AIT

AIT โชว์กำไรไตรมาส1/62 อยู่ที่ 114 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 50% หลังทยอยส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ดันอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น มั่นใจผลงานปีนี้ได้ตามเป้าหมายที่รายได้ 5,000 ล้านบาท พร้อมโชว์ backlog ทะลุ 7,000 ล้านบาท

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/62 บริษัทฯ สามารถผลักดันการเติบโตที่ดีทั้งในแง่ของกำไรสุทธิและรายได้จากงบเฉพาะกิจการ โดยกำไรสุทธิทำได้ 114 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 76 ล้านบาท หรือขยายตัว 50%

ขณะที่รายได้จากงบเฉพาะกิจการในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ สามารถทำได้ 1,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 222 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,044 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากที่ บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น เช่น งานโครงการจัดให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล งานโครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นต้น ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตให้แก่บริษัทฯได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังสามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยพบว่าในไตรมาส 1/62 นั้น มีทิศทางของอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น อยู่ที่ 20% จึงมีผลให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯเติบโตได้ดี

ส่วนแนวโน้มที่เหลือของบริษัทฯในปีนี้ ประเมินว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องลงทุนพัฒนาระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับขีดความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่ราบรื่นมากนัก แต่ผลงานในช่วงที่ผ่านมาถูกพิสูจน์แล้วว่า แม้สถานการณ์การเมืองจะยังไม่มีความชัดเจน แต่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญ

“ผลงานในไตรมาส1/62 เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า การเติบโตของ AIT ได้กลับมาเติบโตแข็งแกร่งอีกครั้ง ทั้งรายได้และกำไรขยายตัวในทิศทางที่ดี และด้วยมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งยังไม่นับรวมงานโครงการใหม่ๆ ที่จะทยอยเข้ามาทำให้เราเชื่อว่าเป้าหมายรายได้ที่ 5,000 ล้านบาท เป็นสิ่งที่เป็นไปได้”

ทั้งนี้ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น จากงานโครงการที่เริ่มทยอยออกมาประมูลอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสที่ AIT จะนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจเข้าร่วมงานประมูลเพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือ (Backlog) ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 7,012 ล้านบาท โดยมีงานโครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่รวมอยู่ใน Backlog นี้ด้วย ซึ่งมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 3,351 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้บางส่วน ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของปีนี้จะเติบโตตามแผนที่วางไว้ 5,000 ล้านบาท

 

Facebook Comments