มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า เรื่องราวของ AWC (บมจ.แอสเสทเวิรด์ คอร์ปอเรชั่น) ของเสี่ยเจริญ สิริวัฒนภักดี น่าจะเป็นหุ้น IPO ที่ฮอตฮิตมากๆ หลายสำนักเจาะจนพรุนไปหมดแล้ว อิป้าเลยขยับมาส่อง “บุคคล” ที่บริหารงาน (กรรมการ-กรรมการอิสระ) ที่เสมือนขุมกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ (และราคาหุ้น) ซึ่งพบว่า AWC ใช้กรรมการระดับบิ๊กเนมหลายคนเลยค่ะ

นอกจาก “เสี่ยเจริญ” จะเป็นเฮดใหญ่สุด (ประธานกรรมการ) แล้ว ภรรยา “คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี” (รองประธานกรรมการ) ลูกสาวสุดเลิฟ “นางวัลลภา ไตรโสรัส” รับบทเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEOand President) เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 ส่วนลูกเขยเสี่ยเจริญหรือสามีของนางวัลลภา คือ “นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส” เป็น กรรมการ

ไปดูรายนามของ 3 อดีตปลัดกระทรวง กันเลยค่ะ

1.อดีตปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง “นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์” เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังเป็น-ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเป็น กรรมการอิสระ ในอีกบริษัทดังๆ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยอดีตปลัดรังสรรค์ นั้นขึ้นอยู่ซี 11 ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (รับตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2556) ซึ่ง รังสรรค์ สนิทสนมและเป็นลูกน้องเก่านางเบญจา หลุยเจริญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเป็นคนผลักดันรังสรรค์ขึ้นสู่แม่บ้านกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะ…และเมื่อมาช่วย AWC แล้วน่าจะอาศัยคอนเน็คชั่นด้าน “คลัง” ทำให้มีข้อมูลอินไซด์ที่ไม่ธรรมดา

2.อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์…”นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค” เป็นกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.สำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยอดีตปลัดนันทวัลย์ นั่งเก้าอี้ใหญ่เมื่อปี 60-61 และขณะนี้ยังนั่งเป็นกรรมการอิสระบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งนันทวัลย์อยู่กระทรวงค้าขายมายาวนาน น่าจะให้คำปรึกษาเด็ดๆได้

3.อดีตปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์” เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยอดีตปลัดพงษ์ภาณุ ทำหน้าที่ในช่วงปี 58-61 และได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.61 ทั้งที่เหลืออายุราชการอีก 10 เดือน ต่อมาไม่นานเสี่ยเจริญ จีบเข้ามาอยู่ใน AWC และปัจจุบันยังเป็น กรรมการอิสระ บมจ.ฝาจีบ และบมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย)

นอกจากนี้แล้วยังมีคนดัง-อดีตซีอีโอองค์กรใหญ่ๆ อีกหลายคนเข้ามาเสริมทีม

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ อดีตซีอีโอธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) , อดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รับหน้าที่กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร …เขายังเป็นกรรมการหลายบริษัท เช่น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท) เขาเป็นกรรมการในเครือของเสี่ยเจริญมากมาย เช่น เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด , บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ , บมจ.เสริมสุข , บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ , บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ (ทนายความชื่อดังเรื่องซื้อกิจการ) กรรมการ มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทในเครือเจริญ เพียบเช่น เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (ประเทศสิงคโปร์) , บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และยังเป็นกรรมการอิสระ ในบริษัทจดทะเบียนดังๆหลายที่ เช่น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ , บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ , บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (มือกฎหมายชั้นครู – อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ) เป็นกรรมการอิสระ เป็นกรรมการอีกหลายบริษัท เช่น บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ , บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ , บมจ.โออิชิ กรุ๊ป , บมจ.อาหารสยาม

นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ,นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ ,นายสันติ พงค์เจริญพิทย์กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

และนี้คือขุนพลบางส่วนที่อยู่ใน คอนเน็คชั่นของ “เสี่ยเจริญ” ที่จะเป็นลมใต้ปีกหนุนให้ AWC บินไกลได้แค่ไหน ต้องติดตามต่อไปนะคะ …วันนี้ไปละคะ บ๊ายย

Facebook Comments