หุ้นไฟฟ้า

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้นโรงไฟฟ้าทั้งเล็กและใหญ่รวม 15 หลักทรัพย์ ว่าแต่ละที่นั้นมีปฎิกริยาเด้งรับ SET ทะลุ 1,400 จุด วิ่งไปกว่า 200 จุดอย่างไรกันบ้าง

โดยจะเทียบช่วง SET กราดรูดลงไปปิดที่ 1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ต่อมาขยับขึ้นจนล่าสุดปิดที่ 1,437.78 จุด (27 พ.ย.63) เพิ่มขึ้น 242.83 จุด หรือ 20.32%

ไล่ลำดับจากหุ้นตัวที่ราคาดีดเพิ่มขึ้นจากมากสุดไปหาน้อยสุดนะคะ

1.ACE (บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้) มาร์เกตแคป 37,651.20 ล้านบาท

เทียบ SET 1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 2.50 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 3.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท หรือ 48.00%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 4.22 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 3.70 บาท ลดลง 0.52 บาท หรือ -12.32%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 4.58 บาท (16 ม.ค.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 2.34 บาท (13 มี.ค.63)

2.SSP (บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 9,220.00 ล้านบาท

เทียบ SET 1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 6.90 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 10.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.10 บาท หรือ 44.92%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 7.35 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 10.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.65 บาท หรือ 36.05%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 10.20 บาท (25 พ.ย.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 5.85 บาท (23 มี.ค.63)

3.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) มาร์เกตแคป 204,430.38 ล้านบาท

เทียบ SET 1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 51.75 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 72.50 บาท เพิ่มขึ้น 20.75 บาท หรือ 40.09%

เทียบสิ้นปี 62 ปิดที่ 85.75 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิดที่ 72.50 บาท ลดลง 13.25 บาท หรือ -15.45%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 97.50 บาท (23 ม.ค.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 45.75 บาท (17 มี.ค.63)

4.EGCO (บมจ.ผลิตไฟฟ้า) มาร์เกตแคป 114,769 ล้านบาท

เทียบ SET 1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 166.00 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 218.00 บาท เพิ่มขึ้น 52.00 บาท หรือ 31.32%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 328.00 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิดที่ 218.00 บาท ลดลง 110.00 บาท หรือ -33.53%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 344.00 บาท (20 ม.ค.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 161.00 บาท (13 มี.ค.63)

5.BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 130,345 ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 39.25 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 50.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.75 บาท หรือ 27.38%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 52.50 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิดที่ 50.00 บาท ลดลง 2.50 บาท หรือ -4.76%

สูงสุดในปี ปิดที่ 65.50 บาท (22 ม.ค.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 27.25 บาท (13 มี.ค.63)

6.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) มาร์เกตแคป 425,326.69 ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 28.50 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 36.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท หรือ 27.19%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 33.20 บาท (พาร์เก่า 166.00 บาท) ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 36.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.05 บาท หรือ 9.18%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 202.00 บาท (22 ม.ค.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 22.60 บาท (พาร์เก่า 113.00 บาท ณ วันที่ 13 มี.ค.63)

7.BPP (บมจ.บ้านปู เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 51,257.16 ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95(30 ต.ค.63) ปิดที่ 13.30 บาท ล่าสุด (27พ.ย.63) ปิด 16.80 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท หรือ 26.31%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 17.70 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 16.80 บาท ลดลง 0.90 บาท หรือ -5.08%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 18.10 บาท (2 มิ.ย.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 10.20 บาท (16 มี.ค.63)

8.BCPG (บมจ.บีซีพีจี) มาร์เกตแคป 32,608 ล้านบาท

เทียบ SET 1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 11.50 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 14.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท หรือ 26.08%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 16.20 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 14.50 บาท ลดลง 1.70 บาท หรือ -10.49%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 17.50 บาท ราคาต่ำสุดในปี 63 คือ 9.45 บาท (13 มี.ค.63)

9.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 82,650ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95(30 ต.ค.63) ปิดที่ 46.50 บาท ล่าสุด (27พ.ย.63) ปิด 57.00 บาท เพิ่มขึ้น10.50 บาท หรือ 22.58%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 68.75 บาท ล่าสุด (27พ.ย.63) ปิดที่57.00 บาท ลดลง11.75 บาท หรือ -17.09%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 75.00 บาท (20 ม.ค.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 39.50 บาท (13 มี.ค.63)

10.EA (บมจ.พลังงานบริสุทธิ์) มาร์เกตแคป 171,580 ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 38.00 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 46.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท หรือ 22.22%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 43.75 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 46.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือ 5.14%

สูงสุดในปี 63 (20 ก.ค.63) ปิดที่ 50.75 บาท ราคาต่ำสุดในปี 63 คือ 27.50 บาท (13 มี.ค.63)

11.GUNKUL (บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง) มาร์เกตแคป 22,029 ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 2.04 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 2.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.44 บาท หรือ 21.56%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 2.98 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 2.48 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ -16.77%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 2.96 บาท (2 ม.ค.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 1.84 บาท (13 มี.ค.63)

12.CKP (บมจ.ซีเค พาวเวอร์) มาร์เกตแคป 40,647 ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 4.12 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 5.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.88 บาท หรือ 21.35%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 4.96 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 5.00 บาท เพิ่้มขึ้น 0.04 บาท หรือ 0.80%

ราคาสูงสุดในปี 63 ปิดที่ 6.05 บาท (31 ส.ค.63) ราคาต่ำสุดในปี 63 คือ 2.46 บาท (13 มี.ค.63)

13.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 25,435.01 ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 0.83 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 0.93 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 12.04%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 0.56 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 0.93 บาท เพิ่มขึ้น 0.37 บาท หรือ 66.07%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 1.05 บาท (12 มิ.ย.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 0.31 บาท (24 มี.ค.63)

14.TPIPP (บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์) มาร์เกตแคป 37,632.00 ล้านบาท

เทียบ SET 1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 4.20 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 4.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท หรือ 6.66%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 4.40 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 4.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 1.81%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 4.60 บาท (20 ก.พ.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 2.78 บาท (23 มี.ค.63)

15.WHAUP (บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) มาร์เกตแคป 16,295 ล้านบาท

เทียบ SET1,194.95 จุด (30 ต.ค.63) ปิดที่ 4.18 บาท ล่าสุด 27 พ.ย.63 ปิด 4.26 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท หรือ 1.91%

สิ้นปี 62 ปิดที่ 5.45 บาท ล่าสุด 27พ.ย.63 ปิด 4.26 บาท ลดลง 1.19 บาท หรือ -21.83%

สูงสุดในปี 63 ปิดที่ 5.80 บาท (17 ม.ค.63) ต่ำสุดในปี 63 คือ 3.16 บาท (13 มี.ค.63)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหุ้นโรงไฟฟ้าจะเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุน แต่การลงทุนก็ย่อมมีขึ้น มีลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นควรดูจังหวะเข้าและออกกันให้ดีๆ กันด้วยนะคะ วันนี้ไปล่ะค่ะ…บ๊ายยย

Facebook Comments