หุ้นกรุงไทย

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไป คุยแคะเรื่องของ KTB (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นใหญ่สุด (7,696,248,833 หุ้น หรือ 55.07%) จะพาไปดูว่าพอร์ตมูลค่า 53,944,682,486 บาท กระจายเงินไปลงทุน (ถือในหุ้น) ตัวไหนบ้าง บางตัวอาจจะคุ้นเคย แต่บางตัวอาจจะไม่คุ้นเลย อิอิ…

1.KTC (บมจ.บัตรกรุงไทย) หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ มูลค่า 40,162,500,000 บาท ถือหุ้นเป็นลำดับ 1 (127,500,000 หุ้น หรือ49.45%) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ราคา 30.50 บาท ล่าสุด 31.25 บาท (26 ก.พ.62)

2.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มูลค่า 11,098,466,855 บาท ถือหุ้นเป็นลำดับ 4 (1,047,025,175 หุ้น หรือ 6.85%) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค. 61 ราคา 9.70 บาท ล่าสุด 10.70บาท (26 ก.พ.62)

3.TIP (บมจ.ทิพยประกันภัย) หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต มูลค่า 1,404,000,000 บาท ถือหุ้นเป็นลำดับ 3 (60,000,000 หุ้น หรือ 10.00%) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค. 61 ราคา 22.70 บาท ล่าสุด 23.50 บาท (26 ก.พ.62)

4.DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลค่า 835,739,510 บาท ถือหุ้นเป็นลำดับ 14 (56,089,900 หุ้น หรือ 0.58%) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค. 61 ราคา14.40 บาท ล่าสุด 14.90 บาท (26 ก.พ.62)

5.BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท) หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มูลค่า 396,891,600 บาท ถือหุ้นเป็นลำดับ 23 (33,074,300 หุ้น หรือ 0.57%) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค. 61 ราคา 11.80 บาท ล่าสุด 11.80 บาท (26 ก.พ.62)

6.TWP (บมจ.ไทยไวร์โพรดัคท์) หมวดธุรกิจเหล็ก มูลค่า 31,456,057 บาท ถือหุ้นเป็นลำดับ 9 (8,234,570 หุ้น หรือ 3.05%) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค. 61 ราคา 3.90 บาท ล่าสุด 3.84 บาท (26 ก.พ.62)

7.TNPC (บมจ.ไทยนามพลาสติกส์) หมวดธุรกิจยานยนต์ มูลค่า 15,628,464 บาท ถือหุ้นเป็นลำดับ 12 (12,115,088 หุ้น 3.79%) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ราคา 1.24 บาท ล่าสุด 1.26 บาท (26 ก.พ.62)

8.POMPU *(บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล) ตัวนี้ บริษัทอยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย มาร์เกตแคป 272,533.19 ล้านบาท มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม นโยบายการลงทุนของธนาคารกรุงไทย (ในหุ้น) เน้นไปที่ 3 ตัวแรก KTC BEM และ TIP มากกว่าตัวอื่นคะ…วันนี้ไปละบ๊ายย

Facebook Comments