วายุภักษ์1

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเม้าเรื่อง “ขาใหญ่” ที่หมายถึงหน่วยงาน หรือกองทุนระดับประเทศที่ “เลือก” ถือหุ้นตัวต่างๆ ซึ่งพอจะอนุมานได้ระดับหนึ่งถึง “ความน่าเชื่อถือ” ของหุ้นตัวนั้นๆ ว่ามีความแข็งแกร่ง (อันอาจตีความได้ว่า เมื่อล้ม ฟุบ ย่อ แต่ก็จะสามารถกลับมาได้ค่ะ)

ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาอ้างอิงบ่อยๆ เห็นจะเป็นกระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม แต่ยังมีอีกหนึ่งที่ขาใหญ่ ที่ชื่อเสียงโด่งดังไม่เบาเลยละค้า นั้นคืออออ……กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวอิป้าจะพาไปดูแต่ละตัวที่ (นก) วายุภักษ์ตัวนี้คาบ (ถือ) อยู่

แต่ก่อนอื่นเท้าความเล็กๆ นะค่ะ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง นั้น เดิมคือกองทุนประเภท ก. (กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก) ครบอายุไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 จากนั้นกองทุนเดิมแปรสภาพเป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) ชื่อ “กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง” ชื่อย่อ “YAYU1″และกองทุน วายุภักษ์หนึ่ง นั้นบริหารและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะแบ่งการถือหุ้นแต่ละตัวเท่าๆ กันเลยค่ะ

โดย กองทุน วายุภักษ์หนึ่งเข้าไปถือหุ้น ใน 11 ตัว คือ

1.AMATA (บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน) ถือ 7,048,600 หุ้น หรือ 0.66%
2.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ถือ 100,936,800 หุ้น หรือ 7.33%
3.BKI (บมจ.กรุงเทพประกันภัย) ถือ 1,589,203 หุ้น หรือ 1.49%
4.ESSO (บมจ.บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)) ถือ 135,425,000 หุ้น หรือ 3.91%
5.KTB (บมจ. ธนาคารกรุงไทย) ถือ 307,892,107 หุ้น หรือ 2.2%
6.KWC (บมจ.กรุงเทพโสภณ) ถือ 250,833 หุ้น หรือ 4.18%
7.PTT (บมจ.ปตท.) ถือ 1,736,895,500 หุ้น หรือ 6.08%
8.SCB (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์) ถือ 392,649,100 หุ้น หรือ 11.56%
9.SCCC (บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง) ถือ 2,920,399 หุ้น หรือ 0.98%
10.STEC (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น) ถือ 11,640,050 หุ้น หรือ 0.76%
11.THAI (บมจ.การบินไทย) ถือ 165,037,582 หุ้น หรือ 7.56%

แหม ดูแต่ละตัวแล้ว เนื้อทรายผงละเอียด กลีบคม พิมพ์นิยมชัด ๆ เลยค่ะ (อาจจะเว้นเบอร์ 11 นะจ๊ะ อิอิ) แถมของกระทรวงการคลัง ถุงเงินของประเทศนั้น ถืออยู่ 11ตัวคือ

1.AOT ถือ 10,000,000,000 หุ้น
2. BCP ถือ 137,442,767 หุ้น
3.MCOTถือ 452,134,022 หุ้น
4.MFC ถือ 20,000,000 หุ้น
5.NEP ถือ 295,847,860 หุ้น
6.PDI ถือ 31,200,000 หุ้น
7.PTT ถือ 14,598,855,750 หุ้น
8.RPH ถือ 14,700,000 หุ้น
9.TFFIF ถือ 457,000,000 หุ้น
10.THAI ถือ 1,113,931,061 หุ้น
11.TMB ถือ 11,364,282,005 หุ้น

ขณะที่ กระทรวงอุตสาหกรรมถือหุ้นใน GENCO จำนวน 150,000,000 หุ้น อย่างไรก็ตามหุ้นเหล่านี้มักพื้นฐานแข็งแกร่ง และถ้าเชื่อว่าระดับ”ขาใหญ่” ยังเลือกหุ้นเหล่านี้เข้ามาอยู่ในพอร์ต ก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อีกทางหนึ่งนะคะ ….ไปล่ะบ๊ายย

———————————-

ติดตามที่ :

#หุ้น #กองทุนรวม #fund #set #Mutualfund #epahamalao #อิป้าหามาเล่า #ตลาดหุ้น #ตลาดหุ้นไทย #mai #ลงทุน #ออมเงิน

Facebook Comments