กระทรวงการคลัง

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะไปเลาะตะเข็บพอร์ตหุ้นกระทรวงคลังดูว่า แฟบลงไปเท่าไรหลังจากปี 2563 ผ่านมา เกือบ 10 เดือน ที่เศรษฐกิจประเทศไทยต้องเผชิญกับปัจจัยลบมากมาย

โดยกระทรวงคลัง เข้าไปถือหุ้น (เกิน 0.5%) ในหุ้นทั้งหมด 11 หลักทรัพย์ ผลประกอบการด้านราคาติดลบ 10 ตัว มีบวกเพียงตัวเดียวเมื่อเทียบพอร์ตต้นปี 2563 มูลค่า 1,424,681,000,000 บาท (1.42ล้านล้านบาท) และปัจจุบัน 9 ต.ค.63 พอร์ตมูลค่า 1,082,307,697,167 บาท (1.08ล้านล้านบาท) ลดลง 342,373,302,833 บาท (3.42 แสนล้านบาท) หรือ ลดลง 24.03%

1.AOT (บมจ.ท่าอากาศยานไทย) คลังถือใหญ่สุด 10,000,000,000 หุ้น หรือ 70.00%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 74.25 บาท มูลค่า 7.42 แสนล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 57.50 บาท มูลค่า 5.75 แสนล้านบาท ลดลง 1.67 แสนล้านบาท

2.PTT (บมจ.ปตท.) คลังถือใหญ่สุด 14,598,855,750 หุ้น หรือ 51.11%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 44.00 บาท มูลค่า 6.42 แสนล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 33.25 บาท มูลค่า 4.85 แสนล้านบาท ลดลง 1.56 แสนล้านบาท

3.TMB (บมจ.ธนาคารทหารไทย) คลังถืออันดับ 3 มูลค่า 11,364,282,005 หุ้น หรือ 11.79% (ปี 61 ถือ 25.92% ต่อมา ธ.ค.62 ถือ 15.95% และ เม.ย.63 ถือ 11.79%)

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 1.68 บาท มูลค่า 1.90 หมื่นล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 0.86 บาท มูลค่า 9.77 พันล้านบาท ลดลง 9.22 พันล้านบาท

4.TFFIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย) คลังถือใหญ่สุด 457,000,000 หุ้น หรือ 10.00%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 12.20 บาท มูลค่า 5.57 พันล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 9.85 บาท มูลค่า 4.50 พันล้านบาท ลดลง 1.06 พันล้านบาท

5.THAI (บมจ.การบินไทย) คลังถือใหญ่สุด 1,044,737,191หุ้น หรือ 47.86% (ปี 61/62 ถือ 51.03%)

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 6.85 บาท มูลค่า 7.15 พันล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 3.18 บาท มูลค่า 3.32 พันล้านบาท ลดลง 3.82 พันล้านบาท บาท

6.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) คลังถืออันดับ 2 มูลค่า 137,442,767หุ้น หรือ 9.98%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 28.00 บาท มูลค่า 3.84พันล้านบาท ขณะราคาล่าสุด (9 ต.ค.63)ปิดที่่ 15.50บาท มูลค่า 2.13พันล้านบาท ลดลง1.70พันล้านบาท

7.MCOT(บมจ.อสมท) คลังถือใหญ่สุด 452,134,022หุ้น หรือ 65.80%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น9.75 บาท มูลค่า 4.40 พันล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 3.30 บาท มูลค่า 1.49 พันล้านบาท ลดลง 2.90 พันล้านบาท

8.MFC (บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี) คลังถืออันดับ 3 มูลค่า 20,000,000 หุ้น หรือ 15.92%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 15.40 บาท มูลค่า 308 ล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 13.60 บาท มูลค่า 272 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาท

9.PDI (บมจ.ผาแดงอินดัสทรี) คลังถืออันดับ 2 ถือ 31,200,000 หุ้น หรือ 13.81%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 6.55 บาท มูลค่า 204 ล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 8.40 บาท มูลค่า 262 ล้านบาท เพิ่้มขึ้น 58 ล้านบาท

10.RPH (บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์) คลังถืออันดับ 4 มูลค่า 14,700,000 หุ้น หรือ 2.69%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 6.55 บาท มูลค่า 96 ล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 5.25 บาท มูลค่า 77 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท

11.NEP (บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม) คลังถืออันดับ 2 มูลค่า 295,847,860 หุ้น หรือ 12.72%

ต้นปี 2563 ราคาหุ้น 0.25 บาท มูลค่า 73 ล้านบาท ขณะราคาล่าสุด 9 ต.ค.63 ปิดที่่ 0.22 บาท มูลค่า 65 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ช่วงเจอไวรัสโควิด-19 หนักๆ เมื่อเดือน มี.ค.2563 ช่วงนั้น พอร์ตหุ้นกระทรวงคลัง ยุบลงไปถึง 5.58 แสนล้านบาท หรือ -39.16% วันนี้ไปแล้วล่ะค่ะ บ๊ายย

อิป้าหามาเล่า

Facebook Comments