ประกันสังคม

มาแล้วค่ะ วันนี้ อิป้าจะมาเม้าท์ เรื่อง “ประกันสังคม” กันค่ะ ใครเป็นมนุษย์เงินเดือน ต้องแบ่งเงินเข้าไปสะสมอยู่ทุกเดือน รู้ไหมว่า นอกจากที่เขาจะเอาเงินของเราไปใช้ในเรื่อง ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน แล้ว เขายังเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรบ้าง? ตามอิป้ามาเลยค่ะ

คือว่าเงินของเรานั้น จะไหลไปสู่ กองทุนประกันสังคม และในกฎระเบียบนั้น ระบุให้สำนักงานประกันสังคมนำเงินเรา (12ล้านคน) ไปจัดหาผลประโยชน์โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ คือ 1. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน เช่น เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

รวมถึงเงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน ฯลฯ

2. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินกองทุน

ล่าสุดตัวเลขไตรมาส 1 ปี 61 (ม.ค. – มี.ค.61) ไม่ธรรมดาเลยนะค่ะ สร้างผลตอบแทนได้ถึง 13,389 ล้านบาท โดย มีเงินลงทุนจำนวน 1.79 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลจำนวน 1.25 ล้านล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 540,000 ล้านบาท

โดยเงินลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น หลักทรัพย์ที่มีความมั่งคงสูงร้อยละ 79 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 21 ซึ่งส่วนที่ไปลงทุนใน”หลักทรัพย์เสี่ยง”นี้ แหละค่ะที่น่าสนใจ… “ประกันสังคม ” ไปลงทุนในหุ้นหลากหลาย(ทั้งหมด 58 ตัว) และรู้ไหมว่า เขาไปลงทุนในหุ้นตัวไหนสูงที่สุด

จากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ พบว่า อันดับ 1.คือ SCC (ปูนซิเมนต์ไทย) สำนักงานทรัพย์สินฯถือหุ้นใหญ่สุด- ประกันสังคม ถือเป็นอันดับ 4 โดยถือ 39,709,950 หุ้น คิดเป็น 3.31% มูลค่าหลักทรัพย์ 496,800ล้านบาท P/E (เท่า)9.92 P/BV(เท่า) 1.93 ปันผล 4.59%

2.BDMS (กรุงเทพดุสิตเวชการ) หมอเสริฐ ถือใหญ่สุด ประกันสังคมถือเป็นอันดับ 5 ถือ 635,230,200 หุ้น คิดเป็น 4.10% มูลค่าหลักทรัพย์ 389,111.64ล้านบาท P/E (เท่า)34.86 P/BV(เท่า) 5.91 ปันผล 1.43 %

3. ADVANC (แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส) บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใหญ่สุด -ประกันสังคมถือเป็นอันดับ 5 ถือ 78,755,100 หุ้น คิดเป็น 2.65% มูลค่าหลักทรัพย์ 550,022.64 ล้านบาท P/E (เท่า)18.08 P/BV(เท่า) 11.53 ปันผล 3.83 %

4. BBL (ธนาคารกรุงเทพ) ไทยเอ็นวีดีอาร์ ถือหุ้นใหญ่สุด -ประกันสังคมถือเป็นอันดับ 2 ถือ 55,329,300 หุ้น คิดเป็น 2.90% มูลค่าหลักทรัพย์ 373,178.79 ล้านบาท P/E (เท่า) 11.07 P/BV(เท่า) 0.92 ปันผล 3.32 %

5. AOT (ท่าอากาศยานไทย) กระทรวงการคลัง ถือหุ้นใหญ่สุด -ประกันสังคมถือเป็นอันดับ 5 ถือ 161,239,300 หุ้น คิดเป็น 1.13% มูลค่าหลักทรัพย์ 899,999.10 ล้านบาท P/E (เท่า)39.69 P/BV(เท่า) 6.80 ปันผล 1.37 %

ต้องตามดูว่า ไตรมาส 2 จะอู้ฟู่ขนาดไหน ท่ามกลางแนวโน้มที่จะเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนจากผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ทำให้เม็ดเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้นนั้นเองค่ะ ..ไปละบ๊ายย

——————————–

ติดตามที่ :

ติดตามที่ :

#หุ้น #กองทุนรวม #fund #set #Mutualfund #epahamalao #อิป้าหามาเล่า #ตลาดหุ้น #ตลาดหุ้นไทย #mai #ลงทุน #ออมเงิน

Facebook Comments