มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะมาเม้าหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อ หรือกลุ่มลิสซิ่ง มีรายได้จากดอกเบี้ยผ่านมิติการปล่อยกู้ ให้เช่าซื้อ เก๋ง มอเตอร์ไซด์ เครื่องจักรการเกษตร ปล่อยกู้รากหญ้า ฯลฯ ซึ่งดั๊นไปรวบรวมมาได้ 11 ตัว ไล่ตามมาร์เกตแคปจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะ พร้อมกับค่า P/E – P/BV – ROE และ Yield ค่ะ

1. MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล) มาร์เกตแคป 108,120.00 ล้านบาท นางดาวนภา เพชรอำไพ ถือหุ้นใหญ่สุด (33.96%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 49.00 บาท ราคาล่าสุด 50.75 บาท (22 เม.ย.62), ค่า P/E 29.12 เท่า , ค่า P/BV 8.79 เท่า, ROE 34.96%, Yield อยู่ที่ 0.51%

2. SAWAD (บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) มาร์เกตแคป 67,467.21ล้านบาท น.ส.ธิดา แก้วบุตตา ถือหุ้นใหญ่สุด (20.10%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 45.00 บาท ราคาล่าสุด 55.75 บาท (22 เม.ย.62), ค่า P/E 24.37 เท่า , ค่า P/BV 5.69 เท่า, ROE 26.01%, Yield อยู่ที่ 0.02%

3.THANI (บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง) มาร์เกตแคป 18,725.76 ล้านบาท มีธนาคารธนชาต ถือหุ้นใหญ่สุด (65.18%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 7.45 บาท ราคาล่าสุด 6.10 บาท (22 เม.ย.62) , ค่า P/E 14.27 เท่า ,ค่า P/BV 3.25 เท่า, ROE 25.59%, Yield อยู่ที่ 3.74%

4.GL (บมจ.กรุ๊ปลีส) มาร์เกตแคป 12,128.03 ล้านบาท ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD. ถือหุ้นใหญ่สุด (26.39%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 5.35 บาท ราคาล่าสุด 7.80 บาท (22 เม.ย.62), ค่า P/E 43.04 เท่า , ค่า P/BV 2.14 เท่า, ROE 5.01%

5.ASK (บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง) มาร์เกตแคป 8,128.79 ล้านบาท CHAILEASE FINANCE CO., LTD. ถือหุ้นใหญ่สุด (36.61%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 23.20 บาท ราคาล่าสุด 23.40บาท (22 เม.ย.62), ค่า P/E 10.02 เท่า ,ค่า P/BV 1.59 เท่า, ROE 16.30%, Yield อยู่ที่ 6.97%

6.TK (บมจ.ฐิติกร) มาร์เกตแคป 4,875.00 ล้านบาท บริษัท สินทองหล่อ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด (42.36%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 8.50 บาท ราคาล่าสุด 9.90 บาท( 22 เม.ย.62), ค่า P/E 11.97 เท่า ,ค่า P/BV 0.99 เท่า, ROE 8.41%,Yield อยู่ที่ 4.62%

7.ECL (บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง) มาร์เกตแคป 1,862.88 ล้านบาท PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD. ถือหุ้นใหญ่สุด (25.40%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 1.54 บาท ราคาล่าสุด 1.68 บาท (22 เม.ย.62), ค่า P/E 13.09 เท่า ,ค่า P/BV 1.06 เท่า, ROE 9.07%

8.SGF (บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล) มาร์เกตแคป 1,703.00 ล้านบาท นายกัมพล ตติยกวี ถือหุ้นใหญ่สุด (6.11%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 1.22 บาท ราคาล่าสุด 1.30 บาท (22 เม.ย.62) , ค่า P/E 9.13 เท่า , ค่า P/BV0.99 เท่า, ROE 11.45%

9.SINGER (บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย) มาร์เกตแคป 1,390.50 ล้านบาท (บมจ.เจ มาร์ท) ถือหุ้นใหญ่สุด (25%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 6.40 บาท ราคาล่าสุด 5.10 บาท (22 เม.ย.62), ค่า P/E N/A ,ค่า P/BV 1.64 เท่า, ROE -5.21%

10.LIT (บมจ.ลีซ อิท) มาร์เกตแคป 1,313.28 ล้านบาท (บมจ.เอสวีโอเอ) ถือหุ้นใหญ่สุด ( 35.92%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 5.70 บาท ราคาล่าสุด 5.90 บาท (22 เม.ย.62), ค่า P/E 8.82 เท่า , ค่า P/BV 1.19 เท่า,ROE 14.05%, Yield อยู่ที่ 5.55 %

11. ACAP (บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 1,227.66 ล้านบาท น.ส.สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ถือหุ้นใหญ่สุด (14.72%) ราคาเปรียบเทียบ เมื่อ 28 ธ.ค. 61 ปิดที่ 2.74 บาท ราคาล่าสุด 3.88 บาท (22 เม.ย.62), ค่า P/E 19.84 เท่า ,ค่า P/BV 1.01 เท่า,ROE 5.01%

สรุปโดยรวม ค่า P/E ต่ำสุด คือ LIT 8.82 เท่า,ค่า P/BV ต่ำสุด TK และ SGF คือ 0.99 เท่า, ค่า ROE สูงสุดคือ MTC 34.96%, ค่า Yield สูงสุดคือ ASK 6.97%

อย่างไรก็ตาม จะรักชอบตัวไหน ก็ทำการบ้านให้ละเอียด ศึกษาจังหวะการเข้าให้ดีนะคะ วันนี้ไปละค่ะ…บ๊ายย

Facebook Comments