จิราธิวัฒน์

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปชอนไชเรื่องความมั่นคั่งของตระกูล “จิราธิวัฒน์” เจ้าของอาณาจักรเซ็นทรัล ติดอันดับท็อปไฟว์ ตระกูลเศรษฐีหุ้นเมืองไทย โดยมีบุคคลในครอบครัวนี้ถือหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 42 คน โดยมีมูลค่ารวมกันประมาณ 68,233,390,437บาทผ่านหุ้นทั้งหมด 15 ตัว จะพาไปยลเฉพาะ 10 อันดับแรกของตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดนะคะ

1.นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 2 บุตรชายเตียง) ความมั่งคั่ง 5,398,140,396 บาท ถืออยู่ 5 ตัว คือ CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , ROBINS (บมจ.โรบินสัน) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) , SF (บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์) , และ LPN (บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์)

2.นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 3 บุตรชายสัมฤทธิ์) ความมั่งคั่ง 4,695,246,634 บาท ถืออยู่ 6 ตัว คือ CPN(บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา), CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) , COL (บมจ.ซีโอแอล), INSURE (บมจ.อินทรประกันภัย), YNP (บมจ.ยานภัณฑ์) และ TSF (บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์)

3.นายทศ จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 3 บุตรชายสัมฤทธิ์) ความมั่งคั่ง 4,640,645,319 บาท ถืออยู่ 3 ตัว คือ CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) และ COL (บมจ.ซีโอแอล)

4.นายพิชัย จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 3 บุตรชาย วันชัย) ความมั่งคั่ง 3,475,965,993 บาท ถือ 6 ตัว คือ CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) , COL (บมจ.ซีโอแอล) , MALEE (บมจ.มาลีกรุ๊ป) ,SALEE (บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม) ,SLP (บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง)

5.นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 2 บุตรชาย เตียง) ความมั่งคั่ง 3,386,133,061 บาท ถือ 3 ตัว คือ CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) , และ POST (บมจ.บางกอก โพสต์)

6.นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 2 บุตรชายเตียง) ความมั่งคั่ง 3,299,027,128 บาท ถือ 3 ตัว คือ CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) และ COL (บมจ.ซีโอแอล)

7.นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 2 บุตรชาย เตียง) ความมั่งคั่ง 3,019,704,580 บาท ถือ 3 ตัว คือ CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) และ COL (บมจ.ซีโอแอล)

8.นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 3 บุตรชาย วันชัย) ความมั่งคั่ง 2,983,231,281 บาท ถือ 3 ตัว คือ CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) และ MALEE (บมจ.มาลีกรุ๊ป)

9.นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 3 บุตรชายวันชัย) ความมั่งคั่ง 2,982,702,281 บาท ถือ 3 ตัว คือ CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) และ MALEE (บมจ.มาลีกรุ๊ป)

10.นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 2 บุตรชาย เตียง) ความมั่งคั่ง 2,861,365,076 บาท ถือ 3 ตัว คือ (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) และ COL (บมจ.ซีโอแอล)

และคนนี้ขอแถมคะ คนดังนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ (GENERATION ที่ 3 บุตรชาย สุทธิเกียรติ) 2,627,689,500 บาท ถือ 3 ตัว คือCPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) , CENTEL (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) , และ POST (บมจ.บางกอก โพสต์)

นอกจาก 11 คนนี้แล้ว ยังมีอีก 31 คน ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้คะ…ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ สุทธิสาร , สุทธิภัค ,สุทธิลักษณ์ , ธีระเกียรติ, ธีระยุทธ, ธีระเดช, อรณี ,สุทธิพันธ์, สุภรัฐ,วันทนีย์, อัจฉรา, จริยา, บุษบา, ณพิม ,ณพนธ์, ณพัทธ์ ,เกรียงศักดิ์ ,รวิศรา, ศันสนา, นรัษฐา ,ดวิษ, ปิยพรรณ, นิตย์สินี ,อรุณี ,ธรรม์, จุฑาธรรม, ยุวดี ,เนตรอนงค์, ธรรม์,และ เจียมจิตต์

และคนในครอบครัว จิราธิวัฒน์ ถือ ในหุ้น 15 ตัว

1. CENTEL บริษัท (บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) ถือร่วมกัน 39 คน

2.CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) ถือร่วมกัน 18 คน

3.COL (บมจ.ซีโอแอล) ถือร่วมกัน 7 คน

4.POST (บมจ.บางกอก โพสต์) ถือร่วมกัน 6 คน

5. MALEE (บมจ.มาลีกรุ๊ป) ถือร่วมกัน 3 คน

6.SF (บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์) ถือ 1 คน

7.INSURE (บมจ.อินทรประกันภัย) ถือ 1 คน

8.YNP (บมจ.ยานภัณฑ์) ถือ 1 คน

9.TSF (บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์) ถือ 1 คน

10.LPN (บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์) ถือ 1 คน

11.SALEE (บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม) ถือ 1 คน

12.ROBINS (บมจ.โรบินสัน) ถืออยู่ 1 คน

13.CPH (บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์) ถืออยู่ 1 คน

14.WIIK (บมจ.วิค แอนด์ ฮุคลันด์) ถืออยู่ 1 คน

15.NOK (บมจ.สายการบินนกแอร์) ถืออยู่ 1 คน

สรุปพอร์ตเกือบ 7 หมื่นล้าน แต่นอกตลาดฯ ยังมีอีกอื้อคะ… นิตยสาร Forbes Thailand พ.ค. 61 ระบุครอบครัวจิราธิวัฒน์ มูลค่าทรัพย์สิน 6.627 แสนล้านบาท …อู้หู้ อู้ฟู้ฟุดๆๆ..วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments