หุ้นโรงพยาบาล

มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะย่องไปยลดูหุ้นโรงพยาบาล ที่ยังคงความแข็งแกร่งช่วงตั้งแต่ 25 พ.ย. 62 (1,614.80 จุด) ถึง 9 ธ.ค. 62 (1,552.96 จุด) ที่ SET ดิ่ง 55.81 จุด (9 วันติด) หุ้นกลุ่มนี้บางตัวยังวิ่งสวนตลาดได้ ขณะบางตัวราคาไม่เปลี่ยนแปลง

1.BH (บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์) มาร์เกตแคป 95,478.22 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 62 (SET ปิด 1,614.80 จุด) ราคาปิด 130.50 บาท ขณะที่วันที่ 9 ธ.ค. 62 (SET ปิด 1,552.96 จุด) ราคาปิด 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือ 5.36% ราคาเปรียบเทียบปี 62 ราคาสิ้่นปี 61 ปิดที่ 187.50 บาท ณ วันที่ 9 ธ.ค.62 ปิดที่ 137.50 บาท ปรับลดลง 50.00 บาท หรือ -26.66%

2.RJH (บมจ.โรงพยาบาลราชธานี) มาร์เกตแคป 7,440.00 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 62 (SET ปิด 1,614.80 จุด) ราคาปิด 24.50 บาท ขณะที่ วันที่ 9 ธ.ค.62 (SET ปิด 1,552.96 จุด) ราคาปิด 25.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 3.06% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 18.60 บาท ณ วันที่ 9 ธ.ค.62 ปิดที่ 25.25 บาท เพิ่มขึ้น 6.65 บาท หรือ 35.75%

3.THG (บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป) มาร์เกตแคป 26,533.75 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 62 (SET ปิด 1,614.80 จุด) ราคาปิด 26.25 บาท ขณะที่ วันที่ 9 ธ.ค.62 ( SET ปิด 1,552.96 จุด) ราคาปิด 27.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 2.85% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 33.00 บาท ณ วันที่ 9 ธ.ค.62 ปิดที่ 27.00 บาท ลดลง 6.00 บาท หรือ -18.18%

4.BDMS (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ) มาร์เกตแคป 384,586.45 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 62 (SETปิด 1,614.80 จุด) ราคาปิด 24.20 บาท ขณะที่ วันที่ 9 ธ.ค.62 (SET ปิด 1,552.96 จุด) ราคาปิด 24.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ 1.23% ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 24.80 บาท ณ วันที่ 9 ธ.ค. 62 ปิดที่ 24.50 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ -1.20%

มี 4 ตัว ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

1.RAM (บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง) มาร์เกตแคป 36,840.00 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 62 (SET ปิด 1,614.80 จุด) ราคาปิด 153.00 บาท ขณะที่ วันที่ 9 ธ.ค.62 (SET ปิด 1,552.96 จุด) ราคาปิด 153.00 บาท (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 133.00 บาท (เดิมราคา 2,660.00 บาทก่อนแตกพาร์) ณ วันที่ 9 ธ.ค.62 ปิดที่ 153.00 บาท เพิ่มขึ้น 20.00 บาท หรือ 15.03%

2.VIBHA (บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี) มาร์เกตแคป 23,876.31 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 62 (SET ปิด 1,614.80 จุด) ราคาปิด 1.77 บาท ขณะที่ วันที่ 9 ธ.ค.62 (SETปิด 1,552.96 จุด) ราคาปิด 1.77 บาท (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 2.00 บาท ณ วันที่ 9 ธ.ค.62 ปิดที่ 1.77 บาท ลดลง 0.23 บาท หรือ -11.50%

3.BCH (บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล) มาร์เกตแคป 42,892.47 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 62 (SETปิด 1,614.80 จุด) ราคาปิด 17.10บาท ขณะที่ วันที่ 9 ธ.ค.62 (SET ปิด 1,552.96 จุด) ราคาปิด 17.10 บาท (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 16.70 บาท ณ วันที่ 9 ธ.ค.62 ปิดที่ 17.10 บาท ปรับเพิ่ม 0.40 บาท หรือ 2.39%

4.NTV (บมจ.โรงพยาบาลนนทเวช) มาร์เกตแคป 7,960.00 ล้านบาท วันที่ 25 พ.ย. 62 (SETปิด 1,614.80 จุด) ราคาปิด 49.75บาท ขณะที่ วันที่ 9 ธ.ค.62 (SET ปิด 1,552.96 จุด) ราคาปิด 49.75 บาท (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ราคาเปรียบเทียบ 28 ธ.ค.61 ปิดที่ 55.00 บาท ณ วันที่ 9 ธ.ค.62 ปิดที่ 49.75 บาท ลดลง 5.25บาท หรือ -9.54%

อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนั้น ตามตำราแล้วมักจะโดดเด้งในช่วงปลายปี และบางเกจิก็ยกให้เป็น “หลุมหลบภัย” กันเลยที่เดียวค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments