หุ้นแบงก์

หนังสืออิป้าหามาเล่ามาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้พาไปดูว่าธนาคารใหญ่ๆ เขาลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตัวไหนกันบ้างนะคะ จัด 4 แบงก์พอร์ตหุ้นใหญ่ที่สุดในไทย!มาให้อ่านกันเพลินๆ คะ

1.ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พอร์ตลงทุนในตลาดหุ้น 1.02 แสนล้านบาทผ่าน 8 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย

KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 9.27 หมื่นล้านบาท
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6.93 พันล้านบาท
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1.68 พันล้านบาท
CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 873 ล้านบาท
HPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล 219 ล้านบาท
TWPบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 23 ล้านบาท
TNPC บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) 14 ล้านบาท
MNRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ 10 ล้านบาท

2.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

พอร์ตลงทุนในตลาดหุ้น 5.26 หมื่นล้านบาทผ่าน 43 หลักทรัพย์ โดย 10 หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด คือ

IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประมาณ 1.25 หมื่นล้านบาท
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 8.94 พันล้านบาท
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 5.03 พันล้านบาท
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 4.84 พันล้านบาท
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3.44 พันล้านบาท
BKI บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2.87 พันล้านบาท
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2.56 พันล้านบาท
FTREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้) 1.44 พันล้านบาท
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 1.30 พันล้านบาท
JASIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน) 1.21 พันล้านบาท

3.ธนาคาร ออมสิน

พอร์ตลงทุนใน ตลาดหุ้น 1.45 หมื่นล้านบาทผ่าน 35 หลักทรัพย์ โดย 10 หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด คือ

BBLธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1.94 พันล้านบาท
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1.94 พันล้านบาท
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1.88 พันล้านบาท
EGATIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 1.53 พันล้านบาท
CPNREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) 1.39 พันล้านบาท
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1.38 พันล้านบาท
SSPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร) 1.07 พันล้านบาท
DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล) 904 ล้านบาท
WHART (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท) 780 ล้านบาท
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) 507 ล้านบาท

4.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

พอร์ตลงทุนใน ตลาดหุ้น 6.43 พันล้านบาทผ่าน 8 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย

DIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล) 2.73 พันล้านบาท
JASIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน) 1.67 พันล้านบาท
BTSGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท) 1.42 พันล้านบาท
BRRGIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์) 199 ล้านบาท
ABPIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์) 149 ล้านบาท
LHHOTEL (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล) 144 ล้านบาท
LHPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) 49 ล้านบาท
QHHR (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์) 45 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายธนาคารที่ลงทุนหุ้น แต่มูลค่าไม่มากนัก เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments