มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาอัพเดต เรื่องราวพอร์ตหุ้นของ “เสี่ยเจริญ สิริวัฒนภักดี” กันนะคะ โดยการถือหุ้นนั้นมีทั้งที่ถือทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านบริษัทในเครือต่างๆ มากมาย และนี่้เป็นแค่หนึ่งในสินทรัพย์ของเขาในตลาดหุ้นฯ ส่วนนอกตลาดยังมีอีกเพียบเลยค่ะ

1.BJC (บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) มาร์เกตแคป 206,282.97 ล้านบาท ( สิ้นปี 61 อยู่ที่203,136.76 ล้านบาท) โดยมี บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถืออันดับ 1 (2,675,730,550 หุ้น หรือ 66.84 %) มีนาย เจริญ นั่งประธานกรรมการบริษัท และให้นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล (ลูกเขยเสี่ยเจริญ) บริหารงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 50.75 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 51.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 1.47%

2.SEG (บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์) เพิ่งแปลงร่างมาจาก TIC (บมจ.ไทยประกันภัย) มาร์เกตแคป 27,451.61 ล้านบาท มีนายเจริญ สิริวัฒนภักดี – คุณหญิงวรรณา ถือหุ้นใหญ่ คนละ 281,103,971 หุ้น หรือ 37.38% และมีนาย โชติพัฒน์ พีชานนท์ (เขยใหญ่เสี่ยเจริญ) ประธานกรรมการบริหาร

ราคาเริ่มซื้อขาย 31 ก.ค. 62 ปิดที่ 36.00 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 36.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 2.08%

3.FPT บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เกตแคป 36,705.09 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 25,127.75 ล้านบาท) บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ถือหุ้นอันดับ 1 (889,853,278 หุ้น หรือ 48.52%) และมีนาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม (อดีตรักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน) ประธานกรรมการ , นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 13.70 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 18.20 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท หรือ 32.84%

4.GOLD (บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์) มาร์เกตแคป 19,519.25 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 16,266.04 ล้านบาท) มี บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถืออันดับ 1 (927,642,930 หุ้น หรือ 39.92%) มีนายวันชัย ศารทูลทัต (อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม) ประธานกรรมการ , นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ , นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 7.00 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 8.40 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท หรือ 20.00%

5.OISHI (บมจ.โออิชิ กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 19,218.75 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 14,156.25 ล้านบาท) โดยมี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ถืออันดับ 1 (149,360,199 หุ้น หรือ 79.66%) และมีนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ รัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ) เป็นประธานกรรมการ และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (ลูกชายเสี่ยเจริญ) ประธานกรรมการบริหาร

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 75.50 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 102.50 บาท เพิ่มขึ้น 27.00 บาท หรือ 35.76%

6.UV (บมจ.ยูนิเวนเจอร์) มาร์เกตแคป 12,236.33 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 11,662.75 ล้านบาท) มีบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถืออันดับ 1 (1,033,210,305 หุ้น หรือ 54.04%) และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด (บริษัทในเครือเสี่ยเจริญ) ถืออันดับ 2 (228,800,000หุ้น หรือ 11.97%) มี น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช (อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย) นั่งประธานกรรมการ, นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร, นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และให้นาย วรวรรต ศรีสอ้าน(ลูกชาย ศ.ดร.วิจิตร) เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 6.10 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 6.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ 4.91%

7.SSC (บมจ.เสริมสุข) มาร์เกตแคป 8,907.67 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 8,907.67 ล้านบาท) มีบริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ถืออันดับ 1( 171,954,804 หุ้น หรือ 64.67%) นายสมชาย บุลสุข (รุ่นที่ 4 ของผู้ก่อตั้งเสริมสุข) ประธานกรรมการ , นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 33.50 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 33.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

8.AMARIN (บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง) มาร์เกตแคป 4,931.51 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 4,751.82 ล้านบาท) บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ถือหุ้นอันดับ 1 (600,000,000 หุ้น หรือ 60.10%) นางเมตตา อุทกะพันธุ์ (ผู้ก่อตั้งอมรินทร์) ประธานกรรมการ , นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 4.76 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 4.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.18 บาท หรือ 3.78%

9.SFP (บมจ.อาหารสยาม) มาร์เกตแคป 3,780.00 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 3,738.00 ล้านบาท) มี บริษัท พรรณธิอร จำกัด (กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในเครือทีซีซี กรุ๊ป) ถือหุ้นอันดับ 1 (14,877,767 หุ้นหรือ 70.85%) โดยมีนายเทียร เมฆานนท์ชัย (อดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม)ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร)

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 178.00 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 180.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 1.12%

10.INSURE (บมจ.อินทรประกันภัย) มาร์เกตแคป 312.50 ล้านบาท (สิ้นปี 61 อยู่ที่ 390.00 ล้านบาท) บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ถือหุ้นอันดับ 1 (6,782,495 หุ้น หรือ 67.82%) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง) ประธานกรรมการ และนายวิชัย อินทรนุกูลกิจ (อดีตกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาคเนย์ ) กรรมการผู้อำนวยการ

ราคาตอนสิ้นปี 61 ปิดที่ 39.00 บาท (ณ 2 ส.ค.62) ปิดที่ 31.25 บาทลดลง 7.75 บาท หรือ -19.87%

และ ตัวที่ 11 AWC (บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ กำลังถูกปล่อยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ในเร็วๆ นี้ โดยมีนางวัลลภา ไตรโสรัส ลูกสาวคนที่สองของเจริญ นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เธอบอกว่า ปัจจุบัน AWC เป็นเจ้าของโรงแรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแผนเข้าซื้อหุ้นในบริษัทผู้เป็นเจ้าของโรงแรมอีกรวม 12 แห่ง คาดว่า ภายในปีอีก 5 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะมีโรงแรมที่เปิดให้บริการทั้งสิ้น 27 โรง และมีจำนวนห้องพักมากถึง 8,500 ห้อง

โดยสรุป ทั้ง 10 ตัว มี 9 ตัว ที่ มาร์เกตแคป ลดลง 2 ตัว (AMARIN – INSURE) เท่าเดิม 2 ตัว (SFP – SSC) ส่วนอีก 6 ตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ ราคาปี 62 ปรับเพิ่มเกือบทุกตัว ยกเว้น SSC และ INSURE ทั้งนี้เป็นที่น่สังเกุตว่า เสี่ยเจริญ มักจะดึงอดีตข้าราชการระดับบิ๊ก เข้ามานั่งประธานกรรมการ ค่ะ

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามตัวใหม่ล่าสุดของเสี่ยเจริญ AWC ที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ…วันนี้ไปล่ะค่ะบ๊ายย

Facebook Comments