ปตท.

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปดูหุ้นกลุ่มครอบครัวปตท. 7 ตัวที่ตอนนี้ผลตอบแทนด้านราคาไม่ค่อยสดใสนักคะ

1.PTT (บมจ.ปตท.) ราคาล่าสุด 5ส.ค. 34.50 บาท เปลี่ยนแปลง -0.50 บาท หรือ -1.43%

เมื่อ 31 มี.ค.64 ปิด 41.00 บาท ล่าสุดปิด 34.50 บาท ลด 6.50 บาท หรือ -15.85%

เทียบสิ้นปี 63 ปิด 42.50 บาท ล่าสุดปิด 34.50 บาท ลด 8.00 บาท หรือ -18.82%

2.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) ราคาล่าสุด 5 ส.ค.104.50 บาท เปลี่ยนแปลง -1.50 บาท -1.42%

เมื่อ 31 มี.ค. 64 ปิด 114.50 บาท ล่าสุดปิด 104.50 บาท ลด 10.00 บาท หรือ -8.73%

เทียบสิ้นปี 63 ปิด 98.25 บาท ล่าสุดปิด 104.50 บาท เพิ่ม 6.25 บาท หรือ +6.36%

3.PTTGC (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล) ราคาล่าสุด 5 ส.ค. 57.25 บาท เปลี่ยนแปลง -1.00 บาท หรือ -1.72%

เมื่อ 31 มี.ค.64 ปิด 62.75 บาท ล่าสุดปิด 57.25 บาท ลด 5.50 บาท หรือ -8.76%

เทียบสิ้นปี 63 ปิด 58.50 บาท ล่าสุดปิด 57.25 บาท ลด 1.25 บาท หรือ -2.14%

4.TOP (บมจ.ไทยออยล์) ราคาล่าสุด 5 ส.ค. 44.75 บาท เปลี่ยนแปลง -1.50 บาท หรือ -3.24%

เมื่อ 31 มี.ค.64 ปิด 60.75 บาท ล่าสุดปิด 44.75 บาท ลด 16.00 บาท หรือ -26.34%

เทียบสิ้นปี 63 ปิด 52.00 บาท ล่าสุดปิด 44.75 บาท ลด 7.25 บาท หรือ -13.94%

5.OR (บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก) ราคาล่าสุด 5 ส.ค. 28.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อ 31 มี.ค.64 ปิด 32.25 บาท ล่าสุดปิด 28.00 บาท ลด 4.25 บาท หรือ -13.18%

เทียบเทรดวันแรก (11 ก.พ.64) ปิด 29.25 บาท ล่าสุดปิด 28.00 บาท ลด 1.25 บาท หรือ -4.27%

6.IRPC (บมจ.ไออาร์พีซี) ราคาล่าสุด 5 ส.ค. 3.54 บาท เปลี่ยนแปลง -0.06 บาทหรือ -1.67%

เมื่อ 31 มี.ค.64 ปิด 3.72 บาท ล่าสุดปิด 3.54 บาท ลด 0.18 บาท หรือ -4.84%

เทียบสิ้นปี 63 ปิด 3.72 บาท ล่าสุดปิด 3.54 บาท ลด 0.18 บาท หรือ -4.84%

7.GPSC (บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) ราคาล่าสุด 5 ส.ค. 79.25 บาท เปลี่ยนแปลง -2.25 บาท หรือ -2.76%

เมื่อ 31 มี.ค.64 ปิด 76.50 บาท ล่าสุดปิด 79.25 บาท เพิ่ม 2.75 บาท หรือ +3.59%

เทียบสิ้นปี 63 ปิด 73.75 บาท ล่าสุดปิด 79.25 บาท เพิ่ม 5.50 บาท หรือ +7.46%

อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้พื้นฐานแข็งแกร่ง ถ้าผ่านช่วงสถานการ์ณโรคระบาดไปได้ ก็น่าจะกลับมารีบาวด์ได้ค่ะ วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments