มาแล้วค่ะ อิป้าหามาเล่า วันนี้จะพาไปสอดส่องหุ้นค้าปลีก 3 ตัวฮิต อย่าง CPALL-HMPRO-GLOBAL โดยเจาะที่ราคาความเคลื่อนไหวย้อนหลังไป 3 ปี จนถึงปัจจุบันพบสถิติที่น่าสนใจค่ะ

1.CPALL (บมจ.ซีพีออล์) ในปี 59 ไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ยสูงสุด และมากกว่าไตรมาส 3 อยู่ 4.23 บาท ในขณะที่ปี 60 ไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ย สูงสุดเช่นกันละมากว่าไตรมาส 3 อยู่ 10.26 บาท ส่วนปี 61ไตรมาส 3 ราคาเฉลี่ยสูงสุด และมากกว่าไตรมาส 4 อยู่ 3.24 บาท ลองดูรายละเอียดข้างล่างเลยค่ะ

CPALL ปี 2559
ไตรมาส 1 สูงสุด 48.75บาท ต่ำสุด 39.00 บาท ค่าเฉลี่ย 42.92 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 50.75 บาท ต่ำสุด 43.75 บาท ค่าเฉลี่ย 47.57 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด 62.75 บาท ต่ำสุด50.50 บาท ค่าเฉลี่ย 56.90 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด 64.00 บาท ต่ำสุด 55.25 บาท ค่าเฉลี่ย 61.13 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 64.00 บาท ต่ำสุด39.00 บาท ค่าเฉลี่ย 52.20 บาท)

CPALL ปี 2560
ไตรมาส 1 สูงสุด 65.50 บาท ต่ำสุด 57.50 บาท ค่าเฉลี่ย 60.12 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 65.75 บาท ต่ำสุด 59.25 บาท ค่าเฉลี่ย 62.18 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด 67.25 บาท ต่ำสุด 59.00 บาท ค่าเฉลี่ย 62.27 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด 78.25 บาท ต่ำสุด 66.75 บาท ค่าเฉลี่ย 72.53 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 18.25 บาท ต่ำสุด 57.50 บาท ค่าเฉลี่ย 64.22 บาท)

CPALL ปี 2561
ไตรมาส 1 สูงสุด 90.00 บาท ต่ำสุด75.75 บาท ค่าเฉลี่ย 82.52 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 88.50 บาท ต่ำสุด72.75 บาท ค่าเฉลี่ย 82.69 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด 79.75 บาท ต่ำสุด 64.75 บาท ค่าเฉลี่ย 71.74 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด 71.75 บาท ต่ำสุด 61.50บาท ค่าเฉลี่ย 68.5 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 90.00 บาท ต่ำสุด 61.50 บาท ค่าเฉลี่ย 76.34 บาท)

CPALL ปี 2562
ไตรมาส 1 สูงสุด 87.00 บาท ต่ำสุด 74.75 บาท ค่าเฉลี่ย 79.33 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 88.25 บาท ต่ำสุด 84.75 บาท ค่าเฉลี่ย 86.81 บาท
ไตรมาส 3 (1 ก.ค.-16 ส.ค.62) สูงสุด 88.25 บาท ต่ำสุด 68.75 บาท ค่าเฉลี่ย 79.50 บาท
————————————–
2.HMPRO (บมจ.โฮมโปร) ในปี 59 ไตรมาส 3 ราคาเฉลี่ยสูงสุด และมากว่าไตรมาส 4 อยู่ 0.20 บาท ในขณะที่ปี 60 ไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ย สูงสุดเช่นกันละมากว่าไตรมาส 3 อยู่ 2.65 บาท ส่วนปี 61ไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ยสูงสุด และมากกว่าไตรมาส 3 อยู่ 0.42 บาท ลองดูรายละเอียดข้างล่างเลยค่ะ

HMPRO ปี 2559
ไตรมาส 1 สูงสุด 8.35 บาท ต่ำสุด 6.40 บาท ค่าเฉลี่ย 7.11 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 10.10 บาท ต่ำสุด 7.70 ค่าเฉลี่ย 8.77 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด 11.50 บาท ต่ำสุด 9.00 บาท ค่าเฉลี่ย 10.21 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด 10.60 บาท ต่ำสุด 8.30 บาท ค่าเฉลี่ย 10.01 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 11.50 บาท ต่ำสุด 6.40 บาท ค่าเฉลี่ย 9.03 บาท)

HMPRO ปี 2560
ไตรมาส 1 สูงสุด 10.70 บาท ต่ำสุด9.30บาท ค่าเฉลี่ย 9.88 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 9.95 บาท ต่ำสุด 9.35 บาท ค่าเฉลี่ย 9.64 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด 12.20 บาท ต่ำสุด 9.15 บาท ค่าเฉลี่ย 10.09 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด 13.70 บาท ต่ำสุด 11.60 บาท ค่าเฉลี่ย 12.74 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 13.70 บาท ต่ำสุด 9.15 บาท ค่าเฉลี่ย 10.57)

HMPRO ปี 2561
ไตรมาส 1 สูงสุด15.00 บาท ต่ำสุด 12.70 บาท ค่าเฉลี่ย 14.12 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด15.60 บาท ต่ำสุด 13.00 บาท ค่าเฉลี่ย 14.29 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด16.10 บาท ต่ำสุด 13.40 บาท ค่าเฉลี่ย 14.59 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด15.80 บาท ต่ำสุด 14.00 บาท ค่าเฉลี่ย 15.01 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 16.10 บาท ต่ำสุด 12.70 บาท ค่าเฉลี่ย 14.50 บาท)

HMPRO ปี 2562
ไตรมาส 1 สูงสุด 15.80 บาท ต่ำสุด 14.50 บาท ค่าเฉลี่ย 15.14 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 18.00 บาท ต่ำสุด15.10 บาท ค่าเฉลี่ย 16.38 บาท
ไตรมาส 3 (1 ก.ค.-16 ส.ค.62) สูงสุด 18.00 บาท ต่ำสุด 14.50 บาท ค่าเฉลี่ย 16.07 บาท
————————————–
3.GLOBAL (บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์) ในปี 59 ไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ยสูงสุด และมากว่าไตรมาส 3 อยู่ 1.85 บาท ในขณะที่ปี 60 ไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ยสูงสุดเช่นกันและมากว่าไตรมาส 3 อยู่ 2.37 บาท ส่วนปี 61ไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ยสูงสุดและมากกว่าไตรมาส 3 อยู่ 1.34 บาท

GLOBAL ปี 2559
ไตรมาส 1 สูงสุด 9.51 บาท ต่ำสุด 7.31 บาท ค่าเฉลี่ย 8.06 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 12.80 บาท ต่ำสุด 9.01 บาท ค่าเฉลี่ย 10.86 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด 14.35 บาท ต่ำสุด 11.34 บาท ค่าเฉลี่ย 12.89 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด 16.82 บาท ต่ำสุด 11.34 บาท ค่าเฉลี่ย 14.74 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 16.82 บาท ต่ำสุด 7.31 บาท ค่าเฉลี่ย 11.64 บาท

GLOBAL ปี 2560
ไตรมาส 1 สูงสุด 17.19 บาท ต่ำสุด 13.67 บาท ค่าเฉลี่ย 15.83 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 15.91 บาท ต่ำสุด 12.34 บาท ค่าเฉลี่ย 13.99 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด 14.81 บาท ต่ำสุด 11.70 บาท ค่าเฉลี่ย 13.02 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด 16.91บาท ต่ำสุด 14.45 บาท ค่าเฉลี่ย15.39 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 17.19 บาท ต่ำสุด 11.70 บาท ค่าเฉลี่ย 14.55 บาท)

GLOBAL ปี 2561
ไตรมาส 1 สูงสุด 17.37 บาท ต่ำสุด 13.33 บาท ค่าเฉลี่ย 15.42 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 16.86 บาท ต่ำสุด 14.19 บาท ค่าเฉลี่ย 15.44 บาท
ไตรมาส 3 สูงสุด 20.00 บาท ต่ำสุด 15.71 บาท ค่าเฉลี่ย 17.54 บาท
ไตรมาส 4 สูงสุด 20.38 บาท ต่ำสุด 17.14 บาท ค่าเฉลี่ย 18.88 บาท
(ราคาทั้งปี สูงสุด 20.38 บาท ต่ำสุด 13.33 บาท ค่าเฉลี่ย 16.82 บาท)

GLOBAL ปี 2562
ไตรมาส 1 สูงสุด 18.95 บาท ต่ำสุด 15.81 บาท ค่าเฉลี่ย17.53 บาท
ไตรมาส 2 สูงสุด 18.20 บาท ต่ำสุด 15.30 บาท ค่าเฉลี่ย17.10 บาท
ไตรมาส 3 (1 ก.ค.-16 ส.ค. 62) สูงสุด 18.95 บาท ต่ำสุด 14.90 บาท ค่าเฉลี่ย 17.21 บาท

กล่าวโดยสรุป GLOBAL นี้ราคาเสถียรที่สุดค่ะ 3 ปี หลังราคาไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ยสูงสุด และมากว่าไตรมาส 3 มาโดยตลอด ขณะที่ HMPRO 2 ปีหลังราคาไตรมาส 4 ราคาเฉลี่ย สูงสุดและมากว่าไตรมาส 3 ส่วน CPALL นั้น 2 ปี ล่าสุดไตรมาส 3 ราคาเฉลี่ยสูงสุด และมากว่าไตรมาส 4 ค่ะ แต่ทั้ง 3 ตัว ราคาเฉลี่ยทั้งปี ตั้งแต่ปี 59-60-61 เติบโตปรับเพิ่มขึ้นทุกปี…วันนี้ไปล่ะค่ะ บ๊ายย

Facebook Comments