราคา 57.25 บาท/หุ้น

เงิน 5.72 พันล้านบาท เทียบเท่า DRT บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร มาร์เกตแคป 5,814 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +16.24%

6.ADVANC (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) มาร์เกตแคป 504,017 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD -3.69%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC ถือ 13,727,951 หุ้น หรือ 0.46% คิดเป็นเงิน 2,326,887,694 บาท (2.32 พันล้านบาท)คิดจากราคา 169.50 บาท/หุ้น

เงิน 2.32 พันล้านบาท เทียบเท่า NWR บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ มาร์เกตแคป 2,327 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +45.16%

7.PTTEP (บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) มาร์เกตแคป 472,428 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +21.12%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED ถือ 14,570,544 หุ้น หรือ 0.37% คิดเป็นเงิน 1,733,894,736 บาท ( 1.73พันล้านบาท) คิดจากราคา 119.00 บาท/หุ้น

เงิน 1.73 พันล้านบาท เทียบเท่า PORT บมจ.สหไทย เทอร์มินอล มาร์เกตแคป 1,737 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +2.14%

8.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) มาร์เกตแคป 384,261 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD -4.38%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ10 คือ ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY ถือ 144,000,000 หุ้น หรือ 1.23% คิดเป็นเงิน 4,716,000,000 บาท (4.71พันล้านบาท)อคิดจากราคา 32.75 บาท/หุ้น

เงิน 4.71 พันล้านบาท เทียบเท่า SFLEX บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ มาร์เกตแคป 4,797 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +9.35%

9.OR (บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก) มาร์เกตแคป 342,000 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา 60 วัน -2.56%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ ถือ 29,000,000 หุ้น หรือ 0.24% คิดเป็นเงิน 826,500,000 บาท (826 ล้านบาท) คิดจากราคา 28.50 บาท/หุ้น

เงิน 826 ล้านบาท เทียบเท่า TMI บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม มาร์เกตแคป 826 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +78.26%

10.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) มาร์เกตแคป 335,321 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคา YTD +1.44%

ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 คือ STATE STREET EUROPE LIMITED ถือ 276,262,931 หุ้น หรือ 1.74% คิดเป็นเงิน 5,829,147,844 บาท (5.82 พันล้านบาท) คิดจากราคา 21.10 บาท/หุ้น

เงิน 5.82 พันล้านบาท เทียบเท่า DRT บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร มาร์เกตแคป 5,814 ล้านบาท , ผลตอบแทนราคาYTD +16.24%

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 ของ 10 หุ้นบิ๊กแคปที่สุดในตารางส่วนใหญ่เป็นองค์กร มีบุคคลเพียงคนเดียวคือ มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ คุณแม่เฮียฮง นั่นเองค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะบ๊ายย

Facebook Comments