พอร์ตหุ้น

อิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้พาไปดูพอร์ต 2 เซียนหุ้นชื่อดังระดับพอร์ตหมื่นล้านบาท นั้นคือ สถาพร งามเรืองพงศ์ (เซียนฮง) เจ้าของฉายา เซียนหุ้นอัจฉริยะ และ น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี คุณหมอนักลงทุน ผู้ก่อตั้ง พงศ์ศักดิ์คลินิก ซึ่งมีดร.นิเวศน์ เป็นไอดอล

มาเริ่มทื่คุณหมอพงศ์ศักดิ์ กันก่อนเลย เจ้าของพอร์ตหุ้น 2,3151,388,045 บาท (2.31 หมื่นล้านบาท) โดยปรากฎชื่อเป็นผู้ถือใหญ่ในหุ้น 7 ตัว คือ

1.COM7 (บมจ.คอมเซเว่น) ถืออันดับ 2 ถือ 225,328,200 หุ้น หรือ 18.78% ณ วันที่ 9 มี.ค.64 มูลค่า 16,392,626,550 บาท (ราคาปิดล่าสุด 72.75 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64)

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 59.50 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 72.75 บาท เพิ่ม 13.25 บาท หรือ +22.27%

2.DOHOME (บมจ.ดูโฮม) ถืออันดับ 8 ถือ 114,881,700 หุ้น หรือ 5.31% ณ วันที่ 4 มี.ค.64 มูลค่า 2,986,924,200 บาท (ราคาปิดล่าสุด 26.00 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64)

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 18.90 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 26.00 บาท เพิ่ม 7.10 บาท หรือ +37.57%

3.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) ถืออันดับ 3 ถือ 36,186,200 หุ้น หรือ 3.63% ณ วันที่ 11 มี.ค.64) มูลค่า 1,628,379,000 บาท (ปิดล่าสุด 45.00 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64)

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 46.00 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 45.00 บาท ลด 1.00 บาท หรือ -2.17%

4.JMART (บมจ.เจ มาร์ท) ถืออันดับ 8 ถือ 25,328,900 หุ้น หรือ 2.74% ณ วันที่ 11 มี.ค.64 มูลค่า 1,057,481,575 บาท (ปิดล่าสุด 41.75 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64)

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 39.25 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 41.75 บาท เพิ่ม 2.50 บาท หรือ +6.37%

5.CHAYO (บมจ.ชโย กรุ๊ป) ถืออันดับ 2 ถือ 33,500,000หุ้น หรือ 4.75% ณ วันที่ 29 มี.ค.64 มูลค่า 482,400,000 บาท (ราคาปิดล่าสุด 14.40 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64)

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 11.80 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 14.40 บาท เพิ่ม 2.60 บาท หรือ +22.03%

6.KISS (บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล) ถืออันดับ 5 ถือ 25,000,000 หุ้น หรือ 4.17% ณ วันที่ 15 มี.ค.64 มูลค่า 382,500,000 บาท (ปิดล่าสุด 15.30 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64)

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 16.90 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 15.30 บาท ลด 1.60 บาท หรือ -9.47%

7.NCAP (บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล) ถืออันดับ 6 ถือ 15,904,800 หุ้น หรือ 1.77% ณ วันที่ 5 มี.ค.64 มูลค่า 221,076,720 บาท (ปิดล่าสุด 13.90 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64)

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 13.60 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 13.90 บาท เพิ่ม 0.30 บาท หรือ +2.20%

นอกจากคุณหมอแล้วยังปรากฎชื่อของนาย ยรรยง ธรรมธัชอารี ถือหุ้น PPS จำนวน 11,350,000 หุ้น หรือ 1.32% มูลค่า 7,718,000 บาท

พอร์ตเซียนฮง ถือหุ้นใหญ่ 7 ตัว รวมมูลค่า 11,369,190,045 บาท

1.OR (บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก) ถือ 244,298,900 หุ้น หรือ 2.04% มูลค่า 7,328,967,000 บาท ปิดล่าสุด 30.00 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64)

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 31.75 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 30.00 บาท ลด 1.75 บาท หรือ -5.51%

2.IVL (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส) ถือ 29,463,100 หุ้น หรือ 0.52% มูลค่า 1,303,742,175 บาท ปิดล่าสุด 44.25 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 45.25 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 44.25 บาท ลด 1.00 บาท หรือ -2.21%

3.TTA (บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์) ถือ 70,741,900 หุ้น หรือ 3.88% มูลค่า 1,061,128,500 บาท ปิดล่าสุด 15.00 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64

เทียบย้อนหลังวันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 13.20 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 15.00 บาท เพิ่ม 1.80 บาท หรือ +13.64%

4.SINGER (บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย) ถือ 17,838,400 หุ้น หรือ 3.92% มูลค่า 775,970,400 บาท ปิดล่าสุด 43.50 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64

เทียบราคาย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 37.75 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 43.50 บาท เพิ่ม 5.75 บาท หรือ +15.23%

5.MICRO (บมจ.ไมโครลิสซิ่ง) ถือ 45,252,800 หุ้น หรือ 4.84% มูลค่า 407,275,200 บาท ปิดล่าสุด 9.00 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 9.10 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 9.00 บาท ลด 0.10 บาท หรือ -1.10%

6.NOBLE (บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์) ถือ 44,958,600 หุ้น หรือ 3.28% มูลค่า 395,635,680 บาท ปิดล่าสุด 8.80 บาท ณ วันที่ 22 เม.ย.64

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 8.45 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 8.80 บาท เพิ่ม 0.35 บาท หรือ +4.14%

7.KISS (บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล) ถืออันดับ 8 ถือ 6,305,300 หุ้น หรือ 1.05% มูลค่า 96,471,090 บาท ปิดล่าสุด 15.30 บาท ณ วันที่ 22เม.ย.64

เทียบย้อนหลัง 1 เดือน วันที่ 22 มี.ค.64 ปิดที่ 16.90 บาท ล่าสุด 22 เม.ย.64 ปิดที่ 15.30 บาท ลด 1.60 บาท หรือ -9.47%

ทั้งนี้ยังมีนางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ (แม่คุณฮง) ถือ OR (0.24%) และ SINGER (3.26%)

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 คน มีถือหุ้นตัวเดียวกันคือ KISS คุณหมอพงษ์ศักดิ์ ถืออันดับ 5 ส่วนเฮียฮงถืออันดับ 8 ค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments